Thomas Sando ser frem til et nytt år som managing partner i SANDS.

SANDS stiller inn siktet: – Vil bli Norges 6. største firma

Med en inntektsøkning på 16 prosent i 2021, klatret SANDS opp til å bli landets åttende største advokatfirma i omsetning. Managing partner, Thomas Sando, har en klar ambisjon om å ta firmaet til det neste steget.

Publisert

TØNSBERG: – Et advokatfirma består av mange kompetente og dyktige individualister som jobber for firmaets utvikling. De som klarer å forene disse kreftene på best mulig måte, vil få et åpenbart konkurransefortrinn, sier Thomas Sando.

I vår overtok han stafettpinnen fra Oddbjørn Slinning, og ble managing partner i SANDS. Etter tolv år som advokat og partner i firmaet, hvorav fire år i selskapets styre, kjenner Sando selskapet og de ansatte godt.

– Med tanke på min forholdsvis langvarige tilknytning til firmaet, var det naturlig og uproblematisk å gå inn i rollen som MP. Rollen handler i stor grad om å implementere vår strategi og sette kursen for hvordan vi skal utvikle oss fremover. Det er spennende, rett og slett, forteller Sando.

Nasjonalt fotavtrykk

På Kapital JUS' årlige topp 100-liste meldte SANDS sin ankomst på listens topp ti, med en sterk inntjeningsvekst for 2021.

SANDS' kontorer i Tønsberg.

Fra en 12.plass på oversikten i 2020, landet firmaet på en 8.plass i 2021. Det er ikke en anledning for å hvile på laurbærene, mener Sando.

– Ser man på advokatmarkedet, er det et helt tydelig skille mellom de fem store og resten av markedet. Vi har en klar ambisjon om å ta sjetteplassen, men det er stor konkurranse blant mange sterke konkurrenter, sier han.

Med hovedkontor i Oslo, samt kontorer i Trondheim, Bergen, Tromsø, Ålesund og Tønsberg, er SANDS etablert over store deler av landet. Nettopp dette tror Sando er en stor fordel for firmaet.

– Vi skiller oss fra de andre firmaene med vårt nasjonale fotavtrykk, hvor vi er etablert i seks sentrale regioner og byer i Norge. Det er nok også et konkurransefortrinn vi har i rekrutteringsmarkedet, fordi vi ser at flere kandidater orienterer seg mot hjemlige trakter utover i arbeidskarrieren.

Tønsberg tre dager i uken

Selv bor Sando på Nøtterøy utenfor Tønsberg, og han veksler mellom å jobbe fra kontoret i Tønsberg og hovedkontoret i Oslo. Selv opplever han ingen utfordringer med den hybride arbeidshverdagen.

– Pendlingen er ikke spesielt krevende så lenge toget går. Siden mitt spesialfelt er konkurranserett, består mye av arbeidshverdagen min uansett av reise, da dette er et fagområde som etterspørres nasjonalt.

– Hos oss logger man seg inn i det samme systemet, uansett hvilket kontor man er på, sier han.

Han trekker blant annet frem fleksibilitet i arbeidshverdagen som et eksempel på en forventning som krever tilpasninger.

– Pandemien bidro til å forsere den prosessen vi allerede hadde startet, og som skulle bidra til en mer fleksibel arbeidshverdag. I en kompetansebedrift som vi er, er det stort sett mulig å jobbe fra hvor som helst. Vi praktiserer stor grad av fleksibilitet når det gjelder arbeidssted, men opplever heldigvis at våre ansatte aller helst vil komme på kontoret.

Miljø på agendaen

Økt fokus på miljø og bærekraft er et utviklingstrekk som særlig er kommer til uttrykk hos de yngre advokatene, forteller Sando.

– Dette var nok ikke like sterkt til stede da jeg var ung fullmektig. På samme måte som i samfunnet for øvrig har også advokatbransjen et bevisst forhold til det grønne skiftet.

Advokatenes største bidrag til det grønne skiftet skjer gjennom rådgivningen rettet mot klientenes virksomhet, påpeker han.

– Vi skal blant annet hjelpe klientene med å manøvrere i nytt regelverk, som både kan føre til nye begrensninger og nye muligheter.

Tusenkroners-spørsmålet

Undersøkelser viser at til tross for stor kvinnedominans på jusstudiene, representerer kvinner bare én femtedel på partnernivå i Norges 25 største advokatfirmaer.

– Bransjen har tradisjonelt vært for dårlige på å få frem kvinnelige partnere. Det er nok et tidsspørsmål før vi ser større endringer, men dette gjør seg ikke selv. Vi ser også at flere kunder aktivt vektlegger kjønnsbalanse i for eksempel anbudskonkurranser, sier Sando.

Han tror tilbakekomsten etter permisjon er en av fasene det er viktig å være oppmerksom på, og at det krever tilrettelegging fra firmaet for at denne tilbakekomsten skal skje så sømløst og smertefritt som mulig.

– Hvordan dette skal løses på best mulig måte slik at særlig kvinner blir i advokatfirmaene etter permisjoner er et av flere temaer vi har adressert i vår interne handlingsplan for kjønnsbalanse. Jeg tror det er sentralt å lage gode ordninger internt for blant annet å unngå at den som har vært i permisjon kommer tilbake på bar bakke – uten noe å gjøre.

Hjerte for gatelag

Som fotballinteressert er Sando særlig stolt av firmaets avtale med Vålerenga og Sandefjord fotball, hvor de sponser klubbenes gatelag med finansiell støtte og juridisk rådgivning.

– Gatelagene er en idrettsarena hvor mennesker med rusrelaterte utfordringer får faste rutiner, meningsfull aktivitet og følelse av mestring. I tillegg til den sportslige satsningen, har de fleste gatelagene også et integrert arbeidstreningsprogram.

Målet er et landsdekkende prosjekt med utgangspunkt i SANDS kontorer, kanskje også med turneringer og arrangementer.

– Vi har til nå inngått samarbeid med Vålerenga og Sandefjords gatelag og er i dialog med Aalesund FK og Brann. Målet på sikt er å inngå avtaler med gatelag også i Trondheim og Tromsø. På den måten får hvert av våre kontorer en lokal tilknytning til firmaets samfunnsansvartiltak, forteller Sando.

– Vi har også inngått et samarbeid med AaFKFortuna, som er en overbygningsklubb for Sunnmøres kvinnelag i fotball. SANDS samarbeider med klubben for å gi ambisiøse jenter og kvinner samme muligheter til å satse som det finnes på herresiden, forteller Sando.

Powered by Labrador CMS