Illustrasjonsfoto:
Illustrasjonsfoto:

Advokat ilagt advarsel fra Tilsynsrådet etter promillekjøring på fritiden

Advokaten ble dømt til 20 dagers fengsel og en bot på 250.000 kroner.

Publisert

«Etter en helhetsvurdering av lovovertredelsens karakter, og Tilsynsrådets tidligere praksis, har Tilsynsrådets styre kommet til at advokat X skal meddeles en advarsel, jf. domstolloven $ 225 tredje ledd», heter det i vedtaket fra Tilsynsrådets styre.

Det var AdvokatWatch som omtalte saken først.

Tilsynsrådets styre behandlet saken på et møte den 18. august, og advokaten ble meddelt advarselen mandag denne uken.

Advokaten ble i sommer dømt for overtredelse av vegtrafikkloven § 31 første ledd til fengsel i 20 dager. Han er også idømt tap av førerrett i to år, og en bot på 250.000 kroner.

Felgen traff veikanten

Advokaten hadde 1,32 i promille etter kjøringen, ifølge dommen, der det kommer frem at mannen hadde kjørt hjem etter å ha nytt alkohol, og på hjemveien truffet borti veikanten med felgen, noe som førte til at airbagen ble utløst.

«Det gikk melding til alarmsentral, og han fikk spørsmål om han trengte hjelp. Siktede svarte nei. Siktede ryddet airbagen til side, og kjørte hjem. Siktede drakk ikke noe etter at han kom hjem. Det møtte to sivilkledde politibetjenter på døren, som ba om å få se bilen. Siktede foreviste bilen og erkjente at han hadde kjørt», heter det i dommen.

Advokaten ga en uforbeholden tilståelse i retten.

«Det straffbare forholdet fant sted 23. april 2022. Retten la i skjerpende retning vekt på at kjøringen skjedde på en sterkt trafikkert strekning med høy hastighet, og at det oppstod et mindre trafikkuhell underveis. l formildende retning vektla retten advokatens uforbeholdne tilståelse og samtykke til tilståelsesdom», skriver Tilsynsrådet i vedtaket.

Reagert flere ganger

Styret i Tilsynsrådet har i flere tidligere saker reagert med en advarsel mot straffedømte advokater.

«Dette gjelder også tilfeller der det straffbare forholdet ikke er knyttet til advokatvirksomheten, og der straffen gjøres betinget», skriver Tilsynsrådet.

I vedtaket viser Tilsynsrådet til en sak fra 28. august 2006, der en annen advokat ble domfelt for promillekjøring. Advokaten i denne saken ble dømt til fengsel i 21 dager, tap av førerrett i to år, og en bot på 100.000 kroner.

«Retten bemerket i skjerpende retning at kjøringen skjedde på en strekning med høy hastighet, at advokaten kjørte mot kjøreretningen, og var nær ved å kollidere med en annen bil. l formildende retning vektla retten advokatens uforbeholdne tilståelse. Styret meddelte advokaten en advarsel for forholdet», skriver Tilsynsrådet i brevet til advokaten.

Powered by Labrador CMS