Johan Dolven, administrerende direktør i HELP.

HELP vokser i rakettfart - regner med å omsette for 800 millioner kroner i 2023

Forsikringsselskapet HELP konkurrerer med de små og mellomstore advokatfirmaene, og har nylig inngått avtaler med to store nye kunder. I disse dager ansettes 25 nye fullmektiger og advokater.

Publisert

Ved utgangen av 2021 var Help registrert med 87 advokater i Tilsynsrådets register. I skrivende stund er antallet økt til 116, et hopp på drøye 33 prosent.

Til sammenligning har Schjødt 134 advokater med bevilling, Thommessen 161 og Wikborg Rein 141.

Når nyansettelsene er på plass, vil det være om lag 175 advokater og advokatfullmektiger ansatt i Help.

Helps konkurrerer med mange av de små og mellomstore advokatfirmaene som ifølge Advokatforeningens bransjeundersøkelse opplever en nedgang i omsetning.

– Ja, vi er nok en konkurrent fordi vi jobber innenfor de samme rettsområdene. Det er få store advokatfirmaer som jobber opp mot privatmarkedet, sier administrerende direktør i Help, Johan Dolven.

Økt sakstilfang

Men Helps inntog i markedet bidrar også til økt sakstilfang for advokater, påpeker han.

– De er jo motparter i de sakene vi håndterer der det er konflikt, så det er nok også blitt mer å gjøre for den enkelte, for vi har mange kunder. Bildet er ikke helt svart/hvitt, sier Dolven.

Help hadde en omsetning på 620 millioner kroner i 2021. Likevel falt omsetningen til rett under 600 millioner kroner i 2022.

– Dette skyldtes at vi satte ned prisene våre i fjor. Men så får vi en kraftig vekst og kommer til å passere 800 millioner kroner i 2023 fordi vi har inngått nye avtaler. Det er derfor vi ansetter, sier Dolven.

600.000 kunder

Help, som håndterte mer enn 30.000 saker i fjor, har blant annet inngått avtale med LO-forbundet NTL og med DNB Eiendom på boligkjøperforsikring.

Norsk Tjenestemannslag er det syttende forbundet i LO Norge som har innført kollektiv advokatforsikring for sine medlemmer gjennom HELP. Dette omfatter blant annet medlemmer i NRK, Norsk Tipping, og i ulike departementer og universiteter.

Ifølge kommunikasjonsdirektør Dag Are Børresen i HELP, har mer enn 600.000 personer tilgang til advokatforsikring via selskapet.

7. størst i landet

Helps resultater er ikke tatt med i Advokatforeningens bransjeundersøkelse, som i det vesentlige er basert på advokatforetak. Tretti prosent av norske advokater jobber andre steder, som i bedrifter, organisasjoner og forsikringsselskap. Fordi skillene mellom deres virksomhet og advokatforetakets virksomhet er flytende, er de ikke inkludert i statistikken, forklarer Advokatforeningen i undersøkelsen.

Dersom Help hadde vært definert som et advokatforetak, ville de ha vært landets 12. største basert på antall ansatte i 2021, og det 7.største basert på omsetning, ifølge undersøkelsen.

Help har pr. nå 151 medlemmer i Advokatforeningen, og annonserer i disse dager etter 25 nye advokater og advokatfullmektiger.

Dekker motpartens saksomkostninger

Et stort konkurransefortrinn for Help, er at advokatforsikringen dekker motpartens saksomkostninger dersom tvisten ender med tap for kunden. Men bare dersom kunden velger en advokat fra Help.

– Valgretten følger EU-lovgivningen om fritt advokatvalg ved tvist. Dersom kunden velger en advokat utenfor Help, dekkes ikke saksomkostningene ved tap, sier Dolven.

Dersom saken handler om forebyggende arbeid, som å sette opp et testament eller rådgivning før konflikt, så gjelder ikke fritt advokatvalg, forklarer Johan Dolven.

Vanskelig å være liten

Dolven tror det er spesielt to årsaker til at det er vanskelig å være et mindre advokatfirma.

– Det er kostbart å investere i teknologi på samme måte som de store gjør. Dermed jobber man mindre effektivt, og ikke så digitalt opp mot kundene. Det andre er at det er vanskeligere å være spesialisert i et mindre firma. Uten spesialisering bruker man kanskje mer tid, og er ikke så god på hvert område. Mens i Help har store, spesialiserte faggrupper innenfor for eksempel familie, barn, arv, og bolig, sier Dolven.

Help sliter ikke med rekrutteringen. Til de 25 ledige stillingene var det kommet inn 130 søkere ti dager før søknadsfristen gikk ut.

Powered by Labrador CMS