På en pressekonferanse torsdag ettermiddag fordømte EU-president Charles Michel, NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen Russlands angrep på Ukraina og varslet samtidig strenge sanksjoner fra EU.

Slik vil EUs Russland-sanksjoner påvirke advokatfirmaenes klienter

Både Thommessen og Wikborg Rein forventer et rush av henvendelser når EU nå setter inn strenge sanksjoner mot Russland etter invaderingen av Ukraina.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har fulgt med på situasjonen lenge, og ser at det som nå har skjedd har bygget seg opp over lengre tid. Det er nå svært viktig at norske bedrifter med virksomhet i Russland eller Ukraina følger utviklingen nøye, sier senioradvokat Håkon Stalheim Meldahl i Thommessen til Advokatbladet.

Han er en del av ledelsen av Thommessens Compliance-team. Firmaet bistår i dag et bredt spekter av norske og internasjonale virksomheter med å håndtere compliance-utfordringer, deriblant internasjonale sanksjoner.

Får konsekvenser

Håkon Stalheim Meldahl er senioradvokat ved Thommessens Bergen-kontor.

Sanksjonene som allerede er vedtatt av blant annet USA, Storbritannia, EU og Norge, dreier seg blant annet om regionene Donetsk og Luhansk, banker som finansierer det russiske forsvaret og Russlands tilgang til det europeiske finansmarkedet.

– Vi sitter akkurat nå og prøver å få en oversikt over de mulige sanksjonene som vil komme overfor Russland som svar på nattens hendelser. Slike sanksjoner vil ofte dreie seg om forbud mot å inngå avtaler eller handle med enkeltselskaper og selskaper knyttet til enkeltpersoner. Etter annekteringen av Krim ble det innført flere sektorsanksjoner mot Russland, som for eksempel forbud mot å levere militært utstyr til enkelte deler av olje- og gass-sektoren. Sanksjoner kan også ramme ulike typer transaksjoner, som kjøp og salg av selskap, skip eller ved finansiering, sier Meldahl.

På torsdagens pressekonferanse med NATO og EU uttalte EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen at EU, USA, Storbritannia og Canada er samkjørte, og vil komme med massive sanksjoner.

Sanksjonene vil ifølge von der Leyen sterkt begrense Russlands adgang til kapitalmarkeder, med formål om å begrense økonomisk vekst, øke lånekostnader, øke inflasjon, påvirke kapitalutstrømming og vaske ut grunnlaget for landets industri.

– Må kjenne eksponeringen mot Russland

Thommessen-advokaten sier sanksjonene mest sannsynlig vil begrense Russlands tilgang til teknologi, komponenter og programvare. Målet er å ramme russisk økonomi hardt.

- For selskaper vil det nå bli utrolig viktig å vite hvem man handler med, hvem som er reelle eiere, hvilken eksponering man eventuelt har mot Russland og Ukraina, og hvilke kontrakter som dermed kan påvirkes. Utvidelser av sanksjonene øker risikoen for at selskapene man handler med har reelle rettighetshavere som er omfattet av sanksjoner. Man må derfor nå gjøre undersøkelser rundt dette, noe som i mange deler av verden kan være krevende. Jeg vil likevel understreke at det er svært sjelden at akkurat det selskapet man skriver under en avtale med er på en svarteliste, sier Meldahl.

– Tror du vi vil se at norske selskaper nå vil vegre seg for å involvere seg inn mot Russland?
– Det kommer an på hvordan sanksjonene legges opp. Foreløpig er situasjonen svært uoversiktlig, men vi anser dette som svært sannsynlig. Vi gjør det vi kan for å svare når klienter tar kontakt, og har etablert kontakt med advokatfirmaer i USA og UK for å få belyst tematikk som dreier seg om engelsk eller amerikansk rett dersom våre klienter har behov for dette.

– Forventer dere et rush av henvendelser på dette fremover?
- Ja, det er nok mange som må håndtere vanskelige problemstillinger fremover, både med tanke på eksisterende og nye forretningsforhold.

– Flere klienter med behov for rådgivning

Også Wikborg Rein har den siste tiden blitt møtt med en rekke henvendelser fra klienter som driver virksomhet i Ukraina, og som enten har virksomhet eller som på andre måter er eksponert mot Russland.

Aadne M Haga.

– For klienter med virksomhet i Ukraina er det først og fremst den fysiske risikoen, og ikke sanksjonsrisikoen, som det stilles spørsmål om. De står i en type force majeure-situasjon som kan føre til avbrudd for eksempel i forsyninger og betalinger, og som de behøver råd og veiledning for hvordan de skal håndtere, forteller advokat og partner Aadne Haga.

– For de av våre klienter som er eksponert mot Russland, for eksempel gjennom ulike typer kontrakter, er det sanksjonsrisikoen og konsekvensene både av ilagte og fremtidige sanksjoner som spiller en viktig rolle nå. Det er litt tidlig å si hvilke konkrete konsekvenser som vil oppstå som følge av sanksjonene, men vanskeligheter med betalinger og finansiering er sannsynlig etter at det nylig ble iverksatt tiltak mot russiske banker, forklarer han.

– Trolig en inntektsøkning for norske gassleverandører

Wikborg Rein-partner Cathrine Hetland mener det er for tidlig å si hvordan de aktuelle sanksjonene vil utformes, men at olje- og gassprisene i markedet vil stige uansett utfall.

Cathrine Hetland.

– I tillegg vil Norge – som den nest største gasseksportøren til EU – komme til å spille en viktigere rolle fremover. Flere EU-land vil nok forsøke å gjøre seg mindre avhengige av russisk gass, fordi man nå for alvor ser de politiske og sikkerhetsmessige konsekvensene av dette forsyningsforholdet, forteller Hetland.

– Vi står midt i en humanitær katastrofe, og det er litt absurd å snakke om økonomiske konsekvenser akkurat i dag. Imidlertid, hvis man isolert ser på dette fra et økonomisk perspektiv, vil nok mange norske gassleverandører kunne oppleve en inntektsøkning. Gassprisene påvirkes av den geopolitiske situasjonen vi står i, og dette gjelder også klienter vi bistår som driver med olje og gass, sier hun.

Powered by Labrador CMS