Sven Marius Urke er bekymret for domstolenes økonomiske situasjon.

STATSBUDSJETTET 2023

Har vedtatt umiddelbar ansettelsesstopp i domstolene

Dersom den tredje statsmakt ikke tilføres ytterligere midler i løpet av stortingsbehandlingen av statsbudsjettet, vil underdekningen måtte dekkes inn gjennom innsparinger som vil ha negative konsekvenser både for driften og utviklingen av domstolene fremover, skriver Domstoladministrasjonen i en pressemelding.

Publisert Sist oppdatert

«Budsjettforslaget fra regjeringen innebærer et tilpasningsbehov i 2023 i størrelsesorden 120 millioner kroner. Underdekningen i budsjettet består av budsjettkutt og uunngåelige kostnadsøkninger.

Dersom den tredje statsmakt ikke tilføres ytterligere midler i løpet av Stortingsbehandlingen, vil underdekningen i budsjettet måtte dekkes inn gjennom innsparinger som vil ha negative konsekvenser både for driften og utviklingen av domstolene fremover.»

Slik åpner Domstoladministrasjonen pressemeldingen som informerer om ansettelsesstopp med umiddelbar virkning. Vedtaket, som ble fattet i et ekstraordinært møte tidligere i uken, kommer i kjølvannet av regjeringens budsjettforslag for 2023.

Til Advokatbladet har direktør Sven Marius Urke tidligere beskrevet domstolenes budsjett som den mest krevende økonomiske situasjonen den tredje statsmakt har stått i i vår tid.

- Konsekvensen av regjeringens forslag til budsjett for domstolene vil merkes for domstolenes brukere. Med færre dommere vil saksbehandlingstiden gå opp. Manglende nødvendig utstyr i rettsalene er allerede noe vi mottar mange henvendelser om, både fra brukerne våre og dommerne. Denne situasjonen vil bli ytterligere forverret i 2023, sier han nå.

- Konsekvenser for domstolens brukere

«(...) slik budsjettet for domstolene er sammensatt, vil en så stor underdekning i budsjettet ikke kunne håndteres uten å redusere antall stillinger i Domstoladministrasjonen og domstolene. I tråd med Stortingets føringer i forbindelse med etableringen av den nye domstolstrukturen, vil ikke bemanningen på rettssteder med færre enn fire dømmende årsverk bli direkte berørt av den midlertidige ansettelsesstoppen.

Ekstraordinært møte i Domstoladministrasjonen onsdag 12. oktober.

På kort sikt vil det i tillegg bli nødvendig å redusere utgiftene til kompetansetiltak, IT-utstyr til dommere/ansatte og utstyr til rettsaler og møterom i domstolene. Det er også sannsynlig at den digitale utviklingstakten i domstolene må reduseres», heter det videre i pressemeldingen.

- Administrasjonen vil, etter at det endelige budsjettet er vedtatt av Stortinget, legge frem et detaljert forslag til styret om hvordan situasjonen kan håndteres. Forslaget fra administrasjonen vil bli utarbeidet gjennom en grundig dialog med lederne i domstolene og organisasjonene som representerer dommerne og ansatte, sier Urke.

Stopper utbygging

I tillegg til stopp i ansettelser, har Domstoladministrasjonen også satt en rekke utbyggingsprosjekter, hvor avtalene ikke er ferdigforhandlet, i bero.

- Vi har foreslått en større innsats på svært mange av de mindre rettsstedene, men denne satsingen har regjeringen ikke fulgt opp i budsjettforslaget, sier Urke.

Advokatbladet har foreløpig ikke fått svar på sine henvendelser til Justis- og beredskapsdepartementet.

Powered by Labrador CMS