– Vi vil fokusere på å bli flinkere til å markedsføre oss fremover, men det viktigste er den jobben vi gjør hver dag i hver enkelt sak, sier Christi Erichsen Hurlen.

Slik styrer de inn i fremtiden

– Krevende å balansere klimakrisen opp mot naturkrisen

– Innenfor våre fagområder pågår en rekke lovgivningsprosesser på en gang, sier Lund & Co’s nye managing partner. Hun forteller at de unge i spesialistfirmaet har forventinger som skjerper dem.

Publisert

For seks år siden forlot Chirsti Erichsen Hurlen jobben som nestleder av den juridiske utredningsenheten i Høyesterett for å bli senioradvokat i Lund & Co. Året etter ble hun partner, og i år ble hun utnevnt til ny managing partner i firmaet som nå teller 35 ansatte.

– Som ansatt i Høyesterett, hadde jeg lagt merke til at Lund & Co ofte var i Høyesterett med saker. Når et firma i vår størrelsesorden har såpass mange saker der, betyr det at det jobbes med prinsipiell juss, sier Hurlen.

Før jobbet firmaet mest med energi, miljø- og naturressursrett, nå er porteføljen bredere. Offentlige anskaffelser, EU- og EØS-rett, immaterialrett, personvern, entrepriserett og arbeidsrett er firmaets spesialområder.

En utfordring er å klare å følge med på alt som skjer, både i politikken og på lovgiversiden.

Dette er Lund & Co

Antall ansatte: 35

Nyansatte i 2023: 4
OMSETNING: 2022: 71.883.918

2021: 70.601.053

– Det er så mye politisk arbeid som pågår på en gang, og man kan stille spørsmål ved om alle disse regjeringsoppnevnte utvalgene er nødvendige. Bare det siste året har vi hatt generalistkommuneutvalget, skatteutvalget, inntektssystemutvalget, energikommisjonen, og strømnettutvalget, for å nevne noen. Mandatene til utvalgene glir litt over i hverandre, og for utenforstående kan de fremstå som ganske like. Det hadde vært fint om man kunne ryddet litt opp i dette.

Eksplosiv utvikling

Ifølge FNs Naturpanel opplever verden en naturkrise, som er definert som «et dramatisk tap av naturmangfold forårsaket av menneskelige aktiviteter». Samtidig forårsaker klimakrisen skogbranner og hetebølger.

– Vi jobber i et fagfelt som er i en veldig utvikling, noe som er kjempespennende. Det kan være krevende å balansere klimakrisen opp mot naturkrisen, sier Hurlen.

Hovedtyngden av firmaets klienter er kommuner, fylkeskommuner og offentlige selskap, men også næringsdrivende, private grunneiere og andre private parter.

– Utbygging av fornybar energi får betydning for våre klienter når det gjelder kraftskatteinntekter og arealforvaltning. Kommunene må ha gode rammebetingelser. De ønsker å bidra til storsamfunnet ved å stille sin natur til disposisjon, men utbyggingen går jo på bekostning av deres arealer. Så det er behov for å modernisere rammevilkårene for i større grad å gi berørte kommuner nødvendige insentiver til ytterligere naturinngrep. Det er jo en form for ekspropriasjon.

– Vi bistår også kommuner som ikke ønsker utbygging, så vi må kjenne regelverket.

Vil markedsføre seg mer

Konkurransen på dette feltet er ganske hard blant advokatfirmaene, forteller hun.

– Absolutt. Vi har hatt en del utredninger for Kommunal- og distriktsdepartementet, og har vunnet flere anbud takket være våre dyktige folk. Men man skal alltid ha respekt for konkurransen.

Den største endringen for advokatyrket fremover vil komme med kunstig intelligens, tror hun.

– Vi har ikke samme mulighet som de største firmaene til å ha en person som bare kan jobbe med dette, og foreløpig har vi ikke tatt noen strategiske valg. Vi følger med og er åpne for nye ting, men vi er ikke «first movers».

En annen tilnærming

For partnerne, kan det være vanskelig å skille mellom jobb og fritid, forteller Hurlen.

– Vi er genuint opptatt av våre fagfelt, og liker å følge med. Hvis man ikke er interessert i politikk, vil det være litt vanskelig, for det er der beslutningene tas som får betydning for oss.

Fem kjappe

Fagbok du ikke kunne klart deg uten: «Vassdrags- og energirett» av Falkanger og Haagensen.

Podkast du lærer mye av: Politisk kvarter.

Sak som har betydd mye i karrieren: Jeg var dommerfullmektig i Hanekleivtunnelen-saken, der staten ble frifunnet for erstatningskrav fra kioskeiere ved E18 etter stenging av veien. Lagmannsretten kom til motsatt resultat, mens Høyesterett kom til samme resultat som tingretten.

Favoritt-politiker: Ingen.

Beste tips til fersk fullmektig: Vis engasjement for de oppgavene du får, og vær nysgjerrig.

En endring som de litt eldre medarbeiderne har registrert, er at unge medarbeidere krever mer av sine arbeidsgivere enn tidligere.

– De har forventinger som skjerper oss. De liker forutsigbarhet om arbeidstidene. Dette er nå en selvfølge. Da jeg selv jobbet som advokatfullmektig, var det ikke regler, og da satt de unge og jobbet til langt på kveld. Nå er det nesten motsatt; det er partnerne som er her, og de unge går hjem. Men man kan jo ikke forutsi alt i vår jobb, og noen ganger må man bare hive seg rundt.

Firmaet stiller ikke budsjettkrav til fullmektigene.

– De er på opplæring og skal ha mulighet til å lese seg opp. Å jobbe her skal være både gøy og overkommelig.

Gode på utvikling

Fremover ønsker hun å opprettholde firmaets spesialistkompetanse.

– Tradisjonelt har firmaet vært gode til å følge med, for eksempel på teknologiutviklingen. Vi er også veldig gode til å utvikle ansatte. Fordelen med å jobbe i et firma som vårt, er at du lærer deg advokatrollen veldig tidlig. I større firmaer jobber man kanskje bare på en liten del av et prosjekt, mens her får du mulighet til å se hele fagfeltet.

Firmaet har ingen umiddelbare planer om å fusjonere med et annet firma for å bli større.

– Vi trives med den størrelsen vi har nå, men vi ønsker å gi de ansatte utviklingsmuligheter, og det betyr at vi vil få en naturlig vekst. Vi kan heller ikke se bort fra at vi vil snakke med et mindre advokatfirma om fusjon, uten at vi har noen konkrete planer. Men vi ser nå på muligheten for å åpne et pendlerkontor utenfor Oslo.

10 trender mot 2030

  Hva er de største utfordringene for advokatbransjen, hva preger konkurransen, hvordan møter advokatene ny teknologi, hvilke fagområder vil blomstre, og hva med mangfold og work life balance?


  Advokatbladet har snakket med ti ledere av norske advokatfirmaer om om hvordan fremtiden ser ut sett fra deres ståsted. Les intervjuene her!

   

  Dette er trendene som spås for advokatbransjen frem mot slutten av 2020-tallet:

 1. Utstrakt bruk av kunstig intelligens.
 2. Skjerpede krav til spesialisering.
 3. Nye fagområder i vekst.
 4. Mange flere fusjoner.
 5. Nye yrkesgrupper inn i firmaene.
 6. Mangfold får økt betydning.
 7. Høyere krav til sjefens menneskelige kvaliteter.
 8. Flom av nye reguleringer.
 9. Mer work-life balance.
 10. Nye krav til drift av advokatvirksomhet.
Powered by Labrador CMS