Etter at MeeToo-bevegelsen for alvor slo rot i 2017, har det blitt gjennomført en rekke undersøkelser for å avdekke omfanget av seksuell trakassering.

Dansk MeToo-undersøkelse blant advokater:
Hver sjette kvinne har blitt utsatt for seksuell trakassering

- Vi har en stor jobb å gjøre, sier Danske Advokaters administrerende direktør.

Publisert Sist oppdatert

På en undersøkelse gjennomført i samarbeid mellom de to danske advokatorganisasjonene Danske Advokater og Djøf Advokater, svarer 18 prosent av de kvinnelige respondentene - eller hver sjette om vil - at de har blitt utsatt for seksuell sjikane på sin nåværende arbeidsplass. Det samme har også åtte prosent av de mannlige.

Totalt svarer 361 personer at de har blitt utsatt for en eller flere former for sexisme eller seksuelle krenkelser. Det tilsvarer 15 prosent av respondentene.

- For første gang har vi nå et oversiktsbilde, og vi har - i likhet med mange andre bransjer - en stor jobb å gjøre. Etter at Metoo-debatten begynte å rulle, har det viktigste vært å skape varige forandringer. Én opplevelse av seksuell trakassering, er én opplevelse for mye, sier administrerende direktør for Danske Advokater, Paul Mollerup, i en pressemelding.

OM UNDERSØKELSEN:

Til sammen har 10.050 ansatte i den danske advokatbransjen blitt spurt om deres opplevelser med sexisme, seksuelle krenkelser og mobbing. Totalt har 2668 respondert på undersøkelsen, hvilket gir en svarprosent på 27.

65 prosent av respondentene er kvinner, 35 prosent er menn.

Respondentene arbeider primært som advokater, advokatfullmektiger, advokatsekretærer eller partnere.

Hele undersøkelsen kan du lese her.

Flertallet tror det ikke nytter å varsle

På spørsmål om hva slags seksuelle krenkelse den enkelte har blitt utsatt for, svarer majoriteten av de kvinnelige respondentene kommentarer med seksuell undertone, uønsket berøring og nærgående kommentarer om eget utseende.

Blant mennene som har blitt utsatt for seksuelle krenkelser, har flertallet opplevd enten kommentarer med seksuell undertone, uønsket berøring eller en annen form for krenkelse under kategorien «annet».

54 prosent av de kvinnelige respondentene og 41 prosent av de mannlige har fortalt noen om trakasseringen, primært til en kollega, sitt private nettverk eller nærmeste leder.

Blant de som ikke har delt sine opplevelser med noen, svarer over 46 prosent av kvinnene og nærmere 40 prosent av mennene at det skyldes at de tror det ikke vil ha noen nytte.

Trakasseres mest av kolleger og sjefer

På spørsmål om man fikk hjelp til å håndtere sjikanen, svarer nær 40 prosent av kvinnene og 35 prosent av mennene «nei, slett ikke». Mens over 60 prosent av de kvinnelige respondentene har blitt utsatt for trakassering av en annen sjef på arbeidsplassen, har majoriteten av mennene opplevd å bli trakassert av en kollega.

De aller fleste av respondentene, uavhengig av kjønn, svarer også at hverken krenkeren eller arbeidskulturen har fått noen konsekvenser som følge av sjikanen.

Nå har Danske Advokater opprettet en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til tiltak mot krenkelser og sexisme.

20 prosent av norske jurister har opplevd seksuell trakassering

Resultatene av Juristforbundets medlemsundersøkelse i 2018, viste at en av fem norske jurister har opplevd seksuell trakassering enten på jobb eller på sosiale jobbarrangementer. Derimot valgte 80 prosent av disse ikke å fortelle om hendelsen til noen.

68 prosent av respondentene som hadde blitt utsatt for krenkelser, hadde opplevd verbal seksuell trakassering. 56 prosent hadde opplevd fysisk seksuell trakassering. Over 70 prosent hadde blitt utsatt for seksuell trakassering mer enn én gang.

Også den internasjonale advokatorganisasjonen IBA har reagert etter alarmerende funn om mobbing og trakassering gjennom egne undersøkelser. Våren 2020 lanserte den en guide over ti tiltak som skal motvirke nettopp mobbing og trakassering i advokatbransjen.

Powered by Labrador CMS