Illustrasjonsfoto/iStock:

Etterlyser tydeligere retningslinjer for samvær i foreldretvister

Advokat Maria Cabrera Stråtveit mener uklar korona-informasjon fører til avlyste samvær og økt konfliktnivå mellom foreldre.

Publisert Sist oppdatert

Advokatbladet har tidligere skrevet om hvordan flere advokater nå er bekymret for hvilke konsekvenser korona-pandemien får for barne- og familiesaker, spesielt knyttet opp til relasjonen mellom biologisk familie og barn i fosterhjem, samt sårbare barn som lever under forhold som ikke er bra for dem.

I forrige uke sendte samtidig Mette Y. Larsen & Co et åpent brev til Sentralenheten for fylkesnemndene med oppfordring om snarlig å lage en enhetlig praksis for hvordan barnevernssakene kan avvikles under koronakrisen.

Nå tar også advokat Maria Cabrera Stråtveit til ordet for at det bør komme en egen forskrift, eller hvert fall tydeligere retningslinjer, til barneloven om samvær for familier med barn i to hjem.

– Vi får veldig mange henvendelser fra foreldre som har spørsmål i forbindelse med om samvær kan gjennomføres som normalt eller ikke, og som ikke finner noe godt svar på dette noe sted. På bakgrunn av denne usikkerheten er det veldig mange samvær som blir avlyst uten at man vet hvor lang tid det tar før man sees igjen. Samtidig blir det mange unødvendige konflikter om gjennomføring av samvær, forteller hun til Advokatbladet.

Maria Cabrera Stråtveit er advokat i Dalan advokatfirma og redaktør for nettsiden familiejuss.no.

Savner dispensasjoner

– Hva er det som må komme fram av en slik forskrift?

– Det må være helt tydelig at man fortsatt skal gjennomføre avtaler og avgjørelser om samvær innen smittevernhensynenes rammer, svarer Stråtveit.

– I tillegg mener jeg at den trenger dispensasjoner for krysning av kommunegrenser for foreldre og barn som bor i hver sin kommune.

Stråtveit får henvendelser fra klienter som har fått melding fra kommuneoverlegen om at de ikke skal krysse kommunegrensen.

– Skal de da avlyse samvær med den andre forelderen som bor i nabokommunen, spør hun, som også mener det bør være dispensasjon for karantenereglene for foreldre og barn med avtaler og avgjørelser om samvær over landegrensene.

– Pendlere har fått unntak slik at de kan reise frem og tilbake over landegrensen. Det samme burde gjelde for familier i forbindelse med samvær, mener Stråtveit.

Etterspør videolink i rettsmøter etter barneloven

Stråtveit kjenner til en mor som er bosatt i Sverige med en dom som slår fast at samvær skal gjennomføres hjemme hos henne – i Sverige. Hun har nå ikke sett barna sine siden restriksjonene ble innført.

- Når samtidig domstolene ikke behandler, eller i beste fall i svært begrenset grad behandler, foreldretvistene står vi nå i fare for å få en situasjon hvor barn brått fratas kontakten med sin samværsforelder i uoverskuelig fremtid.

Det er derfor behov for en forskrift som klargjør at domstolene må prioritere sakene etter barneloven og vurdere alternative behandlingsmåter av disse under koronasituasjonen, mener Stråtveit.

– Saksforberedende rettsmøter etter barneloven er møter med få aktører og bør fint kunne la seg gjennomføre med videolink eller deltakelse hvor kravene til avstand og antall samlede personer overholdes.

– Risiko for smitte er kun et moment i vurderingen av barnets beste

Stråtveit minner om at man fortsatt må følge de barnerettslige- og menneskerettslige forpliktelsene.

– Det blir for enkelt å si at man ikke kan gjennomføre samvær på bakgrunn av koronarestriksjonene. Som alltid i alle avgjørelser vedrørende barn må det foretas en konkret vurdering av barnets beste. Risikoen for smitte er bare et moment her, som ikke utelukkende kan legges til grunn uten en vurdering av øvrige momenter.

Barnets rett til kontakt med den andre foreldrene er tradisjonelt sterkt beskyttet og det skal veldig mye til for at det ikke er til barns beste med samvær, ifølge Stråtveit.

– Der hvor noen i den ene husstanden er smittet er det klart at samvær ikke kan gjennomføres, men i de fleste andre situasjoner vil det etter mitt skjønn være til barnets beste med samvær og kontakt med begge sine foreldre på tross av koronasituajonen.

Utydelig informasjon

Helsenorge.no er det en egen side med informasjon for familier, barn og unge. Her står det at alle skal holde større avstand til hverandre enn vanlig, men at «man kan omgås søsken som normalt, dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem. Hovedmålsettingen er likevel å redusere antall kontakter til et så lavt nivå som mulig.»

Samtidig anbefales det at samvær skal begrenses til få timer, at bursdagsfeiringer og andre selskap bør utsettes, samt at man bør unngå overnatting utenfor hjemmet.

– Spørsmålet er om dette også gjelder for samværsavtaler? Det er virkelig behov for en tydeliggjøring fra myndighetene, understreker Stråtveit.

Advokatbladet spurte Helsedirektoratet om de, fra et smitteperspektiv, ser noen grunn til at samvær ikke skal kunne gjennomføres som normalt så lenge smittevernshensynene er ivaretatt.

– Man kan omgås søsken som normalt, dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem. Hovedmålsettingen er likevel å redusere antall kontakter til et så lavt nivå som mulig, svarte avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen og henviste til Helsenorge sine nettsider.

Powered by Labrador CMS