Ingvild Wetrhus Thorsvik (V).
Ingvild Wetrhus Thorsvik (V).

Venstre vil øke rettshjelpssatsen med totalt 69 kroner i 2023

I sitt alternative statsbudsjett vil partiet også styrke domstolene med 80 millioner, øke inntektsgrensene for fri rettshjelp, styrke bemanningen i fengslene og droppe kutt i salærsatsene til tolkene.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag la Venstre frem sitt alternative statsbudsjett for neste år. Der foreslår partiet blant annet å styrke rettssikkerheten med 215 millioner kroner til domstolene, Kriminalomsorgen og fri rettshjelp.

  • 80 millioner kroner skal gå til å styrke domstolene. 20 millioner av disse skal gi flere dommerfullmektigstillinger.

  • 50 millioner kroner skal gå til økt bemanning i norske fengsler, samt etablering av flere soningsplasser med fotlenke.
  • 85 millioner kroner skal gå til å øke inntektsgrensene for fri rettshjelp.

Partiet foreslår samtidig å droppe kutt i salærsatsene til tolker både i Forliksrådet, straffesaker og fri rettshjelpssaker.

Da regjeringen presenterte sitt forslag til statsbudsjett for neste år, ble det klart at den foreslår å øke advokatenes rettshjelpssats med 19 kroner. Venstre vil heve satsen med ytterligere 50 kroner slik at den øker med totalt 69 kroner i 2023.

- En lite bærekraftig rettshjelpssats er også en trussel mot rettssikkerheten. Derfor prioriterer vi å ta ned noe av etterslepet i salæret, sier partiets justispolitiske talsperson, Ingvild Wetrhus Thorsvik.

Foreslår å styrke domstolene

- Venstres budsjett er en tydelig satsing på rettssikkerhet. Vi har lagt kunnskap til grunn og prioritert saker som styrker rettighetene til de som står svakest stilt. Det får vi til, selv om vi har en mer ansvarlig pengebruk enn regjeringen. Vi bruker rundt to milliarder mindre oljepenger enn regjeringen, fortsetter Thorsvik

En uke etter at regjeringens budsjettforslag ble kjent, vedtok Domstoladministrasjonen (DA) umiddelbar ansettelsesstopp som følge av det den mener er en kraftig underdekning i bevilgningene for neste år.

På samme tid reagerte også Dommerfullmektigforeningen sterkt på at regjeringen foreslo å kutte midlene til dommerfullmektigstillinger med 20 millioner kroner. Ifølge foreningen kan det føre til at mellom 70 og 75 dommerfullmektigstillinger faller bort.

- Grunnsteinen i rettsstaten er uavhengige, upartiske og effektive domstoler. For at domstolene skal kunne utføre oppgavene sine på en skikkelig måte, må de være økonomisk rustet til det. Regjeringens foreslåtte domstolskutt bidrar til å undergrave rettssikkerheten i landet vårt, og har ført til midlertidig ansettelsesstopp i domstolene. Venstre vil derfor styrke domstolene sammenlignet med regjeringens forslag til statsbudsjett, sier Thorsvik.

- Lavterskeltilbudene skal ha gode forutsetninger

For at rettsstaten skal fungere, må den være tilgjengelig for alle, understreker hun. Derfor øker Venstre både rammene for fri rettshjelp, i tillegg til å styrke de frivillige rettshjelpstiltakene med sju millioner kroner.

- Vi er opptatt av at lavterskeltilbudene skal ha gode forutsetninger, og at disse også er så tilgjengelige som mulig, sier Thorsvik.

Hun mener samtidig at Kriminalomsorgen har blitt nedprioritert i en årrekke.

- Det har ført til mangel på personell, som igjen har ført til økt bruk av isolasjon, dårligere aktivitetstilbud og økt press på ansatte. Vi vet også at kvinner mange steder har et dårligere soningstilbud enn menn. Slik kan det ikke være. Vi er opptatt av et soningstilbud som gir innsatte gode forutsetninger for å endre livene sine. Derfor øker vi bevilgningene til Kriminalomsorgen.

SV: 37 kroner i satsøkning og ny advokatordning for innsatte

Budsjettforhandlingene mellom SV og regjeringspartiene startet 7. november. I SVs alternative budsjettforslag, som ble lagt frem noen dager i forkant, foreslår partiet en betydelig styrkning av fri rettshjelpsordningen - inkludert økte salærer til advokater og tolker - og en helt ny advokatordning for folk som soner på dom.

Samtidig ønsker SV å heve rettshjelpssatsen med ytterligere 37 kroner fra regjeringens 19 kroner-forslag, slik at satsen totalt vil få en økning på 56 kroner til neste år. Istedenfor å kutte i salærpostene til tolkene, foreslo partiet heller å øke potten med 21 millioner kroner.

- Justisfeltet er viktig for SV, og vi tror vi kan få til et budsjett som styrker rettssikkerheten i Norge. Det viste vi at vi klarte i fjor ved de forrige budsjettforhandlingene, og vi håper på gode resultater også i år, sa justispolitisk talsperson i SV, Andreas Sjalg Unneland til Advokatbladet.

Powered by Labrador CMS