I Thommessens AI-team jobber utviklere og digitaliseringseksperter side om side med advokatene. Bak fra v. partner Marius Holm Rynning, advokat Kristoffer Hegdahl, advokat Katinka Ranberg, digitaliseringssjef Trine Melsether og utvikler Paul Vik. Foran managing partner Sverre Tyrhaug og partner Espen A. Werring.

Anbefaler alle advokater å komme i gang med AI

Advokatfirmaet Thommessen bruker kunstig intelligens aktivt og mener ChatGPT er en gamechanger. Men feil - som oppdiktede rettsavgjørelser – forekommer, så advokater er essensielle i kvalitetssikringen, sier partner Espen A. Werring.

Publisert

Advokater bør ikke vente med å ta i bruk Open AI-teknologi som ChatGPT, mener Espen A. Werring.

– For advokater er det viktig å være oppmerksomme på mulighetene som ligger i den nye teknologien. Den er banebrytende og kommer til å påvirke vår arbeidshverdag i betydelig grad fremover. Hvis man ikke henger med på dette racet, kan man fort bli utkonkurrert, og det kan skje relativt raskt. Så det er bare å komme i gang med å teste ut selv, sier Werring.

Han er i flere år kåret til Norges beste advokat på feltet teknologi og digitalisering i Finansavisens advokatundersøkelse, og følger nøye med på den galopperende AI-utviklingen.

– Over natten fikk vi en chatbot med et så generelt anvendelsesområde at den er relevant for alle. Om du skal skrive et dikt, en bok, eller en eksamensoppgave, kan du nå få sammenhengende svar som før var helt utenkelige på nærmest alle slags spørsmål. Og det gjelder på alle livsområder, egentlig. Vi har jo hatt mer eller mindre smarte søkemotorer tidligere, men ingen ting som dette. De nye verktøyene er fascinerende, og en gamechanger for hva som er mulig, sier Werring.

Selv bruker han kunstig intelligens til mange ulike oppgaver.

– For eksempel til å utarbeide forslag til klausuler, eller til å skrive et referat fra et møte. Du kan laste opp en tekst og be ChatGPT om å ta stilling til om svaret er fornuftig, eller du kan få en rettslig vurdering.

Eget AI-team

Thommessen bruker mye ressurser på digitale verktøy, og har satt sammen et eget AI-team bestående av advokater og teknologer som følger utviklingen tett, og blant annet jobber med å finne relevante verktøy i markedet som firmaet kan ta i bruk.

Tidligere i år ble Thommessen det første advokatfirmaet i Norge som tok i bruk en kunstig intelligens-løsning i kontraktsgjennomganger i databehandleravtaler og konfidensialitetsavtaler.

– Mye skreddersøm må til for å tilpasse verktøyene til våre behov, men vi har egne utviklere som jobber med dette i tett samarbeid med advokatene og klientene våre, forteller Werring.

AI-teamet er en intern ressurs for de ansatte, og veileder også klienter i bruken av kunstig intelligens. Akkurat nå er AI helt på toppen av «hype-kurven», forteller han.

– Alle snakker om det, også våre klienter, som utfordrer oss hele tiden. De spør oss om hvordan det påvirker våre arbeidsmetoder, og hvordan de kan bruke det selv. De forventer at vi fremover jobber bedre og smartere.

Søppel inn, søppel ut

I Thommessen bruker advokatene og advokatfullmektigene ChatGPT så mye som mulig.

– Vi oppfordrer alle våre ansatte til å teste det ut selv, og til å gå gjennom egne arbeidsprosesser for å vurdere om ChatGPT kan forenkle dem, og til å foreslå såkalte «user-caser» som vi kan jobbe videre med. Innenfor våre rettsdisipliner ser vi mange forskjellige bruksområder.

Firmaet har strenge retningslinjer på hvordan AI skal brukes, spesielt knyttet til bruken av klientdata.

En utfordring er at man gjerne må være spesialist for å avdekke hva som er feilinformasjon, sier han.

– Får man «garbage in», blir det «garbage out». Dette er en utfordring akkurat nå, men situasjonen kan være helt annerledes om to år. I dag skiller ikke systemet mellom hva det er sikker på og hva det ikke er sikker på.

Usikre fremtidsperspektiver

Thommessen bruker en betalingsversjon av ChatGPT4, og har også kjøpt en del andre kunstig intelligens-verktøy som er mer kostbare.

– På enkelte områder er ChatGPT fortsatt ganske dårlig. Det er fryktelige mye feil, sett fra et advokatperspektiv. Resultatene kan være fra femti til nitti prosent nøyaktige. Vi har for eksempel flere ganger fått redegjørelser om dommer som ikke finnes, med full henvisning.

Så advokatens død er ikke nært forestående, mener han.

– Vi må fortsatt vurdere relevansen av de juridiske kildene. Kunstig intelligens er en ny kilde, men at vi bruker kilder, er ikke noe nytt.

Hvordan advokatbransjen best kan utnytte kunstig intelligens er preget av usikre perspektiver, og noe Werring tenker mye på, medgir han.

Fra v. Marius Holm, Katinka Ranberg, Trine Melsether, Sverre Tyrhaug, Kristoffer Hegdahl, Paul Vik og Espen Werring.

– Jeg forventer at det vil komme mange nye legal tech-løsninger som i likhet med ChatGPT baserer seg på såkalt Open AI-teknologi. Mange løsninger vil trolig ha ChatGPT som en plug-in. Det som blir viktig fremover, er «groundingen»; altså hvordan løsningen kobles opp mot egne kilder og egen, opparbeidet kompetanse. På dette området kan vi som firma ha et fortrinn, med vårt erfaringsgrunnlag og størrelse. Og som advokater må vi vurdere og berike svarene som kommer ut av løsningene.

– Lovløst område

At bruken av kunstig intelligens ikke er regulert, bekymrer svært mange, også Espen A. Werring.

– Det er ikke noe nytt at teknologigantene får større og større påvirkning på våre liv og alt vi bruker tid på, men kunstig intelligens er et litt lovløst område.

– Kritikk kommer blant annet fra forskere, som sammenligner frislippet av kunstig intelligens med å slippe nye medisiner på markedet uten forutgående laboratorieforsøk og godkjenning. Den omfattende bruken av ChatGPT er et stort eksperiment uten særlig regulering.

Fra et lovgiverperspektiv er det viktig å komme på banen ganske raskt, mener han.

- Man så ikke for seg ChatGPT

– Men mens lovgivningsprosessene pågår, endrer ting seg fortløpende. Og som i all annen teknologiutvikling, henger lovgivningen etter. EU var relativt tidlig ute, og kom med forslag i 2021 som skal regulere AI; The EU Artificial Intelligence Act. Lovgivningsprosessen pågår fortsatt, men de så ikke for seg ChatGPT, sier han.

Den digitale utviklingen er først og fremst veldig spennende, og akkurat nå er det veldig gøy å være teknologiadvokat, ifølge Werring,

– Ja, åpenbart, det har aldri gått raskere enn det gjør nå. Selv har jeg jobbet med teknologi-juss i over tjue år, men det har vært perioder på fem til ti år hvor vi har holdt på med mye av det samme. Nå er utviklingen eksponentiell, og spørsmålet er om den er ute av kontroll. Mange vil hevde det.

Powered by Labrador CMS