Vanligvis er det kø i sikkerhetskontrollen i Oslo tinghus om morgenen.
Vanligvis er det kø i sikkerhetskontrollen i Oslo tinghus om morgenen.

Domstolene med korona-grep

Domstoladministrasjonen anbefaler sent torsdag kveld at domstolene umiddelbart reduserer sin virksomhet. Høyesterett utsetter alle muntlige ankeforhandlinger fra og med fredag 13. mars.

Publisert Sist oppdatert

VG melder klokka 22 torsdag kveld at Domstoladministrasjonen anbefaler at domstolene umiddelbart reduserer sin virksomhet til kun de mest nødvendige oppgavene hvor en utsettelse av saken vil medføre betydelige negative konsekvenser for opprettholdelse av lov og orden og/eller rettsikkerhet, samt ved fare for liv og helse.

Anbefalingen fra Domstoladministrasjonen er blitt sendt til alle landets domstolledere torsdag kveld, og gjelder foreløpig til 26.mars, skriver VG.

TIPS OSS! Hvordan takler du eller ditt firma korona-tiltakene? Har du et spørsmål du mener vi bør stille til myndighetene? Ta kontakt her!

Høyesterett utsetter

Høyesterett har også valgt å avlyse ankeforhandlinger fra og med i morgen, fredag 13. mars.

«Høyesterettsjustitiarius har som følge av situasjonen med spredning av koronavirus og de tiltak som er iverksatt av myndighetene for å begrense smittespredning, besluttet å utsette alle muntlige ankeforhandlinger i Høyesterett fra og med fredag 13. mars og til og med torsdag 26. mars 2020. Denne perioden kan bli forlenget. Ankeforhandlinger i saker der utsettelse ikke er forsvarlig, vil likevel bli gjennomført. Prosessfullmektigene i de sakene som nå utsettes blir kontaktet», skriver Høyesterett i en melding.

Tidligere i kveld ble det kjent at Oslo tingrett avlyser alle nye rettsmøter som skulle starte i morgen, fredag 13.mars.

Da het det at begjæringer om varetektsfengslinger vil behandles som normalt.

«Rettsmøter som allerede pågår, blir behandlet, så langt det er mulig og i samråd med partene», heter det på Oslo tingretts nettsider.

Borgarting utsetter

Borgarting lagmannsrett har tatt en pause i Lime-saken frem til og med 26. mars.

Eirik Jensen-saken, derimot, går som planlagt, med «smittebegrensende tiltak», opplyser Borgarting lagmannsrett i en e-post fredag ettermiddag.

Borgarting utsetter også andre straffesaker som ikke er prioritert, skriver Rett24.

Domstolen vil begrense antall meddommere som kommer inn i domstolen, og sivile saker utsettes foreløpig ikke, opplyser direktør Mari Fjørtoft Trondsen til nettstedet.

Hverken Gulating, Eidsivating, Frostating og Hålogaland lagmannsretter har avlyst rettssaker torsdag kveld, men informerer på sine nettsider at rettssaker går som normalt.

Ifølge nettsidene til Domstol.no, går alle rettssaker i landets øvrige domstoler foreløpig som planlagt, inntil det eventuelt blir gitt beskjed om noe annet.

Oslo: Ulik oppstart

I Oslo tinghus gjøres det flere løpende tiltak for å begrense smitterisikoen, forteller kommunikasjonssjef Irene Ramm.

Her er noen av tiltakene tinghuset har innført:

  • Anbefaling om ulik oppstart av sivile saker for å begrense antallet personer i sikkerhetskontrollen om morgenen.
  • Besøk av skoleklasser er avlyst ut april, det samme er andre større arrangementer.
  • Dommere som skriver dom, anbefales å gjøre dette på hjemmekontor
  • Andre som kan ta hjemmekontor, anbefales også å gjøre dette.
  • Meddommere informeres spesielt om smitteforebygging. Det skal gjøres en risikovurdering ved oppstart av sakene om noen har vært i områder med vedvarende smitte.
  • Det anbefales å ikke håndhilse, men hilse på annen respektfull måte.

- Beredskapsledelsen i tinghuset møtes annenhver dag framover, og vurderer fortløpende behovet for nye tiltak. Vi tar situasjonen på største alvor, og gjør det vi kan for å sikre trygg og stabil drift for parter, aktører og ansatte i en vanskelig tid, sier Ramm.

Begrenser fysiske møter i retten

Flere domstoler rundt i landet legger opp til bruk av videolink, spesielt i forbindelse med fengslingsmøter.

I ettermiddag melder også Røde Kors at de midlertidig stanser vitnestøtte i norske domstoler for å begrense smittefare.

Alle kurs avlyst

Juristforbundet melder at de avlyser alle kurs, arrangementer og konferanser.

Juristenes utdaninningssenter JUS avlyser alle kurs, i første omgang frem til 1. mai, skriver utdanningssenteret på sine nettsider.

Oslo krets av Advokatforeningen har avlyst sitt årsmøte den 19.mars.

Powered by Labrador CMS