Mangfoldsutvalget inviterer onsdag 25.mai til åpent møte og panelsamtale om Equality Check-rapporten og tematikken, forteller Tina Storsletten Nordstrøm og Thomas Knutsen.
Mangfoldsutvalget inviterer onsdag 25.mai til åpent møte og panelsamtale om Equality Check-rapporten og tematikken, forteller Tina Storsletten Nordstrøm og Thomas Knutsen.

Ny rapport: – Ubevisst diskriminering utbredt

En ny undersøkelse fra Equality Check og mangfoldsutvalget i Advokatforeningen viser at både kvinnelige og mannlige advokater synes work-life-balansen er krevende - og mange mener at ledelsen ikke prioriterer likestilling. Denne uken blir det debatt om funnene.

Publisert
  • 32 prosent av kvinnelige advokater mellom 35 og 44 år er uenige i at arbeidsplassen gir like muligheter til alle.
  • Like mange – 32 prosent – er uenige i at de har god balanse mellom privatlivet og karrieren.
  • Menn mellom 35 og 44 år synes det er enklere å ta foreldrepermisjon enn kvinner i samme aldersgruppe.
  • 42 prosent av kvinnene er uenige i at ledelsen prioriterer likestilling.
  • 24 prosent av kvinnene svarer at de har opplevd ubevisst diskriminering.
  • 17 prosent av kvinnene i advokatbransjen tror ikke at de har en fremtid i den jobben de har nå.

Dette er noen av funnene i undersøkelsen «Like muligheter i advokatbransjen: Hva er status?» som tjenesten Equality Check har gjort i samarbeid med Advokatforeningens mangfoldsutvalg.

- Sånn kan vi ikke ha det i bransjen vår, sier Tina Storsletten Nordstrøm, som er leder av mangfoldsutvalget.

Onsdag 25. mai klokka 17 inviterer utvalget til en panelsamtale om funnene. Der innleder likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon, Helga Aune, partner i EY, Heidi Jorkjend, partner i Thommessen, Kristine Kotte Eriksen, kundeansvarlig i Equality Check og Haroon Malik, advokat i DLA Piper.

Arrangementet holdes i advokatfirmaet Thommessens lokaler. Les mer her.

Equality Check

Etablert i 2019 av Isabelle Ringnes og Marie Louise Sunde, kvinnene bak kampanjen #HunSpanderer.

Har utviklet programvare som analyserer praksis for mangfold og inkludering i et selskap, og som identifiserer skjevhetsmønstre i organisasjonen.

- Lang vei å gå

– Resultatene av undersøkelsen er ganske nedslående, sier Tina Storsletten Nordstrøm og Thomas Knutsen, henholdsvis leder og medlem i Mangfoldsutvalget.

– Advokatbransjen har fortsatt en lang vei å gå når det kommer til kjønn og mangfold, selv om temaet har vært på agendaen lenge.

Nordstrøm synes det er urovekkende at nærmere én av fire kvinner svarer at de har opplevd ubevisst diskriminering.

– Vi har lite kunnskap om hvordan denne ubevisste diskrimineringen foregår. Her må selskapene gjøre jobben de er pålagt etter likestillings- og diskrimineringsloven. Selv om mye arbeid er på gang for å endre kulturer, er man langt fra i mål, sier hun.

Begge to synes også det er litt overraskende at såpass mange fortsatt opplever at foreldrepermisjon byr på utfordringer. I undersøkelsen svarte nærmere førti prosent av kvinnene mellom 35 og 44 år at de er uenige i at det er enkelt å ta foreldrepermisjon, og at ansattes karriere ikke hindres av at de tar ut permisjon.

Se grafikk fra undersøkelsen lenger ned på siden.

Må rapportere på likestilling og mangfold

Fra 2021 ble det innført en forsterket aktivitets- og redegjørelsesplikt i likestillings- og diskrimineringsloven.

I årsrapportene fra og med 2021 må alle virksomheter rapportere på mangfold og likestilling.

– At dette oppleves som et problem, er ganske alvorlig. Kvinnene gir kanskje uttrykk for at de er redde for å gå glipp av noe. Fordi biologien er så involvert, har menn større grad av valgmulighet.

Må sette grenser

Både kvinner og menn svarer at de synes den såkalte work-life-balansen er krevende.

– Menn har også i økende grad lyst til å ta del i familielivet, derfor er dette svaret positivt.

De to peker på at arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarlig, og for at de ansatte får tid til restitusjon og familietid.

– Men hver enkelt må ta sin del av ansvaret. Etter pandemien er det blitt mye enklere med hjemmekontor og digitale løsninger, men dette krever også at man setter grenser for seg selv, sier Nordstrøm.

Arbeidsgiver må være veldig tydelige på at det for eksempel er helt stuerent å hente i barnehagen, mener Knutsen, og skryter av sin egen arbeidsgiver Ernst & Young Advokatfirma, som gir de ansatte stor grad av fleksibilitet.

De to oppfordrer advokatene til å gå i dialog med kundene også.

– Veldig mye handler om planlegging. Kunder som DNB og Equinor har stilt krav til mangfold i advokatbransjen, og da må de tåle å få tilbakemeldinger om at bransjen ikke alltid kan levere på minuttet, sier Nordstrøm, som til daglig jobber i LOs juridiske avdeling.

Partner ikke eneste lykke

De to har inntrykk av at mange firmaer nå tenker nytt for å lage karriereløp som ikke bare handler om å bli partner, selv om opp- eller ut-tankegangen fortsatt sitter hardt i.

– Firmaene bør utfordres til å skape stillinger der det gir like høy status å levere på arbeidsoppgavene som å nå partnersjiktet. Å beholde kompetanse er jo veldig viktig, sier Nordstrøm.

– Jeg tror dessverre at veldig mange som kommer rett fra jusstudiet tror at om du skal nå partnerstanden, så må du nesten selge både sjelen din og livet ditt til arbeidsgiveren. Men det har faktisk skjedd et skifte; nå kommer det inn unge folk som stiller helt andre krav, sier Knutsen.

Ikke bare etnisitet

Det er nærmest ingen advokater med etnisk mangfoldsbakgrunn på toppen av advokatbransjen.

– Vi har ikke mulighet til å kartlegge etnisk mangfold på samme måte som kjønn, men vi kan kartlegge på språk, det synes jeg Advokatforeningen bør gjøre i sin bransjeundersøkelse. Men vi har definert mangfold mye bredere enn bare etnisitet; vi mener det er retten til å være seg selv på jobb.

Her påligger det firmaene et ansvar, påpeker de.

– Veldig mye ligger i kulturbygging, og i å være tydelige i ord og handling i at folk aksepteres som de er, sier Nordstrøm.

271 personer i advokatbransjen svarte på undersøkelsen – 169 kvinner og 102 menn.

Under finner du et utvalg av spørsmålene og svarene fra undersøkelsen:

Kilde: Equality Check / Mangfoldsutvalget til Advokatforeningen
Kilde: Equality Check / Mangfoldsutvalget til Advokatforeningen
Powered by Labrador CMS