Anders Brosveet fikk en avklaring fra Tilsynsrådet i dag.

Korona-situasjonen: Advokatfullmektiger kan jobbe hjemmefra

Tilsynsrådet gir klarsignal for hjemmearbeid i én måned fremover. I Help er alle sendt hjem.

Publisert Sist oppdatert

Anders Brosveet, managing partner i Advokatfirmaet Elden, tok i morges kontakt med Tilsynsrådet for advokatvirksomhet som et ledd i firmaets beredskapsplanlegging knyttet til Korona-viruset.

Skal jobbe på kontoret

Ifølge Advokatforskriften heter det at «fullmektigen skal arbeide på prinsipalens kontor», og videre at «prinsipalen skal føre tilsyn med fullmektigens virksomhet, og sørge for at han får en forsvarlig veiledning i sitt arbeid» (Regler for god advokatskikk, punkt 5.7).

I forlengelsen av Folkehelseinstituttets anbefalinger til arbeidsgivere som følge av Koronaviruset, ønsket Brosveet å finne ut om advokatfullmektiger kan instrueres til å jobbe hjemmefra i stor, eller fullstendig grad, i en lengre periode.

«Jeg ber om at Tilsynsrådet som ledd i den nasjonale beredskapen bidrar med avklaring av hvordan Advokatforskriftens kap 12 / RGA punkt 5.7 annet punktum kan praktiseres i denne situasjonen», skrev Brosveet i en e-post til Tilsynsrådet.

TIPS OSS! Hvordan takler du eller ditt firma korona-tiltakene? Har du et spørsmål du mener vi bør stille til myndighetene? Ta kontakt her!

Krever fortsatt veiledning og kontroll

Svaret fra Tilsynsrådet kom etter et par timer:

«Ut fra den rådende situasjonen (og med en foreløpig varighet på 1 måned) vil Tilsynsrådet akseptere at fullmektigen kan arbeide fra hjemmekontor eller lignende under forutsetning av at prinsipalens veiledning og kontroll med fullmektigens arbeid ivaretas på forsvarlig vis, jf. advokatforskriften kap. 12 punkt 5.7», svarer assisterende direktør Dag Eriksen.

I sitt brev viste Brosveet til at Folkehelseinstituttet i sine råd til arbeidsgivere har anbefalt at man bør tilrettelegge for videokonferanser og mulighet for fjernarbeid/fjernundervisning, for å sikre drift og unngå unødige reiser, så langt som mulig.

Og videre:

«I den grad det er mulig, bør det oppfordres til bruk av hjemmekontor og fleksible arbeidstider for å redusere tetthet mellom ansatte.»

Fjernjobbing fullt mulig

Dagens teknologiske løsninger gjør det mulig både for advokater og advokatfullmektiger å fjernjobbe, påpeker Brosveet i brevet.

«Dokumentene er digitale, man kobler seg på firmaets IT-løsninger fra hvor enn man er, og digitale samhandlingsløsninger inkludert videokonferanse, mail og teams/chat gjør arbeidsformen i stor grad upåvirket av fysisk tilstedeværelse.»

Brosveet etterlyser også en mer generell avklaring om advokatfullmektigers mulighet for hjemmekontor.

«En annen sak er at dette i lys av den teknologiske utvikling også bør avklares mer generelt, men det har ikke den hastekarakter som den aktuelle situasjon etablerer», skriver han.

Help: Halve ledelsen smittet

Fem ansatte i Help forsikring er bekreftet smittet av korona, skriver E24.

Det er en av lederne i selskapet som har smittet de andre, opplyser Help-sjef Johan Dolven til avisen.

Lederen kom hjem fra skiferie i Østerrike for halvannen uke siden, og skal ha smittet to andre i ledelsen.

I dag har Help bedt alle sine to hundre ansatte i Norge og Sverige om å jobbe hjemmefra.

Et sted mellom tyve og tretti Help-ansatte, som har vært i kontakt med de smittede, er satt i karantene, mens de smittede er i isolasjon.

Johan Dolven sier til E24 at de ansatte som ikke er i karantene, og som ikke har vært i nærheten av de smittede, skal tilbake til kontoret fra førstkommende mandag.

Powered by Labrador CMS