Tilsynsrådet har kommet med en avklaring vedrørende hjemmekontor.
Tilsynsrådet har kommet med en avklaring vedrørende hjemmekontor.

Forlenger muligheten for hjemmekontor for fullmektiger

Dersom det er behov for det, kan advokatfullmektiger arbeide hjemmefra ut året.

Publisert Sist oppdatert

«Ut fra den rådende situasjonen vil Tilsynsrådet akseptere at fullmektigen kan arbeide fra hjemmekontor eller lignende under forutsetning av at prinsipalens veiledning og kontroll med fullmektigens arbeid ivaretas på forsvarlig vis», opplyser Tilsynsrådet på sine nettsider.

Det var managing partner Anders Brosveet i Elden som i mars ba Tilsynsrådet om en avklaring om advokatfullmektiger kan arbeide hjemmefra under koronapandemien.

17 fullmektiger permittert

Tilsynsrådet meldte før sommeren at de hadde mottatt melding fra 17 advokatfullmektiger i Norge om at de er blitt enten helt eller delvis permittert som følge av koronapandemien, opplyser assisterende direktør Dag Eriksen.

Han vet ikke om det lave antallet kan skyldes at enkelte kan ha unnlatt å varsle Tilsynsrådet om at de er blitt permitterte, slik Tilsynsrådet krever.

– Om man ikke har varslet, vil forholdet likevel kunne komme frem i en senere søknad om advokatbevilling. Da vil vi kunne se om det finnes eventuelle opphold. Vårt inntrykk er at det er få advokatfullmektiger som er blitt permittert, sier Eriksen.

I slutten av mars la Tilsynsrådet ut et notat på sine hjemmesider til fullmektiger som permitteres. Der heter det at Tilsynsrådet skal tilskrives pr. e-post ved permittering, og at autorisasjonsforholdet da vil registreres som opphørt.

«Permitteringsperioden vil ikke bli godskrevet som praksistid ved en senere søknad om advokatbevilling. Ved delvis permittering vil praksistiden bli vurdert utfra permitteringens innhold», heter det i notatet.

Powered by Labrador CMS