Fra v. Henriette Willix, Mette Yvonne Larsen, Martin Kaasgaard Nielsen (samfunnskontakt i Advokatforeningen), Elisa Bogaard Vangen (sekretær i Forsvarergruppen), Petter S. Grannes, Berit Holm (sekretær), Espen Wangberg og Berit Reiss-Andersen (leder av lovutvalget for straffeprosess). På skjermen, Kristin F. Hammervik og Annichen Rye-Holmboe.

Forsvarergruppen har nedsatt aksjonsgruppe: 
– Håper å være klare for å slå til på nyåret

Kalddusjen fra budsjettforliket som endte med null økning i rettshjelpssatsen, har blåst liv i aksjonsviljen blant forsvarerne. – Vi ser for oss aksjoner mot domstoler og etterforskningsenheter, sier Forsvarergruppens leder Mette Yvonne Larsen.

Publisert Sist oppdatert

I begynnelsen av desember ble det kjent at den offentlige rettshjelpssatsen blir stående urørt på 1215 kroner, etter endelig budsjettforlik mellom SV og regjeringen.

Dette er den samme satsen som regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2024 som ble fremlagt i oktober, og som ligger 249 kroner lavere enn anbefalingen fra det uavhengige Salærrådet. 

Som reaksjon på kalddusjen fra budsjettforliket og at regjeringen har unnlatt å følge Salærrådets anbefalinger, innkalte Forsvarergruppen til et ekstraordinært styremøte torsdag morgen denne uka.

Der ble det besluttet å nedsette en egen aksjonsgruppe som skal vurdere hvilke aksjonsformer som kan gjennomføres frem til revidert nasjonalbudsjett legges frem i mai 2024.

Mette Yvonne Larsen uttalte i kjølvannet av budsjettforliket at hun følte seg lurt, og at regjeringens manglende respekt for Salærrådets anbefaling «viser at den ikke bryr seg om vanlige folks rettssikkerhet». Her er hun på talerstolen i forbindelse med ledervalget under Forsvarergruppens høstseminar i september.

– Høy aktivitet frem mot revidert budsjett

Det ble videre bestemt at aksjonsgruppen vil bestå av leder Mette Yvonne Larsen, nestleder Espen Wangberg, Jon Anders Hasle, Kim Brügger Villanger, Olle Nohlin og Kristin Fagerheim Hammervik. Sistnevnte er også leder i Bistandsadvokatutvalget. 

Målet med en eventuell aksjon vil være å sette press på regjeringen for å oppnå en bærekraftig rettshjelpssats.

– Vi ser for oss aksjoner mot domstoler og etterforskningsenheter, sier Larsen.

Hvilke konkrete aksjonsformer som ligger på bordet utover dette, er hun foreløpig tilbakeholden med å uttale seg om.

Ifølge Forsvarergruppens nestleder Espen Wangberg, er et av kriteriene at aksjonen skal være følbar for departementet.

– Vi må ha en aksjonsform som synliggjør oss og som virker effektivt før det reviderte statsbudsjettet legges frem. Akkurat hva og hvordan dette blir vil det være opp til aksjonsgruppen å finne ut av, men det sentrale er at aksjonen skal ha en effekt som merkes på en slik måte at regjeringen forstår alvoret, forklarer han.

Planen er at aksjonsgruppen skal møtes innen kort tid, sier Wangberg.

– På nyåret vil vi forhåpentligvis være klare for å slå til ganske raskt.

– Regner med at Salærrådet består

Forsvarergruppens høstseminar i september, ble det stilt spørsmål ved hvorvidt en eventuell aksjon ville få betydning for Salærrådet. 

Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas uttalte i den forbindelse at han var bekymret for at nye aksjoner ville sette hele Salærrådet på spill.

Jon Wessel-Aas på Forsvarergruppens høstseminar 2023.

I dag er han derimot av en annen oppfatning, og stiller seg positiv til den nyetablerte aksjonsgruppen.

– Det er klart at advokatene - på vegne av de menneskene som har krav på forsvarlig rettshjelp - ikke kan sitte stille og vente pent på en regjering som har demonstrert at den ikke står ved sine løfter og som ikke bryr seg om at enkeltmennesker som møter den ressurssterke staten som motpart eller er ofre for vold og annen kriminalitet, ikke får forsvarlig rettshjelp.

– Derfor er det naturlig at det nå er etablert en aksjonsgruppe som skal se nærmere på og foreslå egnede aksjonsformer. Det setter ikke avtalen - som regjeringen selv bryter - i spill, og Salærrådet og dets uavhengige, faglig begrunnede anbefalinger består, sier Wessel-Aas.

Heller ikke Larsen er bekymret for Salærrådets fremtid.

– Vi regner med at Salærrådet består, understreker hun.

Powered by Labrador CMS