Digitale rettsmøter egner seg bra for enkelte sakstyper, mener advokater i Help.
Digitale rettsmøter egner seg bra for enkelte sakstyper, mener advokater i Help.

Tror korona-pandemien vil gi varige endringer i måten å jobbe på

En norsk undersøkelse viser at advokater ser fordeler med digitale rettssaker, men bare én prosent foretrekker digitale rettsmøter fremfor fysiske, uavhengig av sakstype.

Publisert

Help forsikring, som er Norges største advokatselskap rettet mot private kunder, har gjennomført en undersøkelse om hvordan de ansatte advokatene stiller seg til digitale rettssaker og bruk av videolink i klientmøter.

Nitti advokater i Help i Norge svarte på undersøkelse, samt femten advokater ansatt i Help i Sverige.

Det beste med digitale rettssaker er spart reisetid, effektivitet, og selve muligheten til å gjennomføre sakene, til tross for krisesituasjonen, mente Help-advokatene. Om lag tretti prosent svarte at de hadde gjennomført digitale rettssaker.

Andre fordeler som ble trukket frem:

  • «Å se dommer tett på en skjerm gjorde at jeg fikk en veldig nær og god dialog (i rettssal er det mer høytidelig og lengre distanse mellom partene).»
  • «Alle er mer komfortable hjemme i egen stue.»

- Mister noe av alvoret

Digitale hjelpemidler er en stor fordel i mange saker, mener Dag Are Børresen.
Digitale hjelpemidler er en stor fordel i mange saker, mener Dag Are Børresen.

Tekno-kluss som dårlig lyd og bildekvalitet ble vurdert som det verste med digitale rettsmøter, samt at man mister noe av alvoret i rettsmøtet, at klienten mister noe av lagfølelsen mellom advokat og klient og nok kan føle seg mer alene, samt at det ikke er like lett å konferere med klienten underveis.

På spørsmål om advokatene vil foretrekke fysiske rettsmøter eller fjernmøter i fremtiden, svarte 32 prosent fysiske møter, én prosent svarte digitale rettsmøter, og 67 prosent svarte at dette vil avhenge av sakstype og sakens omfang.

Et flertall, 62 prosent, svarte at de mener videomøter egner seg for mekling.

Stor fordel

– En del av oss visste ikke engang hvor kameraet på PC-en var da vi ble sendt på hjemmekontor, og har hatt en bratt læringskurve. Men vi synes vi har kommet godt ut av det, og ser at dette innebærer en endring i måten vi kommer til å jobbe på fremover. Både klienter og advokater opplever at digitale møter er effektive. I enklere saker, som vi har ganske mange av, kan digitale hjelpemidler være en stor fordel, sier Dag Are Børresen, advokat og kommunikasjonsdirektør i Help.

Advokatene ble også bedt om å liste opp hva slags sakstyper de mente egner seg best som fjernmøter.

Her topper bolig- og avhendingssaker med 59 prosent, deretter følger håndverkssaker (49 prosent), nabokonflikter (30 prosent), arvesaker (29 prosent), og skifteoppgjør og skilsmisser (27 prosent). Bare 18 prosent mente at saker om barns bosted egner seg godt.

Andre sakstyper som trekkes frem som velegnet for fjernmøter er småkravssaker innenfor alle rettsområder, obligasjonssaker om pengekrav der partene ikke har en personlig relasjon, førerkortbeslag samt saker med mye skriftlig dokumentasjon, uten for mange vitner.

Vil reise mindre

Advokatene fikk spørsmål om reisemønsteret sitt, og om de trodde de ville reise mindre, mer eller omtrent som før i jobbsammenheng etter pandemien. Her svarte 49 prosent at de ville reise mindre.

62 prosent svarer ja på spørsmålet om de ønsker å ha klientmøter pr. video i fremtiden. 67 prosent mener digitale møter sparer tid og fører til mer effektiv jobbing. Videomøter er mer personlig enn telefonmøter, og er et godt tilbud for klienter som ønsker et personlig forhold til advokaten, mener Help-advokatene.

Undersøkelsen ble gjennomført fra 29.april til 4. mai. Alle ansatte i Help har jobbet hjemmefra siden 10. mars.

Powered by Labrador CMS