Tonje Skjelbostad og Legalis satser med nytt mobil-konsept.

Har utviklet «lommeadvokat» - og vil være forutsigbare på pris

Økt spesialisering og mer bruk av teknologi vil være et gode for klientene, tror Tonje Skjelbostad i Legalis og Johan Dolven i Help.

Publisert Sist oppdatert

Flere nye trender er i ferd med å komme opp i advokatbransjen denne våren. Legalis tilbyr en ny tjeneste der du kan booke video- eller telefonchat med advokat allerede neste virkedag. Det første kvarteret er gratis, deretter koster tjenesten 899 kroner pr. halvtime. Tjenesten kalles «Advokat rett opp av lomma», og kan bookes uten at man trenger å snakke med noen, det hele foregår digitalt, og innloggingen skjer ved hjelp av BankID.

– Vårt mål er å være ledende på digitale satsinger, og å være med i en konstant digital utvikling, sier daglig leder Tonje Skjelbostad i Legalis.

På klientens premisser

Hun tok over etter Torstein Bae i vinter, og har bakgrunn som avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet.

– Vi ønsker å ha sluttbrukerne – klientene, i fokus. Undersøkelser viser at det er et stort behov for juridiske tjenester, men at det kan være en høy terskel for å kontakte advokat. Derfor har vi lansert et timebookingsystem der man kan booke en advokat på samme måte som man booker andre tjenester. Vi ønsker å gjøre ting mer på klientens premisser. De kan selv velge advokat, dag og tidspunkt, sier Skjelbostad.

Kundene bestemmer selv om de ønsker advokatbistanden på telefon, video eller ved fysisk oppmøte når det lar seg gjøre.

– Det er viktig for oss å kunne tilby mer forutberegnelighet på innhold og pris enn det som har vært vanlig i bransjen. Transparens er viktig for folk flest, og noe vi er opptatt av, sier Skjelbostad.

Hun tror tjenesten vil kunne fortsette også når den nye advokatloven kommer.

- Vår kobling mellom enkel digital tilgang til råd og juridisk bistand ved advokat og advokater som, hvis ny lov blir vedtatt- kan bistå i prosess ved behov- gjør meg trygg på at dette blir etterspurt både med ny og «gammel» regulering. Det viser også vår erfaring så langt, sier Skjelbostad.

- Et paradoks

Når rettsrådsmonopolet fjernes vil andre kunne tilby rettsråd, noe som kan føre til økt konkurranse innenfor annen juridisk bistand, påpeker hun.

- Det er paradoks at juridiske råd skal kunne gis av hvem som helst, men så må advokater ta over saken når saken skal til rettergang. Ved bruk av annen rådgiver enn advokat i første omgang, vil man da måtte bytte rådgiver underveis i prosessen. Det vil neppe gi økt trygghet for klienten. Selvsagt kan det også gi merkostnader som klienten naturligvis må bære. Sterke motparter vil kunne spekulere i dette i tvist med en svakere part, mener Skjelbostad.

- Og selv om forslaget viser til at flere skal få tilgang til juridisk bistand når rettsrådsmonopolet oppheves, så vil advokater fremdeles ha prosessmonopol ved rådgivning som utvikler seg til en rettslig prosess. Da må advokat likevel inn. Og ettersom det ikke blir åpnet opp for at advokater kan få inn eksterne eiere i større grad, vil trolig viljen til innovasjon og å tilby «rimelige» advokattjenester fremdeles være lav - og dermed gi status quo for klientene, sier Skjelbostad.

Generalistenes tid er ute

En som lenge har jobbet for å endre advokatbransjen, er Johan Dolven, toppsjef i HELP forsikring. Firmaet har investert stort i teknologi, har 120 ansatte advokater, og planlegger ytterligere vekst.

Dolven tror det blir stadig mindre plass til generalister i fremtidens advokatbransje.

– Jeg er ganske sikker på at vi i et fem- til tiårsperspektiv kommer til å se større enheter, både mot privatmarkedet, men også mot småbedriftsmarkedet. Det er spennende å se initiativene til Askeladden og Eie, sier Dolven.

Han tror vi vil få en fremtid der alle har råd til å gå til advokat.

– Dette tror jeg man kan oppnå med større enheter, mer konkurranse og en markedstilpasset utvikling som er mer preget av markedets behov enn av advokatenes egeninteresser, sier Dolven.

Økt spesialisering og bruk av teknologi vil være et gode for klientene, og bidra til å presse ned prisene, tror han.

– Dette er en megatrend i mange industrier, og den tror jeg kommer til å treffe advokatbransjen hardt fremover. Ikke bare i byene, men absolutt også i distriktet, spår Dolven.

Johan Dolven i Help.

Slutt på møter

– I de fleste tilfeller vil advokatene ikke behøve å møte klientene sine. Alt kan løses digitalt, det har vi jo også erfart det siste året. Så behovet for å sitte ned med klientene – som i de fleste tilfeller bare er fordyrende for dem – tror jeg i veldig mange saker vil være helt unødvendig.

En annen trend han forventer vil bli stor, er advokatmekling utenfor rettssystemet.

– Da vil partene kunne komme ut på den andre siden på en mer fredfylt måte enn i dag. Dette er noe som vil tvinge seg frem, fordi det å gå til retten er så dyrt. For de fleste privatbedrifter er det ikke forenlig med deres økonomi å løse saker gjennom domstolene.

Powered by Labrador CMS