Talentprisen ble delt ut i forbindelse med Advokatforeningens årstale på Grand Hotel i Oslo.

Dette er vinnerne av Advokatforeningens talentpris 2021

Nicolai Vogt Skjerdal og Servet Yildiz Stêrk er årets prinsipal og årets advokatfullmektig! – Prisen ønsker jeg å dedikere til våre straffeforfulgte kollegaer i Tyrkia, som hver eneste dag kjemper for grunnleggende menneskerettigheter, sier Stêrk.

Publisert Sist oppdatert

Advokatforeningens talentpris ble i år utdelt i forbindelse med foreningens årstale på Grand Hotel i Oslo.

Nicolai Vogt Skjerdal og Servet Yildiz Stêrk var stolte prisvinnere.

Én advokatfullmektig og én prinsipal ble av juryen plukket ut som prisvinnere etter å ha utmerket seg som rollemodeller i bransjen, og for å ha fremmet advokatrollens kjerneverdier på ulike måter.

Årets fullmektig-vinner ble introdusert som en person som har utmerket seg ved å utfordre noen av advokatbransjens konservative tradisjoner.

– Gjennom sosiale medier har han nådd frem til klientgrupper som ellers har høy terskel for å oppsøke advokat. I tillegg har han offentlig satt ord på den fremmedgjøring som personer av annen etnisk bakgrunn kan oppleve i møte med advokatbransjen. Dette er et modig innspill i en viktig debatt, sa tingrettsdommer og juryleder Ingebjørg Tønnesen, før hun utropte Tveter og Kløvfjell-fullmektig Servet Yildiz Stêrk som årets fullmektig.

Dedikerer prisen til tyrkiske kollegaer

– Jeg er helt overveldet. Det føles uvirkelig. Dette betyr veldig mye for meg. Det er en anerkjennelse for det arbeidet jeg har gjort, og vil være en inspirasjonskilde for meg til å jobbe enda mer med dette mangfoldsarbeidet jeg har startet med, sier Stêrk til Advokatbladet.

Prisen velger han å dedikere til straffeforfulgte kollegaer i Tyrkia.

– Da jeg ble nominert til denne prisen ble jeg omtalt som en av de modigste advokatfullmektigene i bransjen. Når man snakker om mot, så tenker jeg med en gang på de advokatene i Tyrkia som står i rettssalen og forsvarer sine kollegaers rett til ikke å bli identifisert med sine klienter. De kjemper for grunnleggende menneskerettigheter hver eneste dag, uten noen som helst frykt for hvilke konsekvenser dette kan få for dem. Det er mot. Og da ønsker jeg å dedikere denne prisen til dem, legger han til.

– Uventet og inspirerende

I motsetning til årets fullmektig, ble prinsipalen introdusert som en person som på ingen måte har utmerket seg ved å utfordre tradisjonene i den konservative advokatbransjen.

– Tvert imot beskrives han som en som hegner om advokatenes etablerte kjerneverdier, og som er opptatt av å videreføre disse til sine fullmektiger. Tidligere fullmektiger har beskrevet at årets prinsipal alltid tar seg tid til å diskutere små og store problemstillinger, om håndteringen av saker og klienter – også på dager han selv sitter nedtynget i arbeid, sa Tønnesen, før Nicolai Vogt Skjerdal ble ropt opp på scenen som vinner av talentprisen.

– Jeg opplever dette som fantastisk hyggelig. Men også veldig uventet, må jeg si. Det er inspirerende!

– Jeg har gjennom årene jobbet med så mange flinke kollegaer og prinsipaler, og hvorfor akkurat jeg skulle skille meg noe ut fra dem, vet jeg faktisk ikke. Jeg forstår at det må være gitt noen hyggelige tilbakemeldinger, og det er generøst, sier Skjerdal.

Frode Sulland gratulerte Ally-advokat Farooq Ansari med Espelands Honnørpris. Sulland vant selv prisen i 2017.

Se hva Yngve Svendsen, Martine Aurdal, Erik Keiserud og Adele Matheson Mestad mener om Årstalen i vinduet over.

Powered by Labrador CMS