Øverst fra v. Kristian Voie Danielsen, Randi Granvold og Marit Monsen. Nederst fra v. Kyrre Osmundsen, Nadin Granberg, Morten Wexels, og Thor Hager Thorkildsen.

- Tøffere kamp om de gode hodene

Mange steder i landet opplever advokatfirmaene at det kan være utfordrende å rekruttere advokatfullmektiger og advokater med spesialistkompetanse. Vi har snakket med sju firmaer i Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Trondheim, Bergen, Skien og Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Mens de største advokatfirmaene i Oslo opplever stor pågang når de har ledige stillinger, er situasjonen en annen i mindre firmaer rundt omkring i landet, viser en rundspørring Advokatbladet har gjort.

Vi har kontaktet sju firmaer og spurt om de har opplevd utfordringer med å rekruttere, hva de gjør for å beholde talenter i firmaet, og om de planlegger nye rekrutteringer i 2024. 

Her er deres svar.

Trondheim: - Økt konkurranse

- Vårt firma får fordeler av samarbeidet i Eurojuris, sier Kyrre R. Osmundsen. Foto: Thor Nielsen

– Det oppleves at konkurransen er mye større mellom selskapene om de mest ønskede fullmektigene. Vi mener at vi er attraktive som arbeidsplass, både i form av miljø, tilgang på saker og prosess. Men vi opplever i noen tilfeller at vi ikke har mulighet til å tilby like gode lønnsvilkår som større firmaer, sier Kyrre R. Osmundsen, daglig leder og partner i Adnor Advokat.

Selskapet arbeider både mot næringslivet og privatmarkedet innen de fleste rettsområder, og har hovedkontor i Trondheim og lokalkontorer på Hitra og på Kyrksæterøra. Selskapet er en del av Eurojuris Norge-samarbeidet, og har fjorten advokater, en advokatfullmektig og en jurist i staben.

 – For å beholde talenter i firmaet, jobber vi aktivt med trainee- og studieplasser for studenter, slik at vi blir godt kjent med dem før tilbud om ansettelse, og slik at de selv får oppleve våre beste sider. Vi har ikke direkte planlagt nye rekrutteringer i 2024, men er åpne, hvis den rette kandidaten dukker opp, sier Osmundsen.

Kristiansand: - En god bedriftskultur er nøkkelen

Rett før jul i fjor fusjonerte Kristiansand-firmaet Tofte med Arendals-firmaet Hald, og ble med det Sørlandets største advokatfirma med 47 medarbeidere.

Randi Granvold mener endringsledelse blir viktig i møte med de nye trendene som treffer advokatbransjen.

Selskapene anslo i pressemeldingen ved fusjonen at de vil omsette for åtti millioner kroner i år.

Toftes daglige leder Randi Granvold fortsetter som daglig leder i Advokatfirma Tofte Hald. Firmaet har kontorer både i Kristiansand og Arendal.

Advokatbladet snakket med Granvold før fusjonen var et faktum. Da sa hun at rekruttering av dyktige advokater og fullmektiger til tider en utfordrende oppgave.

- Dette gjelder spesielt når vi søker kandidater innenfor spesialiserte juridiske områder. Vi er i tillegg bevisste på at valget av Kristiansand som arbeidssted kan være en utfordring for enkelte kandidater, sa Granvold.

- Mange har en partner som også skal finne en attraktiv stilling i regionen, samtidig som både kulturelle og sosiale aktiviteter skal innfris. Som arbeidsgiver jobber vi aktivt for å bygge et miljø der våre ansatte ikke bare trives profesjonelt, men også personlig, sa hun.

Hun er siviløkonom av utdanning, og  mener det er en fordel at advokatfirmaet har profesjonell ledelse i toppen.

– I tillegg er det viktig for oss at våre ansatte skal ha mulighet til å utvikle sin karriere i firmaet. Vi har både personalansvarlig og fagansvarlige som jobber for kontinuerlig læring og planlegging av karriereveier sammen med de ansatte. Vi arrangerer også både faglige lunsjseminarer, og sosiale kulturarrangementer hele året for å skape et sunt og trivelig arbeidsmiljø. En god bedriftskultur er nøkkelen til å inspirere våre ansatte til å prestere på sitt beste og for å beholde dem i selskapet.

Bergen: - Hadde høy turnover tidligere

– Så langt har vi ikke opplevd store utfordringer med å rekruttere advokatfullmektiger. Når det gjelder mer erfarne advokater, så er vår erfaring at det er færre søkere på utlyste stillinger. Her spiller relasjoner og bekjentskaper en større rolle. Alternativt må man benytte seg av rekrutteringsbyråer, sier daglig leder Marit Monsen i Magnus Legal i Bergen.

Magnus Legal er et forretningsjuridisk selskap med kontorer i Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim. 

Marit Monsen.

– Tidligere hadde vi relativt høy turnover. Det har derfor vært viktig for oss å være tydelig på hvilken strategi vi har og hvordan vår kultur er. De vi ansetter må passe inn og vi må passe for dem. Vi prøver å beskrive så godt som mulig hvordan det er å arbeide i Magnus Legal slik at forventningene er i samsvar med det vi kan tilby. En grundig ansettelsesprosess er en god start, sier Monsen.

Hun forteller at firmaet tilbyr fullmektigene varierte oppgaver innen ulike rettsområder før de velger sin spesialisering. 

- Vi oppfordrer dem til å delta tidlig i kundemøter og etablere direkte kontakt med klienter. De kan også delta i markedsarbeid og salgsmøter. Relativt ofte plasserer vi en fullmektig «i front» overfor store virksomheter, særlig de utenlandske. Etter noe tid vil klienten da i stor grad forholde seg til fullmektigen, selvsagt med en prinsipal i kulissene. På denne måten vil selv yngre medarbeidere sakte, men sikkert lære hvordan man bygger en portefølje.

 – Vi ønsker at våre fullmektiger skal være noe mer enn rene produsenter og er opptatt av at de skal føle seg som «advokater» så tidlig som mulig. Vi har en flat struktur, preget av en uformell omgangstone. Til tross for at vi har fleksibilitet med hjemmekontor, er vårt ønske at alle hovedsakelig jobber fra kontoret. Vi søker derfor alltid mennesker som trives best på kontoret sammen med kollegene, sier Monsen.

– Vi har et økende oppdragstilfang og har nettopp ansatt en ny ressurs på marked. Vi er offensive og sikter på femti ansatte i løpet av overskuelig fremtid.

 Firmaet har nå 34 ansatte.

 Oslo:  - Færre kvalifiserte søkere

Advokatfirmaet Varder og Revisjonsselskapet Varder utgjør firmaet Varder.  Selskapet er spredt på flere plasser, og har hovedkontorer på Solli plass i Oslo og i Møllebyen i Moss, og har i tillegg filialer på Ski, Askim og Jessheim.

Kristian Voie Danielsen.

– Vi har opplevd utfordringer med rekruttering og har merket at markedet har vært stramt. Vi har foreløpig vært heldig med de vi har rekruttert, men ser at antallet kvalifiserte søkere har blitt redusert. I 2024 planlegger vi å rekruttere inntil tre stykker, sier Kristian Voie Danielsen, partner i advokatfirmaet Varder.

 – I Varder fokuserer vi på å gi varierte oppgaver slik at ferske advokatfullmektiger og advokater får forsøkt seg på forskjellige rettsområder før de spesialiserer seg. Vi tror også at vår flate organisasjon, med tett samarbeid mellom alle, gjør at vi har svært lite frafall av ansatte. At man er del av et større tverrfaglig miljø, gjør det i tillegg enklere å tilpasse seg sosialt.

 – Varder ble til nettopp fordi vi var en gjeng som ville finne balanse mellom fritid og arbeid. Vi tror den delen av vårt DNA fortsatt er rotfestet i organisasjonen, selv om vi har vokst i mennesker, omsetning og størrelse på klienter.

Stavanger: – Heldig med rekrutteringen

Advokatfirmaet Ryger har kontorer både i Stavanger, Bergen og i Hardanger, og har ti advokater og to advokatfullmektiger i staben.

Nadin Granberg.

– For oss har det ikke vært en utfordring å rekruttere ønskede advokatfullmektiger. Vi har mange solide søkere, og jeg oppfatter at vi etterlater et godt inntrykk hos våre traineer og i studentmiljøet generelt. Rekruttering av erfarne advokater har vært noe mer krevende, men vi har derimot hatt stort hell med å få tak i solide jurister som startet opp som erfarne advokatfullmektiger, sier daglig leder Nadin Granberg.

– For å holde på våre ansatte er vi opptatt av deres faglige utvikling, at de tidlig gis ansvar, fysisk og psykisk helse, åpenhet, samhold og at vi har det morsomt sammen på jobb. I tillegg er det riktig å nevne at vi er et selskap som har vært gjennom mye, og det har gjort noe helt unikt med samholdet.

Skien: - Ikke like attraktivt

Advokatfirmaet Wexels i Skien  består av ni advokater og bistår både næringslivet og privatpersoner.

Morten Wexels.

– Vi har klart å gjennomføre ønsket rekruttering, men har merket en klar endring gjennom de senere år. Hvis man går rundt tjue år tilbake i tid, var det enklere å rekruttere. Jeg synes det virker som om jurister tenker seg nøyere om før de begir seg ut i dette yrket nå sammenliknet med tidligere. Det virker ikke å fremstå like attraktivt som før, sier partner Morten N. Wexels. 

– De siste årene er det ingen som har sluttet hos oss. Vi er organisert som et kontorfellesskap, hvor den enkelte har egne regnskaper og egne porteføljer. Det er mange år siden vi har hatt advokatfullmektiger, og vi rekrutterer kun gjennom direkte henvendelser. Nå har vi akkurat fått to nye advokater inn i felleskapet, og det er derfor ikke særlig aktuelt med nye rekrutteringer i 2024.

Tromsø: - Tøffere kamp

Advokatfirmaet Rekve Pleym i Tromsø består av tolv advokater og tre advokatfullmektiger, og arbeider både mot næringslivet, offentlige instanser og privatpersoner over hele landet.

Thor Hager Thorkildsen.

– Det går stort sett bra å rekruttere, men det har blitt tøffere kamp om de gode hodene. For å beholde talentene, er godt arbeidsmiljø og gode vilkår viktig. Vi har fått inn fire nye i 2023, og har foreløpig ingen planer om nyansettelser til neste år, partner og rekrutteringsansvarlig Thor Hager Thorkildsen.

Powered by Labrador CMS