Advokatforeningen fordømmer det russiske folkerettsbruddet

- Advokatforeningen støtter kraftfulle økonomiske sanksjoner og andre former for økonomisk og politisk press for å få Russland til å stanse sin aggresjon, melder foreningen.

Publisert Sist oppdatert

Advokatforeningens fordømmelse av den russiske invasjonen av Ukraina ble meddelt mandag ettermiddag.

- Vi fordømmer den russiske invasjonen av Ukraina på det sterkeste. Vår solidaritet er med Ukraina og dets folk, som opplever et brutalt og grovt brudd på folkeretten, på Ukrainas selvbestemmelsesrett og innbyggernes sikkerhet. Russlands handlinger truer sikkerheten i hele Europa, skriver Advokatforeningen.

Via sine internasjonale paraplyorganisasjoner IBA og CCBE oppfordrer foreningen på det sterkeste Russland om å trekke seg tilbake.

- Angrepet mot Ukraina er både uprovosert og uberettiget. Alle stater er suverene, og Russland krenker nå på det groveste Ukrainas suverenitet. Det er dypt urovekkende og noe som må fordømmes. Advokatforeningen støtter kraftfulle økonomiske sanksjoner og andre former for økonomisk og politisk press for å få Russland til å stanse sin aggresjon, melder foreningen i sin uttalelse.

- Enhver som bidrar til slike forbrytelser kan straffeforfølges

CCBE, som representerer advokatforeninger og advokatsamfunn i 45 forskjellige land, skriver i en egen uttalelse at Russlands uberettigede invasjon av en suveren stat representerer et voldsomt angrep på rettsstaten.

I uttalelsen henvises det til en kommentar fra aktor i den Internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC):

ICC kan utøve sin jurisdiksjon over og etterforske enhver handling av folkemord, forbrytelse mot menneskeheten eller kriminalitet begått innenfor Ukrainas territorium. Enhver person som begår slike forbrytelser, inkludert ved å beordre, oppfordre til eller på annen måte bidra til slike forbrytelser, kan bli straffeforfulgt for domstolen, med full respekt for prinsippet om komplementaritet. Det er avgjørende at alle parter i konflikten respekterer sine forpliktelser under internasjonal humanitær rett.

CCBE oppfordrer samtidig advokater i det internasjonale advokatsamfunnet til å yte juridisk bistand til folk som søker internasjonal beskyttelse.

Powered by Labrador CMS