Advokat Mette Yvonne Larsen mener det haster med å få gjennomført barnesaker som er blitt satt på vent på grunn av korona-epidemien.
Advokat Mette Yvonne Larsen mener det haster med å få gjennomført barnesaker som er blitt satt på vent på grunn av korona-epidemien.

Ber om nasjonale retningslinjer for barnesaker

I et åpent brev ber advokater fra Mette Yvonne Larsens firma om at Sentralenheten for fylkesnemndene snarlig kommer opp med en enhetlig praksis for hvordan barnevernssakene kan avvikles under korona-krisen.

Publisert Sist oppdatert

«Vi er nå sterkt bekymret for barna som venter i køen mens fylkesnemndene fører en uklar praksis hva gjelder behandlingen av disse svært samfunnsviktige sakene», skriver advokatene fra Advokatfelleskapet Mette Y. Larsen & Co.

Også fra barnevernstjenestene og foreldre som er parter i tvistene, som gjerne omhandler tilbakeføring eller endring av samværsordninger, har advokatene mottatt bekymringer.

Ber om digitale møter

«I samtlige saker skaper ventetiden store belastninger. Vi reiser også spørsmål ved ivaretakelsen av rettssikkerheten til både barna og foreldrene som er involvert», skriver advokatene.

– Vi kan ikke fortsette med en praksis der de svakeste lider på den måten de gjør nå, sier Mette Yvonne Larsen til Advokatbladet.

I brevet etterlyser advokatene en nasjonal praksis for en enhetlig praksis for avvikling av møtene i nemndene, og understreker at det ikke bør være vanskeligere å avvikle barnevernssaker enn det er å avvikle møter der smitteverntiltak iverksettes.

Larsen peker på at møter i domstolene fint gjennomføres digitalt via Skype eller Teams.

«Det er sterkt beklagelig at disse løsningene ennå ikke har funnet veien til de sakene som virkelig trenger rask saksavvikling mest av alle», skriver advokatene.

- Haster

- Det ville vært naturlig at sentralenheten gikk ut med klare retningslinjer for hvordan møtene skal avvikles. Slik det er nå, virker det som om alt er opp til hver enkelt nemndsleder, sier Larsen, som ennå ikke vet når de planlagte møtene skal avvikles.

Selv har hun kun fått brev om at møtene i fylkesnemnda er utsatt.

Også Barneombudet og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad har fått tilsendt brevet.

- Dette er en nasjonal krise som trenger nasjonal handling. Ledelsen må ta grep – og det haster, sier Larsen.

Advokatbladet har bedt Sentralenheten om å kommentere brevet, men har foreløpig ikke fått svar.

Tirsdag opplyste Barne- og familiedepartementet til Advokatbladet at de følger situasjonen tett, og vurderer tiltak fortløpende.

- Vi vurderer for eksempel mulighetene for ulike former for forenklet behandling av barnevernssaker for fylkesnemndene for den perioden vi nå er inne i, sa seniorrådgiver Rune Martin Akselsen.

Powered by Labrador CMS