Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.

ADVOKATFORENINGENS BRANSJEUNDERSØKELSE

Nedgang for de mindre firmaene

Ifølge Advokatforeningens bransjeundersøkelse opplevde de største firmaene en kraftig vekst i omsetning i 2021, mens de mindre firmaene har opplevd en nedgang. Verst har det gått ut over de som driver advokatvirksomhet alene.

Publisert Sist oppdatert

De store firmaene vokser på bekostning av de mindre advokatfirmaene, viser tall fra årets bransjeundersøkelse.

Undersøkelsen er utarbeidet ved hjelp av Tilsynsrådets register, regnskapstall fra Brønnøysundsregisterene, Advokatforeningens medlemsregister, samt Advokatforeningens egne undersøkelser ut mot deres medlemmer.

«Stadig færre advokater jobber som selvstendig næringsdrivende, eller i små advokatforetak. Vi ser samtidig at de største firmaene har opplevd en kraftig vekst i omsetningen per person, mens de mindre firmaene har opplevd en nedgang per person, justert for inflasjon. De som driver alene opplever den største omsetningsnedgangen», følger det av bransjeundersøkelsen.

Gapet øker

Omsetningen til landets advokatforetak økte med 1,92 milliarder, fra 20,14 milliarder i 2020 til 22,07 milliarder i 2021.

Tallene viser at stadig færre advokater driver egen advokatpraksis, mens de største advokatfirmaene tar en større del av kaka.

«Det har vært store bevegelser i hvor landets advokater jobber de siste årene. Advokater som jobber alene, det vil si i advokatforetak med én advokat, har gått fra å utgjøre over 30 prosent av advokatene i advokatforetak i 2014, til å utgjøre i underkant av 25 prosent i 2021», følger av undersøkelsen.

Samtidig har advokatforetakene med mer enn tjue advokater, blitt større.

«De største firmaene har ikke bare økt sin omsetning per person, men de har også vokst til å bli en større del av advokatbransjen. I 2021 utgjorde advokatfirmaene med mer enn tjue advokater, 67 prosent av den totale omsetningen. Nesten halvparten, 46,9 prosent, av advokatene og advokatfullmektigene jobbet i disse firmaene.»

De fem største rykker fra

De fem største advokatfirmaene, Schjødt, Thommessen, Wikborg Rein, BAHR og Wiersholm, har gått fra å utgjøre omtrent 24 prosent av advokatforetakekenes totale omsetning i 2014, til å stå for 28 prosent av omsetningen i 2021.

Justert etter inflasjon har omsetningen per advokat og advokatfullmektig steget fra 3,49 til 3,53 millioner kroner for advokatforetak med mer enn tjue ansatte, fra 2020 til 2021.

Til sammenligning har omsetningen sunket fra 1,8 til 1,76 millioner kroner for advokatfirmaer med mellom seks og tjue ansatte.

For advokatfirmaene med to til fem ansatte har omsetningen sunket fra 1,4 til 1,36 millioner kroner, og for advokatfirmaene med én advokat har omsetningen sunket fra 1,22 til 1,17 millioner kroner.

Tallene er basert på de advokatforetakene som har hatt kontinuerlig drift siden 2014.

Bidrar til statskassa

«Advokatforetakene bidrar med penger i statskassa i form av merverdiavgift betalt på solgte tjenester, arbeidsgiveravgift, inntektsskatt for de ansatte, skatt på utbytte, m.m.», følger det av bransjeundersøkelsen.

Totalt bidro advokatforetakene med 12 til 13 milliarder kroner i 2021.

«Til sammenligning brukte staten 1,4 milliarder kroner på rettshjelp, forsvarsadvokater og bistandsadvokater i 2021».

Ved utgangen av 2021 var det 8776 advokater med aktiv bevilling, og 2246 advokatfullmektiger i Norge.

Les Advokatforeningens bransjestatistikk her!


Powered by Labrador CMS