Advokat Harald Stabell er død. Foto: Rolf Øhman, NTB Scanpix
Advokat Harald Stabell er død. Foto: Rolf Øhman, NTB Scanpix

Advokat Harald Stabell er død

Advokat Harald Stabell døde lørdag morgen, 71 år gammel. - En av Norges beste forsvarere er gått bort, sier Marius Dietrichson.

Publisert

Til NTB opplyser familien at Stabell døde etter et kort tids sykeleie. Stabell etterlater seg kone, lagdommer Anne-Mette Dyrnes, tre barn og barnebarn.

Advokat Harald Stabell har i en årrekke vært en av Norges mest kjente forsvarsadvokater, og var blant annet advokat for Per Orderud, Lars-Erik Andersen (NOKAS), Arne Treholt, Terje Bogen, Torgeir Stensrud, Mulla Krekar, Lars Lillo-Stenberg, Gerd Liv Valla og Ivar Henriksen.

 - En av de store i min generasjon

Advokat Cato Schiøtz gikk på folkeskole og gymnas sammen med Stabell, og sier til VG at han tar dødsbudskapet tungt.

– Han gikk motstrøms, brøt med sitt konservative miljø og forble tro mot sine radikale tanker hele livet. Han bisto de som trengte det og solidariterte seg med svake. Han gjorde en stor jobb som forsvarsadvokat og er en av de store i min generasjon, sier Schiøtz til VG.

Marius Dietrichson, leder av Forsvarergruppen, sier til VG at dødsbudskapet kom som et sjokk.

– Sist jeg så ham, så var han sprek. Han viet livet sitt til advokatgjerningen og sto i den helt til det siste. Det er en av Norges beste forsvarere som har gått bort, sier Dietrichson til VG.

"Stort tap for advokatstanden"

På Twitter har flere kjente advokater og samfunnstopper kommentert dødsfallet.

"En av de virkelig store. Intellekt, integritet, fryktløshet, pågangsmot, en kollega, forbilde og hedersmann. Hvil i fred Harald. Respekt!", skriver advokat Brynjar Meling.

"Veldig trist å høre at Harald Stabell er død. Han kjempet utrettelig for rettferdighet og solidaritet. Jeg er veldig takknemlig for innsatsen hans for Rødt, og jobben han gjorde da jeg havnet på tiltalebenken. Det var en kamp for ytringsfriheten, helt i tråd med Haralds verdisyn", skriver Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Tidligere statssekretær Ove Vanebo, nå advokat i Kluge, skriver om Stabell at han var en "dyktig kar som hadde både faglig og intellektuell ballast. Et stort tap for advokatstanden".

Politisk redaktør i Dagsrevyen, Kyrre Nakkim, skriver følgende: "Alltid villig til å prate om jussen, forklare hvorfor og verdsatt gjest i våre sendinger er gått bort".

Startet på nytt

I 2015 forlot Stabell Advokatfirmaet Stabell & Co – som i prosessen endret navn til Advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co. – og startet opp et lite advokatkontor sammen med datteren Marthe Dyrnes Stabell. Datteren har siden meldt overgang til politiet, og Stabells firma har vært  i kontorfellesskap med advokatfirmaet Braaten Skard DA, advokat Gunn Marit Indreiten og advokat Carina Wold.

– Dette var en tung beskjed å motta. Det var noe varmt og spesielt med Harald og vi vil savne ham masse. Det har alltid vært en egen klasse over Harald både som advokat, kollega og medmenneske, sier advokat Gunn Marit Indreiten til VG.

Fremtredende tillitsvalgt

Harald Stabell var i mange år tillitsvalgt i Advokatforeningen, sist som medlem i Rettssikkerhetsutvalget.

I et intervju med Advokatbladet før valget i 2017, sa han at forsvarsadvokater burde være mer aktive i samfunnsdebatten og kjempe mot en undertrykkende tendens i strafferetten.

– Innenfor strafferetten er jeg generelt mot våre stadig strengere straffer. Dagens bruk av isolasjon og forvaring bør reduseres. Rehabiliteringen etter domfellelse må bli bedre. Straffesystemet må i større grad prioritere etterforskning av de såkalte hvitsnippforbryterne, og av økonomisk kriminalitet. Jeg mener at Økokrim må opprettholdes, og få ytterligere ressurser. Og at domstolene i større grad må bruke samfunns- og ungdomsstraff, samt betinget dom, sa Stabell i intervjuet.

Jurist, ikke rabulist

Stabell stod politisk langt til venstre, og var på 1970-tallet aktiv i AKP (m-l), og stod så sent som i 2009 på partiet Røds valgliste.

Stabell har også vært dommerfullmektig og arbeidet i Arbeidstilsynet og ved Universitetet i Oslo. Han har møterett i Høyesterett og har vært fast forsvarer både i Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og i Høyesterett.

Advokat Stabell er flere ganger blitt portrettintervjuet her i Advokatbladet. I et intervju fra 2005 fortalte han om sitt politiske engasjement.

Da han som jusstudent tok spesialfag i kriminologi, møtte han professorer med samfunnsengasjement i store mengder, fortalte han.

- Kapasiteter som Nils Christie og Thomas Mathiesen inspirerte veldig. Det var fint å oppdage at det var noe politisk og sosialt i jussen også. Og så traff jeg Anne-Mette der. AKP m-l ble jeg først medlem av etter at jeg var ferdig med jusstudiene, sa Stabell.

Som advokat var han bevisst på å opptre som jurist, ikke rabulist, fortalte han.

- I begynnelsen hadde jeg mange oppgaver for Blitz og Blitz-ungdommer. Jeg måtte jobbe med rollen min. Det er avgjørende viktig at en advokat ikke opptrer agitatorisk og har rollen som et politisk talerør. Man må være en som kan faget og mestrer advokatrollen. Først da kunne jeg skaffe meg nødvendig integritet overfor en domstol. De måtte høre på meg. Dette måtte læres, jeg måtte finne balansen.

Savnet mer trøkk blant dagens unge advokater

- Jeg tror at dommerne ventet mer bråk fra meg, at jeg skulle anvende agitasjon som metode. Det var viktig for meg å opptre stikk motsatt. Mange advokater som fremdeles har røde oppfatninger har justert seg. Vi er blitt eldre og klokere og har fått mer erfaring. Jeg må si at jeg savner mer trøkk blant dagens yngre advokater. Det blir for mye jobbing og for lite samfunnsengasjement, sa Harald Stabell.