Politiet kan hverken iretteføre eller etterforske våre klienter uten vårt arbeid, sier Bernt Heiberg.
Politiet kan hverken iretteføre eller etterforske våre klienter uten vårt arbeid, sier Bernt Heiberg.

- Forsvarsadvokater har samfunnskritisk funksjon

Forsvarsadvokater står i en særstilling i krisesituasjoner, og deres arbeid må opprettholdes under korona-epidemien, sier Elden-advokat Bernt Heiberg.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag ettermiddag ble det kjent at alle skoler og barnehager stenger - noe som skaper store utfordringer for mange familier.

En av disse er advokat Bernt Heiberg i Advokatfirmaet Elden, som bor i Bærum sammen med sin legekone og barn. Han sendte i går en e-post til barnets rektor der han påpeker at advokater som arbeider med strafferett har en samfunnskritisk funksjon, og derfor har spesielle rettigheter.

Kommuner plikter å legge til rette for et dagtilbud for de minste barna i barnehagealder og opp til 4. trinn i grunnskolen for foreldre i samfunnskritiske funksjoner, mens det ordinære tilbudet er stengt som følge av korona-epidemien. Dette gjelder så fremt begge foreldrene i husholdningen er i en særskilt stilling, som er tilfellet i Heiberg-familien.

Sentral rolle

– Det er ikke mulig for påtalemyndigheten å ivareta hverken etterforskning eller iretteføring uten at forsvarsadvokatene ivaretar sin jobb. Strafferettspleien må ivaretas, selv i en krisesituasjon, og i dette aspektet har forsvareren en helt sentral rolle, sier Bernt Heiberg til Advokatbladet.

Nettopp derfor betraktes forsvarsadvokatenes arbeid som av samfunnskritisk karakter, påpeker han.

Selv har Heiberg berammet saker mer eller mindre sammenhengende ut november måned.

Heiberg forteller at han ble møtt med forståelse fra skolens side.

– Men vi har ikke fått svar fra skolen, utover at de har bedt om en registrering av hvilke barn som skal ha tilsyn. Den er sendt inn, sier Heiberg.

Domstolene reduserer aktiviteten

Torsdag kveld bestemte Domstoladministrasjonen å begrense domstolenes arbeid til bare de mest nødvendige oppgavene for å opprettholde lov og orden, eller der det er fare for liv og helse.

Hvor mye aktivitet det vil være i domstolene fremover, er i skrivende stund usikkert, men fremstillinger vil fortsatt måtte håndteres.

TIPS OSS! Hvordan takler du eller ditt firma korona-tiltakene? Har du et spørsmål du mener vi bør stille til myndighetene? Ta kontakt her!

Ivaretakelse av rettssikkerhet

I sitt brev til Heiberg viser til NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer hvor kritiske samfunnsfunksjoner innen lov og orden blant annet defineres innen nettopp kategoriene rettssikkerhet og etterforskning og iretteføring.

Som nødvendig funksjonsevne under rettssikkerhet står det: «Evne mot å verne mot vilkårlig, uberettiget eller på annen måte ulovlig inngripen i den enkeltes friheter og rettigheter.»

Funksjonsevne under etterforskning og iretteføring beskrives som «evne til å forfølge alvorlige straffbare forhold i tråd med gjeldende regelverk.»

- Umulig å gjennomføre jobben med hjemmeværende barn

- For de av oss som jobber med strafferett er punktene om rettssikkerhet, kriminalitetsbekjempelse og etterforsking og iretteføring aktuelle. Jeg mener at i hvert fall de som har berammet straffesaker i perioden må anses å ha arbeid som omfattes av Lov og orden-kategorien. Trolig også de som arbeider generelt med strafferett. Politiet kan hverken iretteføre eller etterforske våre klienter uten vårt arbeid, sier Heiberg.

Han anbefaler andre advokater i samme situasjon å gjøre det samme.

Heiberg frykter at stengningen av skoler og barnehager blir langvarig.

15 kritiske samfunnsfunksjoner

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Kilde: Beredskapsutvalget

Powered by Labrador CMS