Inna Linovia er leder for den ukrainske advokatforeningen.
Inna Linovia er leder for den ukrainske advokatforeningen.

Oppfordrer norske advokater til å melde seg inn i den ukrainske advokatforeningen

- Vi trenger finansiering til å fortsette vårt arbeid, forteller leder Inna Liniova. Foreningen kjemper også for å få på plass et spesialtribunal som kan granske krigsforbrytelser.

Publisert

- Vi inviterer utenlandske advokater til å hjelpe oss med å fortsette vår virksomhet i kampen for demokratiet, sier lederen for den ukrainske advokatforeningen, Inna Liniova i et intervju med Advokatbladet.

- Dette ikke en krig mellom Russland og Ukraina, men en krig mot demokratiske verdier. Det er vår plikt som advokater å være aktive i denne kampen, og huske at vi er lovens forsvarere. Hvert eneste skritt, hver eneste handling, betyr noe. Derfor inviterer vi alle til å støtte vår innsats for å kjempe sammen, sier Liniova.

Som følge av krigssituasjonen mellom Ukraina og Russland, ønsker den ukrainske advokatforeningen å rekruttere internasjonale medlemmer. Hensikten er å få en sterkere politisk påvirkningskraft, samt ytterligere finansiering til sitt arbeid.

Medlem eller partner

Den ukrainske advokatforeningen finansierer sin virksomhet hovedsakelig gjennom medlemsbidrag, avtalepartnere og arrangementer. Men i kjølvannet av krigssituasjonen med Russland, har finansieringen stoppet opp.

- Vår organisasjon er basert på frivillighet, hvilket betyr at vi ikke har statlig støtte. Konsekvensene av dette er at vi nå mangler finansiering for å kunne fortsette med vårt arbeid. Det er en av grunnene til at vi nå åpner dørene for internasjonale juridiske aktører.

Medlemskap for internasjonale jurister og advokater koster 200 euro i året. Liniova presiserer at UBA er opptatt å gi noe tilbake til dem som velger å bli medlem.

Inna Liniova ønsker å ha med internasjonale juridiske aktører på laget.
Inna Liniova ønsker å ha med internasjonale juridiske aktører på laget.

- Som medlem får du tilgang til informasjon, nyheter, uttalelser og arrangementer. Vi gjennomfører internasjonale konferanser på nett, hvor medlemmer kan delta. I tillegg kan vi tilby forbindelser til utenlandske advokater som ønsker et samarbeid, eller som trenger konsultasjon.

En annen mulighet for norske advokater eller advokatfirmaer, er å melde seg inn som såkalt «internasjonal partner». Medlemskapet koster fem tusen euro i året, og gir flere fordeler; blant annet muligheten til å delta i møter, og få en dypere innsikt i foreningens virksomhet.

Juridisk kamp

I 2022 markerte The Ukrainian Bar Assosiation (UBA) tjue år som forening. Den består nå av syv tusen medlemmer, 27 komiteer og 23 regionale kontorer.

Foreningens kjerneverdier er respekt for rettsstaten, beskyttelse av menneskerettighetene, utvikling av den juridiske profesjonen og opprettholdelse advokaters rettigheter. Videre har de nylig lagt til et mål om å motsette seg aggresjonen mot Ukraina.

- Siden februar har vårt hovedmål vært å gjøre motstand mot angrepene på den juridiske fronten. Vi forsøker å mobilisere en juridisk bevegelse for å legge press på myndighetene til å utføre ulike handlinger, samt gi bistand til ukrainske borgere og jurister som er rammet av krigen.

UBA har i samarbeid med ukrainske advokatfirmaer stoppet all samarbeid med virksomheter, organisasjoner og klienter som gjør forretninger med Russland.

- Alt som betales til Russland er med på å finansiere deres krigføring. Vi oppfordrer derfor til omfattende økonomiske sanksjoner mot Russland og Belarus, sier Liniova.

Vil opprette et spesialtribunal

Ukrainske myndigheter ønsker å stille Russlands president og militære ledere for et internasjonalt tribunal i forbindelse med krigen som pågår.

En utfordring er at verken Russland eller Ukrainia har ratifisert Roma-vedtektene. Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har derfor ikke mandat til å granske de påståtte aggresjonsforbrytelsene.

I den forbindelse har Ukraina laget et utkast til en internasjonal avtale for å opprette et spesialtribunal, som skal granske Russlands mulige aggresjonsforbrytelser.

Inna Liniova mener det er helt avgjørende å få på plass en slik domstol.

- Det ligger ikke under noen av de internasjonale domstolenes jurisdiksjon å granske aggresjonsforbrytelsene som pågår, og nettopp derfor trenger vi et spesialtribunal.

I påvente av en eventuell ny internasjonal domstol, utføres det omfattende arbeid for å avdekke krigshandlingene som pågår.

- Vi støtter en rekke initiativer om innsamling av krigsforbrytelser, og jobber med flere internasjonale myndigheter og militære styrker for å analysere krigshandlingene som blir begått.

Flere medlemmer deltar i krigen

Omkring en måned etter krigen brøt ut, gjennomførte UBA en undersøkelse for advokatfirmaer, yngre advokater og samarbeidsadvokater for å se hvordan situasjonen hadde endret seg.

- Undersøkelsen viser at tretti prosent av advokatfirmaene stoppen driften fullstendig, slik at de ansatte stod uten jobb. Mange gikk over til frivillig arbeid eller tjeneste i militæret. Vi ser at det juridiske markedet sliter, sier Liniova.

En annen utfordring for den ukrainske advokatforeningen, er at den har mistet mange medlemmer som har vervet seg til de militære styrkene.

- Mange av våre medlemmer, selv noen av styremedlemmene, deltar i militærets kampstyrker. Det er stort sett menn som har vervet seg, mens de kvinnelige advokatene støtter samfunnet gjennom å fortsette med de juridiske yrkesoppgavene. Vi er opptatt av å kjempe også på den juridiske fronten.

Domstolene er preget

Liniova forteller om tilfeller der russiske missiler treffer administrasjonsbygg, frittstående domstoler og andre juridiske bygg.

- Bygninger har blitt hardt skadet, og flere representanter for domstolene har blitt skadet, drept eller har forsvunnet. Det er en svært farlig situasjon, men driften opprettholdes i mange av landets domstoler. Det er en dyp stolthet knyttet til denne delen av den juridiske kulturen, og derfor ønsker de å fortsette så godt det lar seg gjøre, mens krigen pågår.

Selv om risikoen er høy, må ukrainske borgere møte fysisk i domstolene. UBA jobber med et prosjekt som gjør det mulig å kunne gjennomføre rettssaker over nett. De er avhengig av ytterligere finansiering for å få etablert tilstrekkelig godt system.

- Domstolene har ikke tilstrekkelig med penger, hvilket gjør at prosessen går saktere enn vi hadde håpet. Det er en utfordring å måtte møte fysisk, da det potensielt kan være farlig å reise til domstolen, sier Liniova.

Alle monner drar

Hun oppfordrer norske juridiske miljøer til å kontakte UBA om man har spørsmål, ønsker å bidra eller søker informasjon om hvilken støtte de trenger. Videre ønsker hun å takke for all støtten som har blitt gitt.

- Tidligere var de ukrainske advokatfirmaene våre nøkkelpartnere, nå inviterer vi utenlandske advokatfirmaer til å bli våre institusjonelle partnere. Alle bidrag vil gi oss ytterligere midler slik at vi kan fortsette oppdraget.

- Vi har mye støtte rundt om i verden. Dette er et flott eksempel på at samhold og gjensidig respekt kan gå veldig langt. Takk til alle juridiske miljøer i Norge som har støttet oss.

Powered by Labrador CMS