Bufdir-direktør Mari Trommald.

Bufdir: - Selvfølgelig skal barn overnatte hos foreldrene sine

Både Bufdir og regjeringen mener samværsavtaler ved delt bosted skal gjennomføres som normalt til tross for koronarestriksjoner og lokale innreiseregler.

Publisert Sist oppdatert

Før helga skrev Advokatbladet om advokat Maria Cabrera Stråtveit som mener uklar korona-informasjon fører til avlyste samvær og økt konfliktnivå mellom foreldre.

Derfor etterlyser hun en egen forskrift, eller hvert fall tydeligere retningslinjer, til barneloven om samvær for familier med barn i to hjem.

– Vi får veldig mange henvendelser fra foreldre som har spørsmål i forbindelse med om samvær kan gjennomføres som normalt eller ikke, og som ikke finner noe godt svar på dette noe sted. På bakgrunn av denne usikkerheten er det veldig mange samvær som blir avlyst uten at man vet hvor lang tid det tar før man sees igjen. Samtidig blir det mange unødvendige konflikter om gjennomføring av samvær, sa Stråtveit til Advokatbladet.

Skisserer begrenset samvær

Helsenorge.no er det en egen side med informasjon for familier, barn og unge. Her står det at alle skal holde større avstand til hverandre enn vanlig, men at «man kan omgås søsken som normalt, dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem. Hovedmålsettingen er likevel å redusere antall kontakter til et så lavt nivå som mulig.»

Samtidig anbefales det at samvær skal begrenses til få timer, at bursdagsfeiringer og andre selskap bør utsettes, samt at overnatting «bør begrenses»

Nå viser det seg at Bufdir har et annet syn på dette enn Helsedirektoratet.

- Selvfølgelig skal barn overnatte hos foreldrene sine

- Kan barn med to hjem ha samvær med begge foreldrene sine på vanlig måte så lenge alle smittevernshensyn er ivaretatt?

- Vi har en annen oppfatning enn Helsedirektoratet i dette. Det er viktig at barn kan leve et så normalt familieliv som mulig. Jeg synes Helsedirektoratet strekker det altfor langt hvis ikke barn kan være sammen med foreldrene sine, sier direktør Mari Trommald i Bufdir.

Hun understreker at avtalt eller fastsatt delt bosted og samvær skal gjennomføres som normalt.

- Barn må ha forutsigbarhet og trygghet, ikke minst i den situasjonen de opplever nå med mye utrygghet på grunn av pandemien. Det er viktig ikke å skape konflikter rundt dette. Mange foreldre kan kanskje oppleve denne tiden som spesielt vanskelig. Da kan de kontakte familievernet for råd og hjelp.

- Inkluderer dette også overnatting for dem med samværsavtaler hvor det er aktuelt?

- Ja, selvfølgelig skal barna overnatte hos foreldrene sine. Er en av foreldrene smittet gjelder de vanlige smittereglene også her, svarer Trommald

- Vil det være aktuelt for Bufdir å lage noen tydelige retningslinjer for dette, som gjør det enklere for foreldrene å finne svar i jungelen av informasjon?

- Jeg tror ikke det er nødvendig. På regjeringen.no er det lagt ut råd for gjennomføring av delt bosted og samvær under koronaepidemien.

Kan krysse kommunegrenser for samvær

På regjeringens nettsider tydeliggjøres det at avtalt eller fastsatt delt bosted og samvær som utgangspunkt skal gjennomføres som normalt, samt at dette ikke påvirkes av rådene om å unngå innenlandsreiser.

Heller ikke lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner skal påvirke dette.

«Barne- og familiedepartementet mener at slike regler ikke kan begrense foreldres muligheter til å praktisere delt bosted og samvær med barn», heter det på nettsiden.

I en veileder laget av Helse- og omsorgsdepartementet til kommunene, bes det om å unngå tiltak som rammer nettopp barn med delt bosted.

«Departementet legger til grunn at kommunenes restriksjoner heller ikke skal gripe inn i barn og foreldres rett til samvær med hverandre», skriver regjeringen.

Powered by Labrador CMS