- Det er fint at staten nå tar et ansvar for å gjøre rettsavgjørelser gratis tilgjengelig for alle, sier Lovdatas direktør Odd Storm-Paulsen.

Lovdata: - Dette får ingen umiddelbare konsekvenser

Selv om Justiskomiteen nå har bestemt at alle rettsavgjørelser skal gjøres gratis tilgjengelig på nett, frykter ikke stiftelsen Lovdata for framtiden.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag ble det kjent at Justiskomiteen har blitt enige om å tilgjengeliggjøre alle rettsavgjørelser gratis på nett gjennom en ny portal, som nå skal utredes av Domstoladministrasjonen (DA).

Justiskomiteens nestleder Peter Frølich sier til Aftenposten at inspirasjonen er hentet fra nettstedet Rettspraksis.no, som i høst tapte mot Lovdata i Høyesterett etter å ha hentet rettsavgjørelser fra stiftelsens database, og publisert dem gratis tilgjengelig på nett.

- Det er flott at Justiskomiteen ser det prinsipielle i kampen som Rettspraksis.no har ført, og aktivt bevilger penger til et prosjekt inspirert av vårt arbeid. Peter Frølich er en klartenkt politiker, og jeg tror også de andre medlemmene av Justiskomiteen ser viktigheten av dette. Vi har møtt med flere av dem underveis, sier Håkon Wium Lie, en av initiativtakerne bak Rettspraksis.no, til Advokatbladet.

Håkon Wium Lie har tidligere sagt til Advokatbladet at han håper debatten om rettsavgjørelser ender med full åpenhet uten vederlag.

Hurrarop i sosiale medier

Skal vi tro Wium Lie kommer Rettspraksis.no til å delta i prosjektet som nå defineres.

- Vi har utviklet tekniske løsninger som kan være med videre, og håper på et godt samarbeid med Domstolsadminstrasjonen og Høyesterett framover, sier han.

Det er flere som har uttrykt jubel for Justiskomiteens ferske beslutning i sosiale medier. Blant dem Jon Wessel-Aas, som var prosessfullmektig for Lovdata i database-striden. Han skriver på Facebook at: «Dette er bra! Dette er statens ansvar, og nå tar staten det ansvaret.»

Også medierettsadvokat i Norsk Journalistlag (NJ), som for øvrig var partshjelper for Rettspraksis.no sammen med Redaktørforeningen, virker fornøyd: «Hurra! Allmenn tilgang til rettsavgjørelser er en seier for rettssikkerheten, og innebærer at de blir søkbare på nett», skriver hun på Facebook.

- Beløpet som er satt av i budsjettet holder neppe

Lovdata-direktør Odd Storm-Paulsen er enig med Wessel-Aas i at det er fint at staten tar ansvar for å gjøre rettsavgjørelser gratis tilgjengelig for alle. Samtidig tror han ikke midlene som er bevilget, altså 1,5 millioner kroner, vil være nok.

- Jeg vil presisere at jeg så langt uttaler meg utelukkende på bakgrunn av oppslaget i Aftenposten, og jeg antar at Frølich ikke er helt presist gjengitt i intervjuet. Noe av det han er sitert på er enten ikke riktig eller basert på informasjon om teknologi og mulige løsninger som Lovdata ikke er kjent med, sier han. og utdyper:

- Beløpet som er satt av i budsjettet holder neppe til mer enn prosjektadministrasjon og innleie av noen rådgivende konsulenter. Det er ikke etableringen av en portal som vil koste mest penger, men den årlige driften av løsningen, sier han til Advokatbladet.

Ingen umiddelbare konsekvenser for Lovdata

Ønsker man en fullstendig oversikt over alle rettsavgjørelser i dag, må man ha abonnement hos Lovdata Pro. Har man et firma med mellom sju og ti brukere, koster det nesten 18.000 kroner i året.

Nytt nettsted med alle rettsavgjørelser gratis tilgjengelig for alle til tross, frykter ikke Storm-Paulsen for Lovdatas framtid.

- Dette får ingen umiddelbare konsekvenser. Konsekvensene kan blant annet avhenge av ambisjonene for den gratisløsningen som planlegges. Rettsavgjørelser inngår som en viktig brikke i Lovdatas løsning for profesjonelle brukere. Vi tilfører hver enkelt avgjørelse merverdi, blant annet i form av lenker, sammendrag og metadata. Avgjørelsene er bare en del av vårt avanserte juridiske arbeidsverktøy. Når det er sagt, så er det klart at «Lovdatamodellen» er basert på selvfinansiering. Vi lever av inntektene fra de løsningene som Lovdata leverer til profesjonelle, og som også skal gi bedre tilgang til rettsinformasjon for alle.

Lovdata fikk ingen forvarsel om beslutningen

- Lovdata er interessert i å være en del av løsningen når alle rettsavgjørelser skal tilgjengeliggjøres for alle. Vi har lang erfaring, god kompetanse og effektive systemer for publisering av rettsavgjørelser, sier Storm-Paulsen, som presiserer at de kun vil engasjere seg i et seriøst opplegg. Lovdata tar personvern på alvor og kan ikke renonsere på det.

- Er Lovdata involvert i arbeidet på noen måte?

- Nei, vi har ikke fått noe forvarsel om beslutningen. Justiskomiteen har ikke snakket med oss eller spurt etter noe informasjon i forkant, svarer direktøren.

- For noen uker siden fikk vi en henvendelse fra Domstoladministrasjonen som ønsket å vite hvor mye tid vi bruker på anonymisering. Det ble ikke sagt hva tallene skulle brukes til. Jeg tenkte da at noen av de 20 millionene domstolene får styrket budsjettet med i Stortinget muligens var tiltenkt dette formålet. Så vidt jeg forstår har ikke de 1,5 millionene, som nå bevilges, noe med de 20 millionene å gjøre.

- Hva mener du om at dere ikke har blitt involvert?

- Ut fra den erfaring Lovdata har med publisering av rettsavgjørelser, kunne vi ha bidratt med informasjon til prosessen, som kunne kastet lys over saken, og som jeg antar ville vært nyttig.

Powered by Labrador CMS