Advokatene Kirsten Berger og Aleksander Tønnessen prosederer saken på vegne av staten ved Advokatbevillingsnemnden. Til høyre saksbehandler Jonas Haugsvold i Tilsynsrådet.

Person på FBIs «10 most wanted»-liste bragt inn i Per Danielsen-saken

Advokatfirmaet Danielsen hadde klienter fra kryptovaluta-selskap med en ekstremt stor og overhengende fare for hvitvasking, sa advokat Aleksander Tønnessen fra Regjeringsadvokaten i retten.

Publisert Sist oppdatert

Per Danielsen har anlagt sak mot Advokatbevillingsnemnden etter at hans advokatbevilling ble tilbakekalt rett før jul i fjor.

Oslo tingrett har satt av ti rettsdager til å behandle saken, som startet mandag denne uken.

De tre første dagene har retten hørt innledningsforedraget til Per Danielsens prosessfullmektig, Linnéa Tereza Karlberg. Hun er daglig leder i Advokatfirmaet Danielsen.

I dag startet advokatene Aleksander Tønnessen og Kirsten Berger fra Regjeringsadvokaten sine innledningsforedrag på vegne av Advokatbevillingsnemnden.

Før rettsdagen startet, var det munter stemning mellom statens representanter og Advokatfirmaet Danielsen, og det ble småpratet om gårsdagens ankomst av det amerikanske hangarskipet «USS Gerald R. Ford». Men da dommer Kim Heger erklærte retten for satt, var tonen en annen.

- Nødvendig å sette en stopper

- Etter å ha hørt tre dager med saksøkers innledningsforedrag, måtte jeg tenke på sangen om den uheldige mannen, og lurer på om det er slik at Per Danielsen har hatt litt ekstra uflaks i livet og sin advokatpraksis, sa Berger.

Hun viste til at Danielsen har hatt en lang rekke klienter som ikke vil betale for seg, og fått sitt salær nedsatt flere ganger i retten, og ifølge ham selv hatt åtte uriktige fellelser i disiplinærsystemet.

- Enten har Per Danielsen hatt veldig uflaks, eller så har han anlagt en strategi der angrep er det beste forsvar. Men han har ikke hatt uflaks, og han er ikke et offer i saken. Ofre er alle menneskene som har oppsøkt ham for å få hjelp, for deretter å oppleve mareritt med skyhøye fakturaer, sa Berger.

- Det var helt nødvendig å sette en stopper for Per Danielsens aggressive og hensynsløse fremferd, sa hun.

Danielsen: Aggressivt fra staten

Per Danielsen var lite fornøyd med statens åpning.

- Jeg mener at statens saksfremstilling var aggressiv, hensynsløs og flåsete. Så her møter staten seg selv i døra, og opptrer sånn de mener at jeg ikke skal gjøre, sa han til Advokatbladet i pausen.

Per Danielsen, hans sønn Håkon Danielsen, og daglig leder i Advokatfirmaet Danielsen, Linnéa Tereza Karlberg.

- Ikke noe av det som ble sagt, stemmer, og det er udokumentert og løse anklager, og ble fremtstilt på en flåsete måte, sa Danielsen.

- Logisk brist

Advokatbevillingsnemnden mener det er fire forhold som hver for seg er over grensen for tilbakekall: Spesiell klienthåndtering, rot med klientkontoer, at en tidligere advokat, nå rettshjelper, drev en «butikk i butikken», samt rot med hvitvaskingsrutinene.

- Ut fra saksøkers forklaring, kan man få inntrykk av at det ikke er så farlig å overfakturere ti klienter, dersom ti andre ikke er overfakturert. Eller at hvitvasking ikke er så farlig, hvis det ikke forekommer i andre saker. Dette er en logisk brist, sa Berger.

På FBIs «most wanted»-liste

På oppdrag fra Tilsynsrådet har EY foretatt et tilsyn i Advokatfirmaet Danielsen. Ifølge EYs rapport har Advokatfirmaet Danielsen gjort oppdrag for selskaper med tilknytning til bulgarske Ruja Ignatova, kvinnen som grunnla kryptovalutaen OneCoin, og som er på FBIs «most wanted»-liste.

- Svenske Sebastian Greenwood ble utlevert fra thailandsk politi til USA for sin rolle i OneCoin, og i september i fjor erkjente han seg skyldig i svindel, ifølge offentlig tilgjengelig informasjon. Dette er en kjensgjerning, hvis vi skal snakke i tvistelovens termer, sa Tønnessen.

- Vi vurderte å føre bevis for dette, men landet på at vi ikke ønsket å gjøre det, for er det en ting denne saken ikke trenger, så er det mer bevis nå. Men retten kan legge dette til grunn, sa han.

Staten mener at Advokatfirmaet Danielsen har påtatt seg oppdrag for selskaper tilknyttet Ruja Ignatova uten å følge hvitvaskingslovens regler om aktsomhetsvurderinger.

Dommer Kim Heger sa at han, uten å foregripe så mye, kunne legge til grunn at dette er et skummelt selskap, men at «det er det advokater driver med».

- Så spørsmålet er hvordan man håndterer skumle selskaper som dette, sa Heger.

Tønnessen var enig at også upopulære aktører fortjener en skikkelig advokat.

- Men det endrer ikke at advokaten må utvise en svært høy grad av aktsomhet i sitt arbeid med selskapet, særlig med hensyn til risikoen for hvitvasking. Men vi kan ikke se noen spor av tilstrekkelig aktsomhet i dokumentasjonen fra Danielsen, eller noen tegn til selvkritikk, sa han.

- Varsellampende burde ha blinket

Ignatovas navn fremgår av fakturaer funnet ved tilsynsbesøk i Advokatfirmaet Danielsen, fortalte han.

- I saksbeskrivelsen står det «Ignatov, USA», som jo er besynderlig likt denne Ignatova. Men vi kan jo få en partsforklaring dersom dette er en misforståelse, sa han.

Han mente at advokat Karlberg på vegne av sin klient burde ha tatt selvkritikk og innsett at selskapet var risikabelt.

- Men i stedet brukte hun store deler av sitt innledningsforedrag på å legge frem dommer fra Bulgaria og andre dokumenter som skal godtgjøre at dette ikke var et så suspekt selskap. Men Karlbergs gjennomgang gjorde ikke staten mindre sikker med tanke på den generelle risikoen som selskapet utgjorde. Det var en ekstremt stor og overhengende fare for hvitvasking, og alle varsellamper burde blinket, sa Tønnessen.

- Bistand til forliksklage

Innledningsvis skal Danielsen ha fått i oppdrag å slå tilbake mot en artikkel i Aftenposten på vegne av selskaper tilknyttet Ignatova, men staten mener det er umulig å forstå hva oppdraget for selskapene tilknyttet OneCoin faktisk gikk ut på.

Tønnessen viste til at Advokatfirmaet Danielsen har fakturert selskapene til sammen om lag 5,6 millioner kroner.

- Men det eneste håndfaste som firmaet har ytt, er bistand til en forliksklage samt vurdering av en italiensk dom, sa han.

Tidligere advokat Håkon Danielsen stilte flere spørsmål til Tønnessen underveis i dag.

- Mener staten at fakturaene er fiktive, spurte han.

- Da ville det i så fall være bedrageri. Danielsen har argumentert at det er ytt rådgivning og tvisteløsningstjenester, og det kan det godt hende det er. Dette er egentlig ganske irrelevant. Det er ikke slik at vår forutsetning er at det ikke er ytt bistand, men så lenge det er flyttet rundt på midler, så gjelder hvitvaskingsloven. Vi vil fra vår side ikke bruke tid på imøtegåelse rundt rådgivning, men på å bevise at det er foretatt transaksjoner, sa Tønnessen.

Han og kollega Berger fortsetter sitt innledningsforedrag fredag. Da vil fokus være på klienthåndtering.

Powered by Labrador CMS