Justisminister Emilie Enger Mehl og finansminister Trygve Slagsvold Vedum mener advokatene bør ha en økning i salærsatsen på 22 kroner i 2022. Her fra da regjeringen ble presentert tidligere i høst.
Justisminister Emilie Enger Mehl og finansminister Trygve Slagsvold Vedum mener advokatene bør ha en økning i salærsatsen på 22 kroner i 2022. Her fra da regjeringen ble presentert tidligere i høst.

Støre-regjeringen øker salærsatsen med 22 kroner

– Svært langt fra å imøtekomme våre krav, sier Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas.

Publisert Sist oppdatert

Saken oppdateres

Mandag la regjeringen frem tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet ved finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Der ble det klart at regjeringen vil prisjustere rettshjelpssatsen med 22 kroner fra dagens nivå til 1.107 kroner i 2022.

– Det er viktig for regjeringen at alle har tilgang på god rettshjelp. Dette handler om folks rettsikkerhet, spesielt for sårbare grupper. Derfor foreslår vi å øke rettshjelpssatsen, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i en melding.

Avgjør streik i kveld

Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas er ikke fornøyd med endringen som er mindre enn halvparten av det Advokatforeningen mente var et minstekrav, 46 kroner.

Foreningen har som Advokatbladet har omtalt, planlagt en streike-aksjon dersom deres krav ikke ble innfridd.

– Vi har på forhånd berammet møte i både aksjonskomiteen og i hovedstyret i ettermiddag, for å ta stilling til hva proposisjonen inneholdt når den kom. Formelt må det derfor behandles i ettermiddag. Men allerede nå kan jeg konstatere at forslaget jo mildt sagt er svært langt fra å imøtekomne våre krav, som også flere aktører i justissektoren, blant annet DA, domstolsledere og Juristforbundet støtter. Det utgjør dessuten, nok en gang, fortsatt en realøkonomisk nedgang, et negativt oppgjør, sier Wessel-Aas.

Også Psykologforeningen har gått ut med støtte til Advokatforeningens aksjon.

– Vi er bekymret for negativ utvikling på sakkyndigfeltet og håper Advokatforeningens streik skal gi positive resultater for alle som er avhengige av salærsatsen som næringsinntekt, sier visepresident Rune Frøyland til foreningens nettsider.

Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas er langt fra tilfreds med endringene den nye regjeringen foreslår i statsbudsjettet.
Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas er langt fra tilfreds med endringene den nye regjeringen foreslår i statsbudsjettet.

Krevde opprinnelig 1560 kroner

Før årets budsjett krevde Advokatforeningen et løft i salæret på 475 kroner, fra 1085 til 1560 kroner, noe som ville ha utgjort det foreningen mener er en bærekraftig sats.

Advokatforeningens hadde opprinnelig tre krav til den nye regjeringen før de la frem sitt statsbudsjett;

  • Et løft i salæret på 475 kroner, fra 1085 til 1560 kroner, noe som ville ha utgjort det foreningen mener er en bærekraftig sats.
  • Forhandlingsrett om rettshjelpssatsen
  • Reversering av halveringen av reisesalæret som ble innført i 2016

Styrker politi og påtale

Det kommer også frem av proposisjonen at regjeringen ønsker å styrke politiet, kriminalomsorgen og påtalemyndigheten.

I neste års budsjett foreslås det å øke bevilgningen til påtalemyndigheten i politiet og Spesialenheten for politisaker med totalt 30 millioner kroner.

– Belastningen på politijuristene har vært for stor over lengre tid. Dette forslaget gir politiet rom til å ansette flere påtalejurister, og er et tiltak som vil styrke påtalemyndighetene og øke kapasiteten i politiets straffesaksbehandling, sier Enger Mehl i en pressemelding.

Related articles

aksjon2021 aksjon2021

Powered by Labrador CMS