Jens Edvin A. Skoghøy kommer ikke tilbake til Høyesterett.

Skoghøy slutter i Høyesterett, får 3,6 millioner kroner med seg på vei ut

Slutter fra 1. juli og skal ha studiepermisjon frem til da.

Publisert Sist oppdatert

Dette melder Høyesterett selv i en melding.

«Høyesterett og Skoghøy har inngått en avtale som skal sikre at Skoghøy ikke blir økonomisk skadelidende ved at han går av før han når aldersgrensen på 70 år. Avtalen innebærer utbetaling av et engangsbeløp på 3.600.000 kroner før skatt, i tillegg til dekning av utgifter i forbindelse med avtaleprosessen», heter det i meldingen fra Høyesterett.

Jens Edvin A. Skoghøy (68) har hatt studiepermisjon fra september i fjor.

«Både Høyesterett som arbeidsgiver og Skoghøy gir med dette uttrykk for at avtalen som nå er inngått er den riktige løsningen og ønsker ikke å uttale seg utover dette», heter det i meldingen.

- Ikke lenger behov for behandling i Tilsynsutvalget

Og videre:

«Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie sendte 23. desember 2022 en henvendelse til Tilsynsutvalget for dommere. Fordi Skoghøy nå ikke vil komme tilbake i dømmende virksomhet, har Høyesterett orientert Tilsynsutvalget om at det fra Høyesteretts side ikke lenger er behov for en behandling av denne henvendelsen.»

Jens Edvin A. Skoghøy har vært høyesterettsdommer i to perioder, først fra 1998 til 2017 og så fra 2020.

Advokatforeningen håper at Skoghøy vil fortsette som foredragsholder, sier Jon Wessel-Aas.

- Jens Edvin A. Skoghøy har gjennom disse årene lagt ned et betydningsfullt arbeid for Høyesterett og for norsk rettsliv. Det står stor respekt av hans virke både som dommer og rettsteoretiker, sier justitiarius Toril Marie Øie.

Saken i Tilsynsutvalget skulle etter det Advokatbladet kjenner til, behandles på utvalgets møter torsdag og fredag denne uken.

Advokatforeningen: - Svært betydningsfull for norsk rettsliv

Advokatforeningens leder, Jon Wessel-Aas, roser i en uttalelse Skoghøys innsats som jurist gjennom en årrekke.

- På vegne av Advokatforeningen vil jeg si at Skoghøy gjennom sitt embete som dommer i Høyesterett over mange år, har vært svært betydningsfull for norsk rettsliv, sier Wessel-Aas.

- Han har i tillegg vært svært produktiv som juridisk forfatter, til glede for alle jurister. I Advokatforeningen har vi spesielt satt pris på at han gjennom alle år har stilt villig opp for foredragsholder på våre mange arrangementer, landet rundt. Vi håper at han nå får enda bedre tid til å dyrke sitt forfatterskap og til å stille opp som foredragsholder, sier han.

Advokatforeningen: Alltid stilt opp

Powered by Labrador CMS