Jon Wessel-Aas fotografert på Forsvarergruppens høstseminar forrige helg.

Hovedstyret vil at Wessel-Aas skal fortsette som Advokatforeningens leder

Vurderer promillekjøringen som en alvorlige hendelse. Wessel-Aas sier at han er takknemlig for tilliten.

Publisert Sist oppdatert

Etter et digitalt møte i formiddag, har hovedstyret sendt ut en uttalelse til mediene om sin reaksjon på promillekjøringen til Advokatforeningens leder, Jon Wessel-Aas.

«Advokatforeningens hovedstyre har i dag hatt et møte hvor situasjonen rundt Wessel-Aas etter hendelsen i helgen har vært tema. Hovedstyret vurderer hendelsen som alvorlig, og en hendelse vi gjerne skulle vært foruten, men er etter en totalvurdering kommet til Wessel-Aas kan fortsette som Advokatforeningens leder», heter det i uttalelsen.

- Jeg er takknemlig for tilliten og skal gjøre mitt aller beste for å bevare den, og fortsette å jobbe for foreningens medlemmer i resten av valgperioden, sier Wessel-Aas i en uttalelse til Advokatbladet.

0,88 i promille

Det var søndag kveld at Advokatforeningens leder på sin egen Facebook-side opplyste at han i helgen var tatt for promillekjøring.

«Lørdag formiddag ble jeg stanset av politiet i en rutinekontroll i Østerdalen, på vei hjem fra et seminar på Røros dagen før. Utåndingsprøven viste at jeg fortsatt hadde promille i kroppen tilsvarende 0,88», skrev Wessel-Aas på sin Facebook-side.

«Det som vil skje videre, er sannsynligvis at jeg om noen uker vil bli innkalt til et rettsmøte der saken vil bli avgjort som en tilståelsesdom. Min forsvarer har fortalt meg at jeg kan forvente en betinget fengselsstraff på rundt 18 dager, en klekkelig bot og tap av førerretten i 18 til 20 måneder.»

«Den straffen må jeg ta, og jeg ser frem til å få saken overstått. Min feilvurdering må jeg selvsagt stå i og ta fullt ansvar for fra første stund, før eller siden også offentlig», skrev Wessel-Aas. 

«Jeg har skuffet både meg selv, min egen familie og sikkert mange flere, herunder kolleger både på jobb og i Advokatforeningen.»

Tilsynsrådet: - Blir fremlagt for styret

Direktør Dag Eriksen i Tilsynsrådet har opplyst til Advokatbladet at Tilsynsrådets styre behandler saker hvor advokater er dømt for promillekjøring, jf. domstolloven § 225. 

- Når dom foreligger vil saken bli fremlagt for Tilsynsrådets styre til behandling, sa Eriksen.

Han viste til domstolloven § 225 tredje ledd, der det heter følgende: 

«Dersom noen som Tilsynsrådet fører tilsyn med, har opptrådt i strid med regler gitt i eller i medhold av denne eller annen lov, kan Tilsynsrådet meddele vedkommende en irettesettelse. I alvorlige tilfeller kan Tilsynsrådet meddele vedkommende en advarsel. Finner Tilsynsrådet at det bør treffes vedtak etter § 219 tredje ledd eller § 230, fremmer det forslag om det overfor Advokatbevillingsnemnden.»

 Eriksen opplyser at det ikke finnes noen eksempler i praksis der en advokat har mistet bevillingen som følge av en enkeltstående promillekjøring.

Hylles for åpenhet

Jon Wessel-Aas har vært leder av Advokatforeningen siden mai 2020. 

På Facebook er han blitt hyllet for sin åpenhet om hendelsen, både fra privatpersoner, advokater og mediefolk.

«Det går bra,» skriver Marte Svarstad Brodtkorp, tidligere leder av Oslo krets og nå leder av arbeidsutvalget i Representantskapet, Advokatforeningens øverste organ.

«Du er en rettskaffen mann og et fint menneske, Jon. Alle kan gjøre en feil. Bare vær glad for at du ikke fikk noe uhell underveis», skriver den tidligere NRK-journalisten Ole Torp.

«Dette går fint, Jon! Godt at ingen ble skadet og at du på forbilledlig vis vil lære og minne alle om hvor fort gjort det kan være å foreta feilvurderinger. Men det er når man kan innrømme det, for seg selv og sine nærmeste, og ingen ble skadet, at ting blir bra til slutt. Pust med magen og slapp av», skriver jussprofessor ved UiO, Benedikte Moltumyr Høgberg.

Wessel-Aas' innlegg har i skrivende stund fått over ni hundre likes, og i underkant av 140 kommentarer.

Powered by Labrador CMS