Else-Marie Merckoll, leder for Advokatforeningen Oslo krets.
Else-Marie Merckoll, leder for Advokatforeningen Oslo krets.

Advokatforeningen Oslo krets donerer 200.000 kroner til støtte for Ukraina

Etter at den ukrainske advokatforeningen oppfordret hele det internasjonale advokatfellesskapet om å hjelpe det ukrainske folket, har Oslo krets valgt å gi økonomisk bistand til to forskjellige hjelpeorganisasjoner.

Publisert Sist oppdatert

I slutten av februar sendte den ukrainske advokatforeningen et samlet brev til juridiske foreninger, organisasjoner og enkeltadvokater med en oppfordring om å vise støtte til det ukrainske folket, og til å fordømme den russiske invasjonen av Ukraina.

Foreningens leder Inna Liniova kom med flere konkrete forslag til hvordan den internasjonale advokatstanden kunne hjelpe, og trakk frem både finansiell bistand og samarbeidsstopp med russiske advokater og foreninger som mulige metoder for å vise støtte.

Etter oppfordringen fra Liniova fattet styret i Advokatforeningen Oslo krets og styret i Yngre advokater Oslo krets i forrige uke et styrevedtak der det ble besluttet å donere 100 000 kroner til Flyktninghjelpen, og 100 000 kroner til Helsingforskomiteen.

- En naturlig del av Advokatforeningens arbeid er å engasjere oss i rettssikkerheten også utenfor landets grenser. En donasjon til nevnte organisasjoner vil ikke gå ut over Oslo krets sitt medlemstilbud, da noe lavere aktivitet og utgifter til åpne debattmøter under covid har gitt oss et større overskudd enn tidligere, forteller leder for Oslo krets Else-Marie Merckoll.

Både humanitær og juridisk bistand

Bakgrunnen for at det nettopp er Flyktninghjelpen og Helsingforskomiteen de har valgt å bistå finansielt, er blant annet at begge organisasjoner har lang erfaring med arbeid i Ukraina, forklarer hun.

- For oss var det også viktig at bidraget, i tillegg til humanitær bistand, skal benyttes til å yte juridisk bistand til flyktninger. Et av kjerneområdene for Helsingforskomiteens arbeid er å dokumentere menneskerettighetsbrudd og krigsforbrytelser. Etter det vi har fått opplyst ønsker Ukrainas Riksadvokat nå også å forsterke dette samarbeidet med Helsingforskomiteen. Når det er sagt er det flere andre hjelpeorganisasjoner som også gjør en utmerket innsats og som vi også kunne valgt å gi vår støtte, påpeker Merckoll.

Hun understreker at slike donasjoner faller litt på siden av det foreningen vanligvis driver med, og at hun ikke har kjennskap til at dette har skjedd tidligere.

- Styret i Oslo krets har de siste årene vært på besøk i flere europeiske land hvor rettsstaten er under særlig press, og har sett viktigheten av arbeidet som gjøres av sivilsamfunnet i disse landene. Vi mener den nåværende situasjon er ekstraordinær i europeisk sammenheng, og håper at donasjonen kan bidra til juridisk arbeid som kan få stor betydning for enkeltmennesker og oppgjøret i etterkant, sier Merckoll.

- Riktig beslutning

At enkelte av foreningens medlemmer vil være uenige i beslutningen om å donere penger til de aktuelle hjelpeorganisasjonene, har også vært en del av beslutningsgrunnlaget, forklarer hun.

- Vi har selvfølgelig vurdert dette. Det vil som regel være noen som er uenig i beslutninger som tas. Det er godt mulig at noen vil være uenige i denne avgjørelsen fra styrene i Oslo krets og Yngre advokater Oslo krets, men vi har likevel vurdert at det var en riktig beslutning.

- Slik vi vurderer det er dette en helt ekstraordinær situasjon som ikke nødvendigvis vil skape presedens for senere donasjoner eller aktiviteter for Oslo krets, understreker Merckoll.

Powered by Labrador CMS