Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas.

Tilsynsrådet har ilagt Jon Wessel-Aas en irrettesettelse for promillekjøring

- Vedtaket er i henhold til praksis, og jeg tar irettesettelsen til meg, sier Wessel-Aas.

Publisert Sist oppdatert

I en tilståelsesdom ble Wessel-Aas i desember idømt 300.000 kroner i bot, 18 dagers betinget fengsel, og tap av førerretten i 19 måneder for overtredelse av vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 22 første ledd.

Wessel-Aas hadde 0,88 i promille da han i oktober i fjor ble stanset av politiet i Østerdalen på vei hjem fra Røros-seminaret som arrangeres av Trøndelag krets.

Det var AdvokatWatch som først omtalte avgjørelsen fra Tilsynsrådet, som falt den 1. februar.

I Tilsynsrådets vedtak vises det til rettens behandling av saken:

«Det straffbare forholdet fant sted 28. oktober 2023. Retten viste til at kjøringen ikke medførte noe uhell eller utforkjøring, og at det ellers ikke var noen spesielle forhold rundt selve kjøringen som etter rettens syn hadde betydning for straffeutmålingen. Videre ble det vist til at det er første gang advokaten blir straffet for kjøring i påvirket tilstand. Retten la i formildende retning vekt på at advokaten hadde avgitt en uforbeholden tilståelse», heter det i vedtaket fra Tilsynsrådet.

Viser til to tidligere saker

Tilsynsrådets reaksjonsformer er hjemlet i domstolloven § 225, der det heter at Tilsynsrådet kan ilegge en irettesettelse, og i alvorlige tilfeller en advarsel, dersom noen Tilsynsrådet fører tilsyn med, har opptrådt lovstridig.

Tilsynsrådet viser i vedtaket til to tidligere saker der advokater er ilagt en reaksjon  etter promillekjøring. 

I en sak fra 2006 ble en advokat domfelt for å ha kjørt med 1,6 i promille, og ilagt en advarsel. I den andre saken ble en advokat domfelt for å kjørt inntil 200 meter med 0,56 i promille. Denne advokaten ble ilagt en irettesettelse.

Gikk selv ut med saken

Wessel-Aas informerte selv om promillekjøringen på sin Facebook-side.

«Jeg har lagt bak meg en helg som kanskje ikke har vært den aller beste i mitt liv så langt. Lørdag formiddag ble jeg stanset av politiet i en rutinekontroll i Østerdalen, på vei hjem fra et seminar på Røros dagen før. Utåndingsprøven viste at jeg fortsatt hadde promille i kroppen tilsvarende 0,88», skrev han.

«Jeg har skuffet både meg selv, min egen familie og sikkert mange flere, herunder kolleger både på jobb og i Advokatforeningen.»

Hovedstyret i Advokatforeningen drøftet saken i et eget møte noen dager etter hendelsen, og kom til at det hadde full tillit til Wessel-Aas.

I avgjørelsen viser Tilsynsrådet til at Wessel-Aas selv hadde gått ut offentlig og «beklaget sin alvorlige feilvurdering», og kom, etter en helhetsvurdering, til at Wessel-Aas skulle meddeles en irettesettelse.

- Ingen skadefølger

« Det foreligger ingen skadefølger eller andre skjerpende omstendigheter i saken. Styret har også sett hen til at det dreier seg om et enkeltstående tilfelle, og at Tilsynsrådet ikke tidligere har registrert lovovertredelser eller andre kritikkverdige forhold knyttet til Wessel-Aas eller hans advokatvirksomhet», heter det i vedtaket.

I august 2022 skrev Advokatbladet om en annen advokat som var tatt for promillekjøring etter å ha truffet borti veikanten med felgen, noe som førte til at Alarmsentralen ble koblet inn, da airbagen ble utløst. Denne advokaten ble oppsøkt av politiet på bopel og hadde da en promille på 1,32. Denne advokaten fikk en advarsel fra Tilsynsrådet.

Powered by Labrador CMS