ARBEIDSLIV

Jurister presterer best når de får jobbe hjemme eller på enekontor, ifølge ny undersøkelse

Først og fremst på grunn av støy og avbrytelser i åpne kontorlandskap, viser en ny rapport fra Juristforbundet. Den viser også at jurister flest trives godt med hybrid arbeidsliv.

Publisert Sist oppdatert

Analyseselskapet Company Pulse har gjennomført tre undersøkelser for Juristforbundet om arbeidsplasser og arbeidsmønster blant jurister. Den første i 2019, den andre i 2020 under pandemien, og den tredje høsten 2021.

Bakgrunnen for undersøkelsene var ifølge Juristforbundet at flere av deres medlemmer, som i 2021 telte 17200 aktive, hadde gitt uttrykk for at utviklingen av «kontorløsningene deres var preget av tilfeldigheter og manglende kunnskap om juristenes arbeidssituasjon».

Får unna mer i fred og ro

Resultatene viser at jurister presterer best og er mest produktive om de får arbeide skjermet. Rapporten oppsummerer det slik:

«Det vil si enekontor og hjemmekontor, samt små åpne kontorlandskap med tilgang til stillerom, gjerne i kombinasjon med hjemmekontor. Årsaken er at skjerming bidrar til færre avbrytelser og mindre støy. Hjemmekontor gjør at flere blir à jour, fordi det er mindre distraksjoner hjemme enn på kontoret.

Dårligst resultater er det i store kontorlandskap. Årsaken er avbrytelser og støy. Resultatene er omtrent likelydende for stat, kommune- og fylkeskommune og privat.»

Del gjerne dine erfaringer med å arbeide i åpent kontorlandskap som advokat. Send oss en epost her!

Best alene

Etter at det hybride arbeidslivet for alvor fikk fotfeste, har flere advokatfirmaer satset på åpne kontorlandskap med supplerende stillerom i tillegg til hjemmekontor. Både store firmaer som Thommessen og nisjefirmaer som Marstrand er blant virksomhetene som organiserer kontorplassene i åpent landskap.

Juristforbundets undersøkelser viser at jurister flest er fornøyd med å ha en hybrid arbeidshverdag, særlig med tanke på spart reisetid og konsentrasjonsevne ved bruk av hjemmekontor.

Samtidig viser undersøkelsen at respondentene som arbeider i åpent landskap i større grad blir utsatt for tidstyver som støy og avbrytelser.

«For den hybride kombinasjonen enekontor og hjemmekontor, er det færre som opplever støy enn blant de som kombinerer hjemmekontor med delt kontor/landskap (17 % vs. 33 %). Arbeidstiden er lik, mens andelen som svarte á jour er noe høyere», heter det i rapporten.

Andelen respondenter som svarte at de arbeidet i åpent landskap og var à jour med arbeidet lå i 2021 på 46 prosent. For respondentene på enekontor lå andelen på 48 prosent.

Mer à jour på hjemmekontor

17 prosent av undersøkelsenes respondenter, arbeider som advokater.

Ifølge rapporten svarte 50 prosent av advokatene at de var à jour med arbeidet sitt. Denne gruppen jobbet 45 minutter mindre per dag, hvorav 2 timer mer på hjemmekontor, enn de som svarte at de var på etterskudd.

Blant advokatene som jobbet minst, men samtidig svarte at de var à jour (15 prosent), jobbet sju timer mindre per dag, brukte mer tid på hjemmekontor og opplevde færre tidstyver sammenliknet med advokatene som svarte de var på etterskudd og samtidig jobbet mest (16 prosent).

Hele rapporten kan leses her!

Dette er hovedfunnene:

  • Halvparten av juristene svarte at de var på etterskudd med arbeidsoppgaver og ikke får gjort jobben innenfor en «normalarbeidsdag». Det skyldes blant annet avbrytelser, støy og dataproblemer. De som svarte at de var à jour hadde betydelig mindre tidstyver og jobber mer på hjemmekontor
  • Arbeidstiden har vært stabil under de tre målingene. Imidlertid er det stor forskjell på arbeidstiden blant juristene. Det jobbes mest i privat sektor og minst i kommune- og fylkeskommune.
  • I 2021 jobbet 55 % av juristene flere steder/hybrid.
  • Saksbehandlere jobber mest på hjemmekontor, som åpenbart er positivt for deres produktivitet. Advokatene og mellomledere jobber betydelig mindre på hjemmekontor. Mellomledere jobber minst på hjemmekontor og er den gruppen hvor flest er på etterskudd.
  • Den store majoriteten av jurister er godt fornøyd med hybrid hverdag. Fordeler som trekkes frem er spart reise og god konsentrasjon om arbeidsoppgaver. Største opplevde ulempe med hjemmekontor er avstand til kolleger og andre.


Den første undersøkelsen, gjennomført i 2019, hadde 3732 respondenter. Den påfølgende undersøkelsen i 2020, hadde 4439. Den siste undersøkelsen, gjennomført i 2021, fikk inn 4214 svar.


Powered by Labrador CMS