Meddelt kritikk.

Skoghøy får kritikk av Tilsynsutvalget

– Dommerens offentlige uttalelser den 7. desember 2022 kan ikke forstås på annen måte enn at han beskylder ektefellen for forsøk på drap, skriver Tilsynsutvalget for dommere i sin vurdering.

Publisert Sist oppdatert

23. desember 2022 sendte justitiarius Toril Marie Øie en henvendelse til Tilsynsutvalget for dommere, der hun ba om en formalisert vurdering av høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøys atferd.

Fredag tok saken en ny vending da det ble kjent at Høyesterett og Skoghøy inngikk en avtale om at han skulle fratre sin stilling som høyesterettsdommer og få utbetalt 3,6 millioner kroner i sluttpakke. I avtalen stod det at Høyesterett skulle opplyse Tilsynsutvalget om at det ikke lenger forelå behov for å behandle saken.

«Fordi Skoghøy nå ikke vil komme tilbake i dømmende virksomhet, har Høyesterett orientert Tilsynsutvalget om at det fra Høyesteretts side ikke lenger er behov for en behandling av denne henvendelsen», het det i meldingen fra Høyesterett.

Tilsynsutvalget for dommere valgte likevel å behandle saken, og har besluttet å meddele ham kritikk for handlinger de mener brøt med god dommerskikk.

Saken var ikke anmeldt

Bakgrunnen for Høyesteretts henvendelse til Tilsynsutvalget var blant annet Skoghøys uttalelser til media i desember 2022, hvor han offentlig anklaget sin egen kone for å ha forgiftet ham.

Utvalget viser i sin avgjørelse blant annet til at saken ikke var anmeldt til politiet da Skoghøy offentlig rettet anklagene mot sin kone.

– Dommeren er i kraft av sin stilling vel kjent med at alvorlige forbrytelser etterforskes av politiet, at eventuell tiltale fremsettes av påtalemyndigheten og at domstolen tar stilling til skyldspørsmålet på bakgrunn av bevisene i saken, skriver utvalget i sin vurdering.

Skoghøy: - Uttalte meg som fornærmet

Skoghøy skrev i sitt tilsvar til Tilsynsutvalget at hans uttalelser skyldtes henvendelser fra media.

«Jeg hadde ikke noe ønske om å brette ut denne personlige tragedien for offentligheten og ville aldri ha tatt initiativ til å gjøre denne tragedien offentlig kjent. Henvendelsen fra media gikk ut på at de hadde hørt at jeg var alvorlig syk, og at dette enten skyldtes demens eller forgiftning fra ektefellen», skrev Skoghøy.

«Jeg har ikke uttalt meg i egenskap av å være høyesterettsdommer, men som fornærmet i et straffbart forhold. Den som er fornærmet i et straffbart forhold, er selvsagt berettiget til å mene noe om hvem som er gjerningspersonen og å gi uttrykk for det. Dette gjelder også i tilfeller hvor den fornærmede er dommer», skrev han videre.

Powered by Labrador CMS