Illustrasjonsfoto/iStock:
Illustrasjonsfoto/iStock:

Bufdir lemper på meklingskravet i barne- og familiesakene

Dette betyr at alle foreldrene som begjærer mekling fremover kan fritas for oppmøte så lenge gjeldende smittevernrestriksjoner foreligger.

Publisert Sist oppdatert

Etter å ha vært stengt for å bremse smitte av korona-viruset i en drøy uke, har de fleste familievernkontor rundt i landet nå åpnet driften igjen.

I første omgang tilbys det konsultasjon og bistand over telefon.

Som følge av redusert bemanning vil det være mindre kapasitet og større behov for prioriteringer, opplyser direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

- Med slik tilnærming vil det bli mest mulig normalt tjenestetilbud fra familievernet - innenfor de rammene som helsemyndighetene har gitt. Klienter må påberegne endring av timeavtaler og kanskje også noe lengre ventetid, avhengig av hvor mange terapeuter som er i arbeid, sier Trommald på direktoratets nettsider.

Gjør unntak for krav om meklingsattest

Tidligere denne uken skrev Advokatbladet om at familievernkontorene hadde avlyst all mekling inntil videre. Uten mekling vil ikke familier som trenger advokatbistand, oppfylle kravet om ha meklingsattest for å få fri rettshjelp.

Meklingsforskrift § 7 annet ledd

En forelder plikter likevel ikke å møte dersom tvingende grunner gjør seg gjeldende. Mekler avgjør hvorvidt tvingende grunner foreligger. Foreldre plikter heller ikke å møte til mekling dersom en av foreldrene er dømt for alvorlig vold eller overgrep mot egne barn, jf. § 8a.


Er parten som ikke har begjært mekling, bosatt i utlandet, kreves ikke mekling for denne forelderen. Der begge foreldre eller den som begjærer mekling bor i utlandet, kan Barne-, ungdoms- og familieetaten i særlige tilfeller gi unntak fra møteplikten. Det er ikke meklingsplikt etter samboerbrudd hvis en eller begge av foreldrene er bosatt i utlandet ved samlivsbruddet.

Nå åpner Bufdir også for å gi fritak fra plikten til å møte i mekling.

- Det sikrer at de som trenger det får meklingsattest, slik at ikke søknader til fylkesmannen og NAV stoppes. Foreldre kan ringe på telefon for å få råd og veiledning, sier Trommald og legger til at løsningen for familievernkontorene vil kunne endre seg fremfor i tråd med råd fra helsemyndighetene.

- Nå har vi brukt tid på å finne ut hvordan vi kan sikre at familievernkontorene kan være i tilnærmet full drift slik at familier som strever får hjelp, samtidig som de ansatte blir ivaretatt på en god måte ved å følge alle anbefalinger for smittevern.

- Nå får foreldre som trenger det meklingsattest

- Vi har nettopp fått beskjed fra Bufdir om at alle som har fått sine obligatoriske meklingstimer avlyst, skal få tilbud om å få tilsendt meklingsattest - uten å møte. Det samme gjelder dem som begjærer mekling nå fremover så lenge myndighetenes smittevernrestriksjoner på foreldremeklingsvirksomheten gjelder, sier foreldremekler og advokat Hilde Eline Hoel til Advokatbladet.

Hilde Eline Hoel jobber i kontorfellesskapet Advokatforum.
Hilde Eline Hoel jobber i kontorfellesskapet Advokatforum.

- Vi kan dermed skrive meklingsattest hvor det vil fremgå av meklingsattesten at foreldrene er fritatt fra møteplikt fordi tvingende grunner er til hinder for at de kan møte, jf. forskriftens § 7, annet ledd.

Dette betyr altså at alle foreldrene som begjærer mekling fremover kan fritas for oppmøte så lenge gjeldende smittevernrestriksjoner foreligger.

- Vi skal kontakte foreldrene per telefon før det utstedes meklingsattest. Når restriksjonene oppheves, vil vi ta kontakt igjen så foreldrene kan komme til fysisk meklingsmøte, utdyper Hoel.

Hun presiserer at dette unntaket inkluderer mekling hos eksterne meklere, og at foreldrene dermed har det samme valget som ellers mellom familievernkontor eller ekstern mekler. Alle kontaktopplysninger finnes på Bufdir sine nettsider.

- Nå mener jeg at det er ekstra viktig at vi advokater som jobber med foreldretvistssakene forsøker å roe ned gemyttene. Det er ikke alltid vi kan det, og da er det viktig å be om meklingsattest for å ta saken videre der det er behov for det. Men vi må prøve å skape ro der det er mulig. Og så håper jeg advokatene oppfordrer foreldrene til å møte til fysisk meklingsmøte når det blir mulig, for å få den gratis, uformelle og dialogorienterte hjelpen som tilbys der, avslutter Hoel.

Powered by Labrador CMS