Jon Wessel-Aas.

Får 300.000 kroner i bot og 18 dagers betinget fengsel for promillekjøring

Jon Wessel-Aas ble stanset av politiet med 0,88 i promille i slutten av oktober. Nå er saken avgjort ved tilståelsesdom. 

Publisert

Påtalemyndigheten ba om en straff på 18 dagers betinget fengsel, samt en ubetinget bot på 800.000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager. 

Etter vurdering fra retten, ble boten redusert til 300.000 kroner, i tillegg til tap av førerretten i 19 måneder. 

- Dette var en tilståelsesdom, og den har jeg allerede vedtatt, kommenterer Wessel-Aas til Advokatbladet.

Det var avisa Vårt Oslo som først omtalte dommen. 

Promille tilsvarende 0,88

Ifølge vegtrafikkloven skal kjøring i ruspåvirket tilstand med promille mellom 0,5 og 1,2 normalt straffes med bot og betinget eller ubetinget fengsel.

«I dette tilfellet blåste siktede til en alkoholkonsentrasjon på 0,44 milligram per liter luft, tilsvarende 0,88 i promille, som ligger i øvre sjiktet av spennet som er omtalt i forarbeidene», heter det i dommen. 

«Kjøringen medførte ingen uhell eller utforkjøring. Det var ellers ingen spesielle forhold rundt selve kjøringen som etter rettens syn har betydning for straffeutmålingen. Videre er dette første gang siktede blir straffet for kjøring i påvirket tilstand.»

I formildende retning legges vekt det på at Wessel-Aas har avgitt en uforbeholden tilståelse.

Ble stoppet i oktober 

Det var i slutten av oktober at Advokatforeningens leder ble stanset av politiet i Østerdalen på vei hjem fra det tradisjonsrike Rørosseminaret til Trøndelag krets.

Det var han selv som først fortalte om promillekjøringen på egen Facebook-side.

«Jeg har lagt bak meg en helg som kanskje ikke har vært den aller beste i mitt liv så langt. Lørdag formiddag ble jeg stanset av politiet i en rutinekontroll i Østerdalen, på vei hjem fra et seminar på Røros dagen før. Utåndingsprøven viste at jeg fortsatt hadde promille i kroppen tilsvarende 0,88», skrev han blant annet.

«Jeg hadde med andre ord gjort den alvorlige feilvurderingen å ikke vente lenge nok før jeg satt meg bak rattet etter en hyggelig kveld. Jeg kan ikke si dette på noen annen måte enn at det er noe jeg angrer bittert på.»

Skal vurderes av Tilsynsrådet

Kort tid senere diskuterte Advokatforeningens hovedstyre hvorvidt det var ønskelig at Wessel-Aas fortsetter som leder av foreningen. 

Selv om hovedstyret vurderte situasjonen som en «alvorlig hendelse», besluttet det at det ønsket at han skulle beholde ledervervet ut perioden. 

«Advokatforeningens hovedstyre har i dag hatt et møte hvor situasjonen rundt Wessel-Aas etter hendelsen i helgen har vært tema. Hovedstyret vurderer hendelsen som alvorlig, og en hendelse vi gjerne skulle vært foruten, men er etter en totalvurdering kommet til Wessel-Aas kan fortsette som Advokatforeningens leder», het det i en uttalelse.

- Jeg er takknemlig for tilliten og skal gjøre mitt aller beste for å bevare den, og fortsette å jobbe for foreningens medlemmer i resten av valgperioden, sa Wessel-Aas til Advokatbladet den gang. 

Direktør i Tilsynsrådet, Dag Eriksen, har tidligere opplyst til Advokatbladet at saken vil bli fremlagt for Tilsynsrådets styre til behandling når dom foreligger. Eriksen kjenner ikke til at det finnes noen eksempler i praksis der en advokat har mistet bevillingen som følge av en enkeltstående promillekjøring.

Powered by Labrador CMS