– De unge må føle at de blir prioritert og tatt vare på, men dette må gjelde for alle, hvis ikke vil det virke mot sin hensikt, sier Finn Bjørnstad.
– De unge må føle at de blir prioritert og tatt vare på, men dette må gjelde for alle, hvis ikke vil det virke mot sin hensikt, sier Finn Bjørnstad.

Likestilling og foreldrepermisjon: - Bransjen har fortsatt utfordringer

I Wikborg Rein forventes det at menn tar ut foreldrepermisjon. Men det er fortsatt noen som ikke ønsker å ta ut hele pappapermen, men de er veldig få, forteller managing partner Finn Bjørnstad.

Publisert Sist oppdatert

– Mitt inntrykk er at det kan skyldes at de ikke har lyst til å gå glipp av noe på jobben, ikke at de føler at de straffes for å ta ut permisjonen. Men det kan være en stor sak de for eksempel har lyst til å være med på, sier Bjørnstad.

Resultatene fra undersøkelsen til mangfoldsutvalget stemmer ikke helt overens med tilbakemeldingene Wikborg Rein får fra sine ansatte.

– Heller ikke med de resultatene vi ser i våre medarbeiderundersøkelser. Men funnene i undersøkelsen gir klare signaler på at bransjen fortsatt har flere utfordringer som det må jobbes videre med, sier Bjørnstad.

– Vi vil selvsagt ta disse signalene med oss videre i vårt arbeid med likestilling og diskriminering, men også i det mer konkrete arbeidet med oppfølging av medarbeidere i alle livsfaser.

Tydelige kvinner

Kvinner er ofte mer tydelige enn menn på at de ønsker å prioritere familielivet ved siden av jobben, opplever han.

– Vi forsøker å få menn til å ta sin del av foreldrepermisjonen. Det er en forventning hos oss at de skal gjøre det og det er knapt noen som ikke tar ut full permisjon. Vi tilrettelegger for den enkelte.

Han oppfordrer både kvinner og menn til å gå i dialog med arbeidsgiver om hvordan de ønsker å løse den såkalte work-life-balansen.

– Jeg håper at våre ansatte opplever at vi tilrettelegger for dette. Men det ligger også et ansvar hos den ansatte selv. De må være tydelige på hvordan de ønsker å ha det. Kanskje noen av mennene ikke er like tydelige, sier han.

Det skal ikke være flaut å si fra om at man ønsker en tilrettelagt arbeidssituasjon, understreker han.

– Nei, det bør det ikke være. Man kan fint klare å prioritere familieliv samtidig med at man gjør en god jobb.

Ser mer deling

Han har inntrykk av at langt flere menn nå tar ut pappaperm og tar sin del av ansvaret på hjemmebane.

– Det har skjedd mye på kort tid. Veldig mange av småbarnsforeldrene har en partner med høy utdannelse i et tilsvarende karriereløp. Vi ser oftere femti-femti-deling av permisjonen enn før, sier Bjørnstad.

Partnermodellen, basert på «vinn eller forsvinn», har stått litt i veien for kvinner, mener han.

– Din andel av overskuddet blir større jo lenger du har jobbet i et firma, og kravene blir gjerne tøffere for hvert år. I advokatbransjen var det ikke tilrettelagt for å ha barn. Dette har endret seg. Nå er det opp til den enkelte hvor mye fleksibilitet de ønsker, og her hos oss kan de prate med meg om det, sier han.

Han tror at bildet vil se helt annerledes ut om ti år.

– Kjønnsbalansen vil utjevne seg. Dette har sammenheng med at det stilles andre type forventinger også til fedre. Internasjonalt er andelen kvinnelige partnere mye større enn i de norske firmaene. Det er ingen grunn til å tro at det ikke vil utvikle seg på samme måte her hjemme.

Myter

Han mener det er mange myter om arbeidskravene i de store advokatfirmaene.

– Vi tilrettelegger i veldig stor grad, både for kvinner og menn i småbarnsperioden. De store firmaene har ressurser til å ha individuelle løsninger. Det er ingen tvil om at vi ønsker å beholde folk som er i småbarnsfasen. Men det er viktig at det er en dialog og åpenhet, slik at forventningene begge veier legges i tråd med dette, sier han.

Flere karriereveier

Wikborg Rein ønsker et mangfold ut fra flere kriterier.

– Mangfold er også geografisk bakgrunn og verdier. Vi har for eksempel mange internasjonale advokater som jobber i Oslo og andre steder, som innvirker veldig positivt på vårt arbeidsmiljø.

De store advokatfirmaene tiltrekker seg generelt for få personer med en annerledes bakgrunn, mener han.

– Forskning viser at folk med forskjellige type bakgrunner har ulike blikk på problemstillingene og løsningene. Et bredt sammensatt lag gir dypere perspektiver, det sier seg selv. Vi ønsker å reflektere samfunnet i størst mulig grad, og jobber aktivt med dette, sier Bjørnstad

Partnerveien er ikke den eneste karriereveien innenfor firmaet, poengterer han.

– Mange søker seg til firmaet fordi de ønsker å jobbe i et høykompetansemiljø der de får utviklet seg faglig. Vi opplever at vi har en samfunnsoppgave i å bidra til å utdanne flinke jurister. Og det er ikke rom for at alle kompetente medarbeidere blir partnere.

Powered by Labrador CMS