Andreas Unneland er justispolitisk talsperson i SV.
Andreas Unneland er justispolitisk talsperson i SV.

Ingen økning i rettshjelpssatsen etter budsjettforliket mellom regjeringen og SV

Men reverserer kuttet i satsene for tolker, og øker inntekts- og formuesgrensene for fri rettshjelp.

Publisert Sist oppdatert

- I denne runden ble det viktigste å redde tolkene, sier justispolitisk talsperson Andreas Sjalg Unneland til Advokatbladet.

Rettshjelpssatsen blir dermed økt i tråd med regjeringens forslag. Fra 1. januar 2023 øker satsen med 19 kroner til 1140 kroner, en økning på 1,7 prosent. Med den nye satsen vil reisesalæret i 2023 øke fra 784,70 kroner til 798 kroner .

Regjeringens forslag er 37 kroner mindre enn Advokatforeningens anbefaling om en minsteregulering på 56 kroner.

56 kroner - som SV foreslo å øke satsen med i sitt alternative statsbudsjett - ville ifølge Advokatforeningen «hindre et ytterligere gap i en underregulert sats».

- Vi ønsker å styrke salæret til advokater, det viste vi i vårt alternative budsjettforslag, men vi fikk ikke til dette nå, sier Unneland.

Salærrådets anbefalinger kommer snart

Han er spent på hvilke anbefalinger som vil komme fra det nyopprettede salærrådet om nivået på rettshjelpssatsen og fri rettshjelp-satsene for 2024. Anbefalingene skal snart legges frem.

- Det er klart at det vil være viktig for oss å se hvordan regjeringen forholder seg til salærrådet. Vi forventer å se nye takter fra regjeringen når den skal legge frem sine anbefalinger for neste års budsjett, sier Unneland.

Vil opprettholde profesjonelt tolkemiljø

Regjeringen foreslo å kutte tolkenes sats fra 4/5 av salærsatsen til 2/3 av salærsatsen, det vil si fra 896,80 kroner pr. time til 760,38 kroner pr. time. Denne reduksjonen blir det nå ikke noe av, forsikrer Unneland.

- Det er viktig at satsen opprettholdes, slik at rettssikkerheten ikke svekkes for alle som trenger tolk i møte med rettsstaten. Det er også viktig for å opprettholde et profesjonelt tolkemiljø i Norge, sier han.

Han forteller at han har snakket med flere tolker etter at budsjettforliket ble kjent, og at de er godt fornøyde med reverseringen.

Øker inntektsgrensene

SV har også fått til en økning i inntekts- og formuesgrensene for mottagere av fri rettshjelp. Hvor stor økningen blir, er ikke klart ennå.

- Vi ser i dag at for eksempel studenter med BSU-konto i banken, faller utenfor ordningen når formuegrensen er 100.000 kroner. I den dyrtiden vi er inne i nå, er det klart at mange ikke tar seg råd til å gå til advokat. Å øke grensene er derfor et viktig tiltak, sier Unneland.

SV har også fått til et øremerket tilskudd på én million kroner til tilbudet Rosa kompetanse, organisert av organisasjonen FRI, til opplæring av politiet i hatkriminaltiet.

- Etter hendelsene på London pub i sommer, er det ingen tvil om at det er behov for å styrke kompetansen på dette området, sier SVs justispolitiske talsperson.

Mer til Røverradioen og Way Back

- Vi har også økt bevillingen med fem millioner kroner til frivillige organisasjoner innen kriminalomsorgen, som Røverradioen og Way Back. Dette er aktører som jobber frivillig med innsatte. Økningen er den kraftigste på dette området så langt tilbake jeg har klart å finne, og vil bety mye for tilbudet til innsatte om rehabilitering og ettervern.

- Vi mener at dette budsjettet styrker rettssikkerheten til de som trenger det mest, sier Unneland.

Powered by Labrador CMS