Henrik Rode Evensen frykter for dommerfullmektigenes fremtid.

Dommerfullmektigforeningen er sjokkert over regjeringens forslag til kutt i antall fullmektigstillinger

- Vi så dessverre ikke dette komme. Selv om budsjettet ikke øker tilstrekkelig, skal det ikke være kutt i stillinger i domstolene, sier leder Henrik Rode Evensen.

Publisert Sist oppdatert

Sammen med Domstoladministrasjonen (DA), er det Dommerfullmektigforeningen som har tatt initiativ til arbeidsgruppen som nå skal vurdere fullmektigordningen i domstolene.

- Initiativet kom som følge av et stort problem, nemlig kompetanseflukt blant dommerfullmektiger. Ordningen er tenkt til å vare mellom tre og fem år, men likevel slutter en stor andel allerede etter halvannet år. Det er en utfordring med tanke på saksavvikling og ambisjonen om å gi best mulige tjenester til befolkning, sier leder av Dommerfullmektigforeningen, Henrik Rode Evensen til Advokatbladet.

Både Evensen og hans foreningskollega, Anne Ingeborg Reiestad, sitter i arbeidsgruppen.

- Vi er veldig spent på hva som kommer ut av arbeidet. Det må gjøres noe. Særlig etter kuttet i antall stillinger både i fjor og i forslaget til statsbudsjett for neste år. Det setter arbeidet i en uheldig kontekst, sier han.

- Så ikke budsjettkuttet komme

Ifølge Evensen er det om lag 130 dommerfullmektigstillinger i dag. Med regjeringens forslag til kutt på 18 millioner kroner i bevilgningen til dommerfullmektiger, frykter foreningslederen at antallet vil reduseres til mellom 70 og 75.

- Vi må si det at vi er sjokkert over kuttet i stillinger. Vi så dessverre ikke dette komme. Vi visste at det ville bli et dårlig budsjett, og har hatt god dialog med DA og andre fagforeninger. Selv om budsjettet ikke øker tilstrekkelig, skal det ikke være kutt i stillinger i domstolene. Arbeidssituasjonen er så presset fra før av, sier Evensen.

- Jeg må si at dersom kuttet faktisk skjer, fremstår det som uvirkelig. Kuttet er så stort og drastisk, at det kan få konsekvenser man nesten ikke klarer å tenke seg. Det vil få stor betydning for saksavviklingen i domstolene, for tiden vi bruker og for kvaliteten i avgjørelsene. Det strider mot ambisjonen om en bedre og mer effektiv saksavvikling.

- Blir vanskeligere å rekruttere dommere

Ifølge Evensen kan det virke som om Justisdepartementet ikke har tatt ordentlig innover seg hva et potensielt kutt innebærer.

- Fullmektigordningen må sees i sammenheng med dommerordningen. Det er i alle fall på papiret en opplæringsstilling, som skal sikre at vi får gode embetsdommere. Når man da halverer ordningen, vil det påvirke rekrutteringsgrunnlaget i stor grad. Det er allerede en veldig vanskelig situasjon, særlig i distriktene hvor det mangler kvalifiserte søkere flere steder.

Nå jobber Dommerfullmektigforeningen og DA sammen opp mot den politiske ledelsen med et håp om at kuttet ikke blir gjennomført.

- Vi har en domstolkommisjonen som har brukt flere år på å utrede domstolenes fremtid, og det arbeidet fortsetter vi med i arbeidsgruppen. Det er foreslått en reduksjon, men det er ingen som har foreslått en halvering i fullmektigstillingene.

Ettersom dommerfullmektiger ikke håndterer barnesaker, jobber de fleste tilknyttet de større domstolene, forteller Evensen.

- Hvis det kuttes i fullmektiger der også, vil det bli et effektivitetstap, konstaterer han.

Powered by Labrador CMS