Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas og justisminister Emilie Mehl undertegner avtalen som har som formål å sikre en bærekraftig økning av rettshjelpssatsen.

Salærrådet anbefaler at rettshjelpssatsen økes med 23 prosent

I deres første anbefaling mener salærrådet at rettshjelpssatsen bør settes til 1383 kroner for å være bærekraftig. – Vi er godt fornøyd med rådets vurderinger, sier leder for Advokatforeningen, Jon Wessel-Aas.

Publisert Sist oppdatert

Det bredte seg en stor skuffelse blant forsvarerne, da det ble kjent at regjeringen ikke ønsket å øke den offentlige rettshjelpssatsen med mer enn 19 kroner per time, i statsbudsjettet for 2023.

På Forsvarergruppens høstseminar ble en ny streik diskutert, men det ble enighet om å avvente for å se hvordan det nyopprettede, uavhengige salærrådet ville virke.

Det var derfor knyttet stor spenning til rådets første anbefaling.

En bærekraftig rettshjelpssats

I dag presenterte salærrådet, som hvert år skal komme med en anbefaling til regjeringen, sin første vurdering av rettshjelpssatsen. Etter rådets syn bør satsen settes til 1383 kroner.

Det er en økning på 243 kroner sammenlignet med regjeringens budsjettforslag for 2023.

Salærrådets medlemmer

  • Høyesterettsdommer Arne Ringnes
  • Lagdommer Per Jordal
  • Professor Karen Helene Ulltveit-Moe

Leder for Advokatforeningen Jon Wessel-Aas er svært fornøyd med anbefalingen.

– Det er første gang vi får en kvalifisert og uavhengig vurdering av hva som vil utgjøre en bærekraftig rettshjelpssats. Salærrådets vurderinger understøtter de rettssikkerhetsutfordringer vi har adressert ovenfor en lang rekke justisministre gjennom mange år, uttaler han i en pressemelding.

– Dagens justisminister har vært tydelig på at hun har en ambisjon om å få rettshjelpssatsen opp på et bærekraftig nivå – og salærrådets grundige gjennomgang av rettshjelpssatsens utvikling, understøtter behovet for dette, sier han videre.

Et naturlig nivå

«Ut fra rettssikkerhetshensyn er det naturlig for Salærrådet å ta utgangspunkt i prisutviklingen for juridiske tjenester, noe som gir en sats på 1383 kroner, jf. SSBs prisindeks for juridiske tjenester. Etter vårt syn utgjør dette beløpet et naturlig nivå for salærsatsen i 2023», heter det i salærrådets anbefaling.

Anbefalingen fra salærrådet skal, ifølge avtalen mellom Advokatforeningen og departementet, inntas i departementets budsjettforslag til regjeringen.

Rådet bemerker derfor at anbefalingen må anses som et råd for budsjettprosessen for 2023, men også for oppstart av budsjettprosessen 2024.

Salærrådets anbefaling kan du lese i sin helhet her.

Powered by Labrador CMS