Partner Jenny Sveen Hovda, daglig leder Tine Engstrøm Wærsten, og partner Saloume Djoudat arbeider i et av de mest mangfoldige mellomstore advokatfirmaene i landet. Nå har de satt et klart mål om å øke kvinneandelen ytterligere.

Slår knock-out på partner-statistikken – men vil bli enda bedre

Viktige møter skjer i arbeidstiden. Mannlige advokater tar utvidet pappapermisjon. I Advokatfirmaet Bull & Co har de i flere år tatt bevisste grep for å få en god balanse mellom jobb og fritid – og få opp flere kvinnelige partnere.

Publisert

Advokatene i Bull & Co mener kulturen i firmaet er avgjørende for at firmaet i en årrekke har hatt rundt tretti prosent kvinnelige partnere. Innen 2021 skal antall kvinner etter planen øke.

Bull & Co advokatfirma er landets 30.største, målt i omsetning, ifølge Finansavisen JUS’ oversikt over landets største advokatfirmaer i fjor. Firmaet har 17 mannlige partnere og syv kvinnelige, en kvinneandel på 29 prosent.

Men andelen kvinnelige partnere skal opp: Styret i advokatfirmaet, som i fjor hadde en omsetning på over 80 millioner kroner, har vedtatt at firmaet innen 2021 skal ha minimum førti prosent kvinnelige partnere.

Og skal vi tro Tine Engstrøm Wærsten, som i fjor høst ble hentet inn som daglig leder, er det kulturen i firmaet som er nøkkelen til suksess.

– Vi har en lang tradisjon for å ha kvinner i partnerskapet, ledelse og styret. Firmaet har over mange år hatt et bevisst fokus på kjønnsbalanse både i rekrutterings- og opprykksprosesser og ved fordeling av lederverv. Vi er ganske bevisste på hvordan vi organiserer jobbingen her. Alle møtene i faggruppene og partnermøtene legges eksempelvis til ordinær arbeidstid. Det forventes ikke at man må være igjen på kveldstid for å få med seg siste nytt, sier Wærsten.

Den gode balansen mellom kvinner og menn har mye å si for kulturen, påpeker hun.

Ingen særtiltak

En firmakultur der mennene tar pappapermisjon, i enkelttilfeller også utover minsteandelen, omtales som en annen faktor.

75 prosent av firmaets senioradvokater er kvinner.

– Det fremstår som et naturlig steg for kvinnene her å bli partner på et eller annet tidspunkt. Vi må nesten passe oss for at det ikke blir for få mannlige senioradvokater.

Men kvinnene har ingen særtiltak.

– Her er det like naturlig for de mannlige som det er for de kvinnelige ansatte å hente i barnehagen, og rom og fleksibilitet for både å ha ambisjoner, ha det gøy på jobb - og samtidig kunne tilpasse jobben med et familieliv. Og de står absolutt ikke tilbake på inntjeningen sammenlignet med mennene, sier Wærsten.

I fjor ble Jenny Sveen Hovda partner, etter å ha gått hele veien i firmaet.

– Da jeg tok avgjørelsen om å bli værende i firmaet, var det viktig for meg å vite at det var mulig å nå opp her. Det samme sier de unge som jobber her nå også, at det er mange rollemodeller her som gjenspeiler strategien. Når kulturen i firmaet er god, trenger man ikke nødvendigvis egne mentorordninger eller babytreff, sier Hovda.

Hun understreker at det er bred enighet i partnerskapet – også blant mennene – om at målsetningen om å nå 40 prosent kvinnelige partnere skal nåes.

– Tilbakemeldingene fra de mannlige partnerne er at et slikt mål er kjempebra, skyter Tine Wærsten inn.

En annerledes bakgrunn

Saloume Djoudat har arbeidet i Bull & co. helt siden 2006, og er i dag partner, i tillegg til at hun sitter i styret. Nylig kom hun tilbake i jobb etter sju måneders mammapermisjon.

– Allerede da jeg startet her i 2006 snakket firmaet om work-life balance. Selvfølgelig har vi perioder her også der vi jobber mye, men du blir ikke uglesett om du må gå tidlig for å hente i barnehagen, påpeker hun.

Som åtteåring kom hun til Norge fra Iran, og bodde den første tiden på asylmottak.

– Det er nok ikke så mange advokater som faktisk kan si at de har erfaring fra å bo i mottak, sier Saloume.

– Konkurransefortrinn

Hun sier hun har måttet jobbe ekstra hardt for å nå opp som partner.

– Som advokat lever man av språket sitt, og morsmålet mitt er persisk. Men jeg har alltid vært svært målbevisst, og sulten på å nå opp. Allerede på jobbintervjuet spurte jeg om hva som skulle til for å bli partner.

Djoudat jobber i firmaets corporate-avdeling, en tradisjonelt mannsdominert del av advokatbransjen.

– Jeg ser det nesten som et konkurransefortrinn å være kvinne. Advokatrollen er i endring, og hvis man tenker langsiktig tror jeg firmaene er tjent med en variert bakgrunn også på toppen. Sånn jeg ser det vil de største firmaene være tjent med å gi flere kvinner sjansen. Det gjør vi her, og det går som regel veldig bra!

Tine Wærsten presiserer at også Bull & co. har en vei å gå når det gjelder mangfold.

– Jeg har tro på at ulikhet, og meningsforskjeller har en verdi i seg selv. Da får vi brynt oss på hverandre, og får en utvikling, sier hun.

Powered by Labrador CMS