Haavind-partnerne Mikal Brøndmo og Pål Kvernaas på firmaets takterrasse med utsikt mot Victoria terrasse i Oslo sentrum.

Aktive i internasjonalt advokatnettverk:
– Deler erfaringer med de beste

– Det er ikke sjeldent at vi har saker hvor vi sitter som eneste norske i rommet. Da er det verdifullt med kjennskap til internasjonale forhold og dyktige kollegaer i utlandet, sier Haavind-partner Mikal Brøndmo.

Publisert

I likhet med Haavind-kollega Pål Kvernaas, er Brøndmo medlem av en fagkomité i International Bar Association (IBA) som gir tilgang på et stort internasjonalt nettverk av advokater som jobber innen bestemte fagområder.

På nyåret ble de begge valgt til å være såkalte «officers» i sine respektive komitéer. Brøndmo i «Arbitration Committee», og Kvernaas i «Diversity and Equality Law Committee».

Dette gir dem mulighet til aktiv deltakelse i den faglige debatten på rettsområdene de selv jobber mest med.

– Vi har en stor andel internasjonalt arbeid i Haavind, så for meg har det vært utrolig nyttig med denne typen erfaringer for å kunne bidra best mulig i de internasjonale sakene våre, sier Kvernaas.

Hva er IBA?

IBA – International Bar Association – er en internasjonal advokatorganisasjon med over 80.000 individuelle medlemmer fra mer enn 170 land, i tillegg til rundt 190 advokatforeninger og advokatsamfunn fra store deler av verden.

Organisasjonen ble grunnlagt i 1947 – etter inspirasjon fra FN som ble etablert i 1945, og med formål om å beskytte og fremme rettssikkerhet og menneskerettigheter globalt.

Hvert år arrangeres «IBA-konferansen», som med mer enn fem tusen årlige deltakere er verdens største advokatkonferanse.

Konferansen arrangeres på et nytt sted hvert år, og Advokatbladet har tidligere vært til stede både i Paris, Miami, Seoul, Washington D.C., Sydney og Roma for å nevne noen. I 2024 står Mexico City for tur.

Kilde: IBAs nettsider

– Håndterer like problemstillinger ulikt

Han har vært med i IBAs Diversity and Equality Law-komité siden 2019. Fra 2024 er han også «senior vice chair» – en større rolle som gir mer ansvar.

– Her jobber vi først og fremst med å vedlikeholde og videreutvikle kompetansen til medlemmene våre når det gjelder «best practice» på HR-feltet. Vi vil rett og slett undersøke og etablere hva som er den beste måten å håndtere ulike problemstillinger på i praksis. I tillegg retter vi søkelyset mot alt av regelendringer og aktualiteter som dukker opp innen arbeidsretten, forteller Kvernaas.

Han opplever det som en fordel å bli såpass godt kjent med hvordan ulike land håndterer samme typer saker og utfordringer.

– For eksempel er det enorm forskjell på hvordan diskrimineringsproblematikk på arbeidsplassen håndteres i USA, sammenlignet med i Norge. Det samme gjelder blant annet hvordan de i Tyskland ser på samarbeidet med tillitsvalgte og fagforeninger, kontra synet vi har på dette her hjemme. Eksemplene er mange.

– Dersom man som norsk advokat bare er kjent med praksisen vi har i Norge, ville det naturligvis vært utfordrende å skulle diskutere med en amerikansk advokat om hvordan en konkret problemstilling håndteres overnasjonalt, påpeker Kvernaas.

Haavind-partnerne Pål Kvernaas og Mikal Brøndmo.

Drilles i «best practice»

Brøndmo, som fra 1. januar har påtatt seg rollen som «officer» i IBAs voldgiftskomité, vil også jobbe tett med etableringen av «best practice» på sitt felt, forteller han.

– Det er et begrenset regelverk som regulerer voldgift i Norge. Tvisteloven har for eksempel åtte kapitler med bevisregler, mens voldgiftsloven kun har et par-tre paragrafer. Derfor er det vanlig at partene i voldgiftssaker blir enige om å legge til grunn et annet regelverk med flere detaljerte retningslinjer. I svært mange land er det IBAs retningslinjer som benyttes, og dette regelverket er utarbeidet av voldgiftskomitéen som jeg er med i, forklarer Brøndmo.

Dette er internasjonale voldgiftsregler som ikke nødvendigvis er formelt vedtatt, men som på tvers av landegrenser blir ansett som «best practice».

– Selv i voldgiftssaker hvor alle parter og aktører er norske, blir det stadig mer vanlig å benyttes IBAs regelverk som grunnlag. Som medlem av voldgiftskomitéen vil jeg til enhver tid ha tilgang på oppdaterte regler og siste nytt på feltet, og dette opplever jeg som en stor fordel, sier han.

– Blir kjent med de fremste på feltet

Den årlige IBA-konferansen er en viktig møteplass for de ulike komitéene. Samtidig er det mange av dem som også arrangerer egne konferanser gjennom året.

I fjor møtte Kvernaas sine kollegaer i Diversity and Equality Law-komitéen i Buenos Aires, og i år er det Milano som står for tur. I tillegg ble det arrangert en rekke sesjoner og samlinger i forbindelse med den felles konferansen i Paris i november.

– Det er selvsagt en del arbeid som går med til forberedelser av slike arrangementer, men til gjengjeld får vi treffe superflinke folk og dele erfaringer med de aller beste på feltet. Det gir en fantastisk eksponering mot et internasjonalt fagmiljø, i tillegg til at man får en dypere forståelse for trender. Jeg får også mulighet til å bringe masse nyttig kunnskap tilbake til firmaet, hvor vi jevnlig driver intern formidling, forteller Kvernaas.

Mikal Brøndmo og Pål Kvernaas.

Dette er fordeler som kommer godt med nå som advokathverdagen blir stadig mer preget av internasjonal rett, tilføyer Brøndmo.

– Det er ikke sjeldent at vi i større voldgiftssaker sitter som eneste norske i rommet. Forståelse for internasjonal praksis og kjennskap til dyktige advokater på feltet, er derfor verdifullt, påpeker han.

– Jeg håper også at vi etter hvert får se flere norske fjes i IBA-komitéene, for det er fint å kunne synliggjøre det norske advokatsamfunnet på den internasjonale scenen. Vi oppfordrer virkelig alle til å engasjere seg på denne måten, understreker Kvernaas.

Powered by Labrador CMS