Illustrasjonsfoto:

Nå er rettshjelpssatsen 1140 kroner

Økte med 19 kroner fra nyttår. Også økt reisesalær, økt rettsgebyr og økninger i inntektsgrensene for å få fri rettshjelp.

Publisert Sist oppdatert

Som Advokatbladet har skrevet tidligere, ble det ikke noen økning i rettshjelpssatsen etter budsjettforliket med SV. Satsen blir dermed økt i tråd med regjeringens forslag.

Fra 1. januar 2023 øker satsen med 19 kroner til 1140 kroner, en økning på 1,7 prosent.

Med den nye satsen vil reisesalæret i 2023 øke fra 784,70 kroner til 798 kroner .

Andre endringer

Rettsgebyret øker fra 1223 til 1243 kroner i 2023.

Inntektsgrensene for å få fri rettshjelp er hevet til 350.000 kroner for enslige og 540.000 kroner for par.

Formuesgrensen økes fra 100.000 kroner til 150.000 kroner for både enslige og ektefeller eller par.

Salærrådet: 1383 kroner

Som kjent anbefalte det nyoppnevnte og uavhengige salærrådet at rettshjelpssatsen bør økes til 1383 kroner.

En økning av denne størrelsen er neppe realistisk i dagens økonomiske situasjon, mener Salærrådet, og viser til en treårig opptrapping som en mulighet.

Tolke-kutt ble reversert

Regjeringen foreslo å kutte tolkenes sats fra 4/5 av salærsatsen til 2/3 av salærsatsen, det vil si fra 896,80 kroner pr. time til 760,38 kroner pr. time. Etter budsjettforliket med SV ble dette forslaget skrinlagt.

Powered by Labrador CMS