Rødt-velger: Forsvarere må kjempe mot økte straffer

Harald Stabell. FotoHarald Stabell har en klar formening om hvilket parti de fleste advokater stemmer på. Foto: Rolf Øhman, NTB Scanpix

Forsvarsadvokatene må være aktive i samfunnsdebatten, og kjempe mot en undertrykkende tendens i strafferetten, mener Rødt-velger Harald Stabell (70).

Logo RødtAdvokat Harald Stabell har i en årrekke vært en aktiv samfunnsdebattant, både som tillitsvalgt i Advokatforeningen, som engasjert forsvarer i noen av Norgeshistoriens største straffesaker, og som støttespiller for partier på venstresiden i norsk politikk.

Han forsvarte blant annet Per Orderud i Orderud-saken, var Blitzeren Stein Lillevoldens faste forsvarer, og jobbet med Treholt-saken og Nokas-saken, for å nevne noen.

Som mange andre politisk engasjerte 68-ere, var han med i AKP (m-l)-bevegelsen på 70-tallet, og har i en årrekke støttet partiet Rødt. I tolv år var han leder av Advokatforeningens strafferettsutvalg, og er nå medlem i Rettssikkerhetsutvalget.

I 2015 forlot han Advokatfirmaet Stabell & Co – som i prosessen endret navn til Advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co. – og startet opp et lite advokatkontor sammen med datteren Marthe Dyrnes Stabell.

Valg 2017: Hvilket parti skal du stemme på?

Foran Stortingsvalget den 11.september spør Advokatbladet en rekke advokater hva de skal stemme på, og hvorfor.

I dag er turen kommet til Harald Stabell (70), en av landets mest kjente forsvarsadvokater.

Han har blant annet forsvart Rødt-leder Bjørnar Moxnes i den såkalte Lindeberg-saken. Moxnes ble tiltalt for brudd på taushetsplikten etter å ha offentliggjort en rapport fra Kommunerevisjonen om hvordan kommunen ivaretok pasienter og ansatte på Lindeberg sykehjem ved påstander om overgrep. Moxnes ble frifunnet i Oslo tingrett.

Stabell stod på 22.plass på Rødts stortingsvalgsliste i 2009.

Han har hatt flere verv som tillitsvalgt i Advokatforeningen, og sitter nå i Rettssikkerhetsutvalget.

Hvorfor stemmer du på Rødt?

– Fordi partiet støtter de svakeste i samfunnet, også i hovedsak når det gjelder justispolitikken.

Hva er de viktigste justispolitiske sakene for deg?

– Innenfor strafferetten er jeg generelt mot våre stadig strengere straffer. Dagens bruk av isolasjon og forvaring bør reduseres. Rehabiliteringen etter domfellelse må bli bedre. Straffesystemet må i større grad prioritere etterforskning av de såkalte hvitsnippforbryterne, og av økonomisk kriminalitet. Jeg mener at Økokrim må opprettholdes, og få ytterligere ressurser. Og at domstolene i større grad må bruke samfunns- og ungdomsstraff, samt betinget dom.

– Hvilke løsninger har Rødt på disse områdene?

– I hovedsak er vi enige.

Skremmende fra Sylvi Listhaug

Rødt-leder Bjørnar Moxnes og advokat Harald Stabell utenfor politihuset i Oslo. Foto: Rolf Øhman, NTB Scanpix

– Hva synes du om Sylvi Listhaugs utspill om at menneskerettighetene til asylsøkere må vike for å sikre tryggheten til det norske folk?

– Skremmende, og særlig at Erna Solberg ikke har tatt avstand fra det hun sa.

– Justisminister Per-Willy Amundsen (FrP) foreslo nylig at folk som er anmeldt for overgrep i «åpenbare saker» skal måtte gå med fotlenke, før du er dømt. Hva synes du om dette forslaget?

– Jeg synes det er uholdbart at han kan være justisminister, når han har en slik oppfatning.

– Hva tror du blir hovedutfordringene for advokatstanden fremover?

– Kampen mot repressive tendenser i strafferetten. Økt bruk av straff reflekteres i at antall fengselsdøgn er doblet i løpet av få år, men uten en tilsvarende økning i antall innsatte. Innføring av minstestraffer og normalstraffer har ført til for strenge straffer, særlig i mange såkalte sovevoldtektssaker. Ved brudd på innreiseforbud er straffen nå ett års fengsel. Jeg mener forsvarerne må delta i samfunnsdebatten og argumentere aktivt mot denne utviklingen.

– Hvilket parti tror du advokater flest stemmer på?

– Høyre.

– Hvis ditt parti får justisministeren etter valget, hva er det første som bør skje?

– Dette er overhodet ingen realistisk mulighet.

Hva skulle du ønske stod i Rødts program, som du ikke finner der?

– Jeg savner Rødts støtte til å beholde og styrke Økokrim.

LES OGSÅ: Harald Stabell, gentlemannsadvokaten