Advokat Hilde Grønland Kuburic er Equinors representant i et europeisk mangfoldsforum.
Advokat Hilde Grønland Kuburic er Equinors representant i et europeisk mangfoldsforum.

Likestilling og mangfold: – Systematiske hindre finnes internt i firmaene

Mange store, europeiske advokatfirmaer og internjuridiske avdelinger jobber for å avdekke egne, systematiske skjevheter som forhindrer mangfold, forteller Equinor-advokat Hilde Grønland Kuburic.

Publisert

Hun er hun med i et mangfolds- og inkluderingsforum som er stiftet av juridiske direktører i Europa. Forumet er et underorgan av European General Counsel Association, der store aktører som Shell og Equinor er blant medlemmene, og har blant annet som mål å dele synspunkter og erfaringer.

– Mangfold er ikke et område der det er konkurranse om å være best. Vi har et felles mål om å øke mangfoldet og ønsker å finne gode modeller for bransjen, sier Hilde Grønland Kuburic.

Hun har tittelen senior legal counsel i Equinor, og jobber med anskaffelser til selskapets fornybarprosjekter. Tidligere ledet hun juridisk direktørs kontor, og har jobbet tett på styret og konsernledelsen.

I det europeiske forumet drøftes blant annet hvilke virkemidler firmaene kan ta i bruk for å få økt mangfold- og inkludering.

- Kvinner har færre saker

– Enkelte firmaer har gjort analyser ved hjelp av eksterne rådgivere, og har gjort interessante funn. De ser for eksempel at kvinner gjerne jobber på færre saker. Det kan jo høres ut som en bra ting, for kvinnene får da en dybdeforståelse, og drar en større del av lasset på sakene. Men dette kan også føre til – og dette er noe mange kanskje ikke reflekterer over – at når partnerskapet skal evaluere de ulike advokatene, da er det for menns del mange flere internt i firmaet og eksternt på klientsiden som kan støtte opp om deres prestasjoner, ettersom de har jobbet på flere saker. Mens kvinnene vil ha mindre nettverk både internt og eksternt.

Firmaene bør tenke gjennom hvordan oppdrag fordeles, mener hun.

Evalueringsmøtenes struktur kan også hindre mangfold, viser funnene fra det europeiske forumet.

– Den som er mest senior i rommet, tar gjerne ordet først, og da starter en slags gruppetenkning der ingen tør å si senior imot. Så har man forsøkt å endre på dette, og heller bedt alle om å skrive ned sine vurderinger i forkant og så latt den yngste i rommet få ordet først. For meg illustrerer dette at man må gå systematisk til verks for å finne ut hvor problemet ligger; altså hva er det i strukturen som samlet sett hindrer mangfold, sier Kuburic.

Tok en prat med sønnen

Kuburic var en av dem som reagerte på Advokatbladets forside i januar der tre mannlige partnere var avbildet.

– Jeg reagerte på stereotypien som ble presentert. Vi har fått en rekke dyktige kvinner inn i ulike lederroller, både i politikken og i næringslivet. Så jeg synes fokuset var litt lite mangfoldig, rett og slett.

Hun mener at bransjen fortsatt har en vei å gå før den er mangfoldig og likestilt.

– I morges fortalte jeg min sju år gamle sønn om at jeg skulle bli intervjuet om dette temaet. Det var faktisk litt trist, og han forstod ikke helt at dette var et problem, ettersom han jo har vokst opp med for eksempel en kvinnelig statsminister og kvinnelig ordfører i Oslo. Jeg håper at slike samtaler er noe jeg slipper for fremtiden, at det blir en selvfølge at kvinner og menn stiller likt.

Mangfold er et gode

Equinor har et bredt mangfoldsfokus som selskap, og dette gjenspeiles i juridisk avdeling, forteller hun.

– For oss er mangfold ikke bare kjønn, men etnisitet, LGBTQ, internasjonal erfaring, ulikheter i kompetanse og alder. Det vi ønsker oss, er rådgivere som gjenspeiler våre verdier som selskap, og vi tror genuint på at mangfold skaper verdi. Vi ønsker å skape det vi kaller «diversity of thought»; altså et mangfold i tenkning og perspektiver. Vi ser at det ikke er en «one size fits all»; at det er ulike mangfoldselementer som er viktige i de forskjellige landene der Equinor har virksomhet.

Equinors virksomhet er endret vesentlig; nå satses det på å redusere karbonavtrykket, og det investeres i fornybare energikilder, påpeker hun.

– Verden er kompleks, og jussen er mer komplisert. Stadig flere områder er gjennomregulerte. Som selskap trenger vi kjempedyktig, juridisk spisskompetanse, men også kommersiell forståelse. Vi må forstå geopolitiske trender, forstå vårt selskaps rolle og samfunnsansvar i de landene vi opererer i, og hvilke forventninger vi møtes med fra vår største eier og fra det norske samfunnet. Vi må ha rådgivere som kan ta innover seg disse realitetene. Og da tror vi at mangfold er et gode.

Var tydelige om forventningene

Equinor har som en stor innkjøper av juridiske tjenester, stilt krav om mangfold til alle advokatfirmaer de benytter som rådgivere, blant annet sammen med DNB.

– I 2019 hadde vi en rammeavtaleprosess mot norske advokatfirmaer der vi var tydelig på våre forventninger. Dette mener jeg var bra og riktig å gjøre, og mitt inntrykk er at mangfold nå er blitt et tema rundt partnerbordene i langt større grad enn tidligere. Nå ser vi at de største firmaene har mangfoldsstrategier på plass. Og så er virkemiddelapparatet litt ulikt, men det er greit, man må finne sin vei som selskap.

I år har Equinor hatt en tilsvarende rammeavtaleprosess mot de internasjonale advokatfirmaene der det også er blitt stilt mangfoldskrav, forteller Kuburic.

Må si ja til å bidra

Mange dyktige kvinner er kommet inn i flere partnerskap i de senere årene, påpeker hun.

Hilde Grønland Kuburic venter nå sitt tredje barn. Hun skal ta permisjon, men planen er å jobbe tjue prosent, for å holde kontakten. – Men her blir man ikke glemt. Jeg har fått mer krevende roller hver gang jeg har kommet tilbake fra permisjon, forteller hun.
Hilde Grønland Kuburic venter nå sitt tredje barn. Hun skal ta permisjon, men planen er å jobbe tjue prosent, for å holde kontakten. – Men her blir man ikke glemt. Jeg har fått mer krevende roller hver gang jeg har kommet tilbake fra permisjon, forteller hun.

– Trendene peker i riktig retning. Vi forventer at arbeidet ikke stopper opp, men at man holder et særlig fokus på dette, og jobber strategisk og langsiktig i firmaene, slik at de ansatte skal få like muligheter, sier hun.

– Jeg tror det ligger en del systematiske hindre internt i firmaene som det ikke er så høy bevissthet rundt.

Kvinner har også et ansvar selv for å tørre å være synlige og må være villige til å bidra.

– Personlig prøver jeg å si ja til så mye som mulig. Vi må våge å ta litt plass, og der har vi hatt en del rollemodeller de siste ti årene som har gått foran og vist at for å lykkes som kvinne behøver du ikke være som en mann, hverken i utseende eller atferd.

Hun trekker frem Kristin Skogen Lund, Anita Krohn Traaseth, Grace Reksten Skaugen og Olaug Svarva som gode forbilder.

Mennesker er trygghetssøkende og har en tendens til å søke seg mot dem som ligner oss, påpeker hun.

– Vi ønsker kanskje ikke å ta en risiko på det ukjente. Der må vi gå litt i oss selv, og utfordre de fordommene mange av oss ubevisst sitter med.

Powered by Labrador CMS