Se hva Yngve Svendsen, Martine Aurdal, Erik Keiserud og Adele Matheson Mestad mener om Årstalen i vinduet over.

Årstalen: – Satte fingeren på en av de største utfordringene i rettsstaten Norge

– Forvaltningen har stor makt, og fatter avgjørelser hver eneste dag som angår enkeltmennesker på et grunnleggende plan. Det at vi i realiteten har så liten adgang til domstolsprøving er derfor et stort tankekors, sier sorenskriver i Oslo og leder av Domstolkommisjonen Yngve Svendsen.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag kveld ble Advokatforeningens årstale arrangert på Grand hotel i Oslo. Med styrkeforholdet i rettsstaten som tema for talen, ga foreningens leder Jon Wessel-Aas en gjennomgang av flere punkter han mener er med på å skape en maktubalanse i statens favør.

Direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter, Adele Matheson Mestad, mener det er viktig å rette fokus mot denne problematikken.

– Jeg synes det var en veldig god tale, som belyste hvorfor det er nødvendig med gode rettsikkerhetsmekanismer. Ut fra et menneskerettighetsperspektiv, som jeg jo er opptatt av, så er dette med gode rettshjelpsordninger et veldig viktig poeng som jeg synes Jon Wessel-Aas snakket veldig fint om.

- Stor og viktig utfordring

Også Yngve Svensen, sorenskriver i Oslo og leder av Domstolkommisjonen, opplevde at talen satte fingeren på et av de største utfordringene i rettsstaten Norge.

Dagbladet-kommentator Martine Aurdal var blant de mange profilerte medieaktørene som var til stede under Advokatforeningens årstale

– Dette handler rett og slett om enkeltindivider og små virksomheter som ikke har mulighet for å hevde seg uten hjelp for eksempel fra advokater, eller uten et system som er i stand til å ivareta dem i møte med systemet. Det er en stor og viktig utfordring.

Han mener også det er et stort tankekors at det er 12 ganger flere forvaltningssaker i Europa som havner for domstolene, enn i Norge.

– Forvaltningen har stor makt, og fatter avgjørelser hver eneste dag som angår enkeltmennesker på et grunnleggende plan. Det at vi i realiteten har så liten adgang til domstolsprøving, er en stor utfordring, sier han.

Dagbladet-kommentator Martine Aurdal, var også til stede i salen.

– Wessel-Aas klarte på en pedagogisk måte å forklare hvorfor denne maktforskyvningen er et stort problem som det også bør tas tak i politisk, sier Aurdal.

Avisen har på lederplass gitt støtte til advokater som streiker for en bærekraftig rettshjelpssats.

- Salærsatsene er en viktig del av dette sakskomplekset, og helt nødvendig å heve for å sikre likhet for loven, sier Aurdal.

Sorenskriver Yngve Svendsen i Oslo tingrett hygget seg på Årstalen.
Powered by Labrador CMS