De leder advokatselskapene i de fire store revisjonsselskapene, fra v. Trond Ingebrigtsen i PwC, Øystein Arff Gulseth i EY, Cathrine B. Dalheim i KPMG Law og Rolf Saastad i Deloitte Advokatfirma.
De leder advokatselskapene i de fire store revisjonsselskapene, fra v. Trond Ingebrigtsen i PwC, Øystein Arff Gulseth i EY, Cathrine B. Dalheim i KPMG Law og Rolf Saastad i Deloitte Advokatfirma.

Revisjonsgigantene vokser kraftig - her er omsetningen til de 25 største advokatfirmaene i Norge

«The Big 4» omsatte for 2,1 milliarder kroner til sammen i Norge i fjor, og vokste mellom ti og 45 prosent. Fem firmaer hadde fall i omsetningen.

Publisert Sist oppdatert

Blant de ti firmaene med sterkest vekst i omsetningen i 2022, finnes seks internasjonale firmaer, og fem norske (to deler tiendeplassen): Ernst & Young advokatfirma topper listen, med en vekst på hele 45 prosent.

Se oversikten over omsetningen i de 25 største firmaene lenger ned på siden.

De øvrige internasjonale firmaene på listen er BDO Advokater, KPMG Law, PWC og Deloitte.

De fire revisjonsselskapene PWC, Deloitte, Ernst & Young (EY) og KPMG Law - som i USA omtales som «The Big 4» - er verdens største internasjonale revisjonsselskaper, og har kontorer i over 150 land.

Advokatselskapene i Norge til de fire store, internasjonale revisjonsselskapene hadde en pen vekst i 2022, viser firmaenes årsregnskaper. Ernst & Young topper listen, med en vekst på hele 45 prosent.

The Big 4: Omsetning 2022 i Norge

Firma Omsetning 2022 Økning i % Antall advokater Antall rettshjelpere Advokatfullmektiger
Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS685 894 00023,5941155
Deloitte Advokatfirma AS577 440 38410,3981777
Ernst & Young Advokatfirma AS542 349 85545842769
KPMG Law Advokatfirma AS319 169 00031,458156
Totalt / snittøkning2 124 853 23927,533456257

Firmanavnene er gjengitt slik de fremkommer i Tilsynsrådets register. Antall advokater og rettshjelpere med bevilling, samt advokatfullmektiger, er hentet fra Tilsynsrådets register.

EY Tax topper kåring

De ansatte i Ernst & Young Advokatfirma AS har dobbel ansettelse, og er også ansatt i Ernst & Young AS. Firmaet kjøper driftstjenester som administrasjon, regnskapsførsel, kontordrift, IT, markedsføring og HR fra morselskapet.

Øystein Arff Gulseth er eier og daglig leder av Ernst & Young Advokatfirma AS.
Øystein Arff Gulseth er eier og daglig leder av Ernst & Young Advokatfirma AS.

Fagområdene til firmaet er skatt, avgift og andre forretningsjuridiske tjenester. I årets Chamber-kåring ble firmaet rangert i øverste segment på fagområdet skatt sammen med firmaene Thommessen, BAHR og Wiersholm.

I åpenhetsrapporten til EY Norge, heter det at «Ernst & Young Advokatfirma AS er et selskap som Ernst & Young AS samarbeider med, og der Ernst & Young AS har faktisk kontroll». Morselskapet har null prosent eierandel i advokatselskapet, men 100 prosent stemmeandel, ifølge årsregnskapet til morselskapet.

Ernst & Young AS hadde inntekter på 3, 5 milliarder kroner i 2022, og en samlet inntektsvekst på 12 prosent.

Advokatfirmaets omsetning var på 542 millioner kroner i fjor. Driftsresultatet ble 3,4 millioner kroner, etter at varekostnader på 99,5 millioner, lønnskostnader på 109 millioner og annen driftskostnad på 330,4 millioner var trukket fra.

PwC: - Tenker i større grad tverrfaglig

Managing partner Trond Ingebrigtsen i PwC forteller at selskapet har hatt fokus på å strømlinjeforme arbeidet sitt i perioden 2021 til 2022.

Trond Ingebrigtsen er managing partner i PWC.
Trond Ingebrigtsen er managing partner i PWC.

- Vi har dermed posisjonert oss slik at vi i større grad har klart å tenke tverrfaglig, og trekke inn ulike tjenesteområder fra multikompetansehuset PwC til klientene våre, sier Ingebrigtsen.

- Dette ligger også som kjerneverdier i strategien vår fremover, der vi ser for oss å ta i bruk teknologi for å effektivisere tjenestene våre på tvers i stadig større utstrekning.

En del av veksten i selskapet skyldes salget av firmaets Global Mobility- virksomhet, forteller han.

- PwC besluttet globalt å selge denne virksomheten i 2022 som ledd i et strategisk ønske om å realisere ytterligere vekst på øvrige tjenesteområder i PwC, sier Ingebrigtsen.

KPMG Law: 50 nye medarbeidere i fjor

KPMG har om lag 1650 ansatte i 25 kontorer rundt om i Norge. Advokatkontoret i selskapet - KPMG Law - omsatte for drøye 319 millioner kroner i fjor, og ledes av Cathrine Bjerke Dalheim.

Hun er svært godt fornøyd med fjorårets omsetningsvekst.

Cathrine Bjerke Dalheim er managing partner i KPMG Law. Her fra en debatt i vinter om kvinneandel i partnerskapene. Til høyre Bulls daglige leder Tine Wærsten. Også Bull hadde en sterk omsetningsvekst i fjor.
Cathrine Bjerke Dalheim er managing partner i KPMG Law. Her fra en debatt i vinter om kvinneandel i partnerskapene. Til høyre Bulls daglige leder Tine Wærsten. Også Bull hadde en sterk omsetningsvekst i fjor.

- I 2021 hadde vi en klar strategi om å satse målrettet på forretningsjus, og bygget et spisset miljø innen områdene offentlig anskaffelser, M&A, finansregulatorisk, personvern og granskning. Vi rekrutterte cirka femti nye medarbeidere på ett år, forteller Dalheim.

- Satsningen innen forretningsjus har vært offensiv, og vi har rekruttert strategisk med nøkkelpersoner som har lykkes med å bygge solide miljøer. Helt avgjørende for å lykkes har vært et samlet partnerskap som trekker i samme retning, men aller viktigst er naturligvis de dyktige medarbeiderne vi har vært så heldige å få om bord, sier hun.

- Vil passere en halv milliard

Firmaet skaffet seg mange store oppdrag i fjor.

- Vi opplevde mye stang inn i store tilbudsprosesser, samt organisk vekst på etablerte tjenesteområder innen skatt og avgift, sier hun.

KPMG Law samarbeider tett med KPMG internasjonalt, og har satt seg høye mål for den videre utviklingen.

- Vi vil mer. Innen utgangen av det finansielle målåret i 2025 skal vi passere en halv milliard, sier Dalheim.

Schjødt vokser mest blant de norske

Schjødt - Norges desidert største advokatfirma målt i omsetning - er firmaet med sterkest vekt blant firmaer med opprinnelse i Norge (11,2 prosent). Schjødt har en filial i Stockholm etter fusjonen med Hamilton i 2019, mens firmaets kontorer i London og København er egne selskaper.

De fire andre norske firmaene med god vekst i fjor var Wiersholm, Bull, Thommessen og Kvale.

Firmaene med størst prosentvis vekst i omsetningen fra 2021 til 2022

Plassering Firma Omsetning 2022 Økning i %
1Ernst & Young Advokatfirma AS54234985545
2BDO Advokater AS216 184 46934,3
3KPMG Law Advokatfirma AS319 169 00031,4
4Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS685 894 00023,5
5Advokatfirmaet Schjødt AS1 743 449 40311,2
6Advokatfirma DLA Piper Norway DA354 166 00210,8
7Advokatfirmaet Wiersholm AS1 122 177 13410,6
8Deloitte Advokatfirma AS577 440 38410,3
9Bull & Co Advokatfirma AS174 894 55610
10Advokatfirma Thommessen AS1 440 573 3059,8
10Kvale Advokatfirma DA370 919 2799,8

Kilder: Firmaens årsregnskaper i Brønnøysundregisteret

Fem firmaer med nedgang i omsetningen

De fem firmaene Arntzen de Besche, Brækhus, Selmer, Simonsen Vogt Wiig og Hjort hadde en nedgang i omsetningen i 2022, målt mot 2021.

«Året 2022 var preget av redusert aktivitet i flere av våre markeder, og vi hadde en reduksjon i omsetningen på cirka ni prosent fra året før», heter det i årsrapporten til Arntzen de Besche.

Det tradisjonsrike firmaet med røtter tilbake til 1870, har 101 advokater med bevilling registrert hos Tilsynsrådet, og totalt 140 ansatte på sine kontorer i Oslo, Stavanger og Trondheim. I den siste Legal 500-undersøkelsen, ble firmaet rangert i 18 av 20 kompetanseområder. 23 av firmaets advokater har fått tittelen «Leaders in their Field» i undersøkelsen.

Arntzen de Besche ble blant annet rangert innenfor arbeidsrett, bank og finans, corporate M&A, entreprise, fast eiendom, kapitalmarked, konkurranserett, olje og gass, tvisteløsning og prosedyre og gass, for å nevne et utvalg.

Firmaene med fall i omsetningen i 2022 sammenlignet med 2021

Firmanavn Omsetning 2022 Omsetning 2021 Reduksjon i %
Arntzen de Besche465 600 250511 207 8348,9
Brækhus162 029 238171 026 2405,3
Selmer552 774 637574 625 3953,8
Simonsen Vogt Wiig616 186 999640 177 0003,8
Hjort269 547 129272 267 7431

Kilde: Firmaens årsregnskaper

De fem store i en egen klasse

De fem største firmaene er i en egen særklasse, og alle hadde milliardomsetning i 2022. Til sammen omsatte de fem største for 6,83 milliarder kroner, mens de tjue øvrige på oversikten omsatte for 7,96 millarder kroner.

Totalt omsatte de 25 største firmaene for 14,8 milliarder kroner.

Ifølge Advokatforeningens bransjeundersøkelse, var den totale omsetningen for alle advokatfirmaer i Norge 22,07 millarder kroner i 2021. Tallene for 2022 er ikke klare ennå.

På 6. til 13. plass i oversikten, finnes firmaer som alle har over en halv milliard i omsetning. Rekkefølgen har endret seg fra i fjor: Selmer har rykket ned fra en 7.plass til en 12. plass, mens PWC har rykket opp fra 9. til 7. plass.

SANDS, som har som mål å bli landets 6. største firma, er fortsatt på 8. plass, mens Haavind, som gjorde det sterkt i årets norske advokatundersøkelse, rykket opp fra en 10. til en 9. plass, mens Bull, som i fjor hadde 25. plass, kan notere seg en 23. plass på listen, og en omsetningsvekst på ti prosent.

Omsetning og driftsresultat 2022 og 2021 for Norges 25 største advokatfirmaer

Plass Firma 2022 2021 Endring Driftsres. 2022 Driftsres. 2021
1Schjødt1 743 449 4031 568 535 88511,21 212 769 1091 042 791 190
2Thommessen1 440 573 3051 312 514 4919,8758 526 071732 873 021
3Wikborg Rein1 394 359 0001 300 344 0007,2692 605 000674 731 000
4BAHR1 131 154 0111 036 344 7979,2649 488 509635 408 261
5Wiersholm1 122 177 1341 015 098 37510,6539 549 931515 463 710
6 (9)PWC685 894 000555 624 00023,5186 679 00082 563 000
7 (6)Simonsen Vogt Wiig616 186 999640 177 0003,8**
8SANDS588 595 529566 569 6083,9252 738 580253 866 451
9 (10)Haavind580 390 415545 242 6416,5277 820 843275 376 936
10 (12)Deloitte577 440 384523 369 17610,3114 547 002104 313 326
11CMS Kluge563 435 076537 553 0204,8209 350 604227 510 821
12 (7)Selmer552 774 637574 625 3953,8230 591 624275 242 980
13 (14)Ernst & Young advokatfirma542 349 855373 967 998453 443 0811 845 460
14 (13)Arntzen de Besche465 600 250511 207 8348,9215 776 433274 291 254
15Kvale370 919 279337 881 9919,8139 667 686142 771 245
16DLA Piper354 166 002319 663 63110,8134 281 162128 898 167
17Grette321 950 485303 590 0646131 792 228146 786 479
18 (19)KPMG Law319 169 000242 879 00031,465 373 00055 933 000
19 (18)Hjort269 547 129272 267 743188 420 02589 013 713
20Elden222 479 996206 015 863869 645 52276 090 475
21 (24)BDO Advokater216 184 469160 926 51134,3198 330 918148 104 318
22 (21)CLP203 306 286202 228 6240,595 191 485108 573 532
23 (25)Bull174 894 556159 020 176102 942 9653 535 198
24 (23)Føyen172 178 587169 978 5271,347 290 37054 516 348
25 (22)Brækhus162 029 238171 026 2405,342 433 31659 455 400

Fjorårets plassering på listen er i parentes. For Simonsen Vogt Wiig, Selmer, Hjort, CLP, Føyen og Brækhus er tallene negative. * Simonsen Vogt Wiigs regnskap er ikke tilgjengelig i Brønnøysund på publiseringstidspunktet, omsetningstallene har firmaet oppgitt direkte til Advokatbladet. Kilder: Selskapenes årsregnskaper

Powered by Labrador CMS