- Kampen er ikke over, sier Frode Sulland.

FORSVARERGRUPPENS HØSTSEMINAR

Utelukker ikke ny streike-aksjon dersom Stortinget ikke øker rettshjelpssatsen

- Justert for inflasjon, har satsen hatt en reell nedgang på 3,4 prosent, sier Frode Sulland.

Publisert Sist oppdatert

På Forsvarergruppens høstseminar denne helgen kom det sterke reaksjoner på regjeringens forslag til ny rettshjelpssats for 2024.

Mens Salærrådet mener at satsen må økes til 1385 kroner for å være bærekraftig, foreslo regjeringen å øke satsen med 35 kroner fra 1180 til 1235 kroner i forslaget til statsbudsjett.

At regjeringen ikke følger anbefalingen fra Salærrådet, og at den verken kommenterer hvorfor den ikke gjør det, eller foreslår en opptrappingsplan, har satt sinnene i kok blant mange forsvarere. Mange ønsker en ny streike-aksjon.

Advokat Marit Lomundal Sæther i Sulland, som gikk ut av styret i Forsvarergruppen søndag, brukte Åpen talerstol til å oppfordre advokatene i salen til å informere Sivilombudets forebyggende enhet om klienter som isoleres under spesielt betenkelige forhold.

- For to år siden stod jeg her og oppfordret forsvare til å aksjonere for økt rettshjelpssats. Vi satte makt bak synspunktene våre, og hadde en aksjon som var gjennomtenkt og vellykket, sa Frode Sulland under posten «Åpen talerstol» på høstseminaret.

- Den gang var satsen på 1085 kroner. Nå er forslaget at den skal økes til 1215 kroner. Justert for inflasjon, betyr dette en reell nedgang på 3,4 prosent. Det er det vi har oppnådd med aksjonen, sa Frode Sulland.

Etter Frode Sullands initiativ på høstseminaret i 2021, innledet Advokatforeningen en streike-aksjon som varte fra 9.november 2021 til 24.juni 2022.

I denne perioden nektet advokater å påta seg straffesaker i Høyesterett.

- Kan sette Salærrådet på spill 

Som en løsning på streiken, ble et uavhengig Salærråd opprettet i august 2022. Rådet skal hvert år skal komme med en anbefaling til departementet om nivået på rettshjelpssatsen, reisefraværsgodtgjørelsen og stykkprissatsene.

Ifølge avtalen mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Advokatforeningen, forpliktet regjeringen seg til å arbeide for en bærekraftig rettshjelpssats.

På høstseminaret advarte Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas  mot følgene som kan oppstå ved en ny aksjon.

- Vi har med det nye Salærrådet fått en veldig god ordning som vi risikerer å sette i spill med en ny aksjon, mente Wessel-Aas.

– Jeg er ikke fremmed for å aksjonere, men dersom vi skal det, må det gjøres på en annen måte enn sist, sa Jon Wessel-Aas.

– Ingen tvil om at aksjon hadde effekt

Han viste til at Salærrådet om kort tid vil legge frem en ny anbefaling for rettshjelpssatsen for 2025.

– Vi er nødt til å tenke langsiktig, uansett hvor forbannet vi er, rådet Wessel-Aas.

– Jeg er enig i at budsjettforslaget vi har fått, er et avtalebrudd. Samtidig vet jeg at både Justisdepartementet og politisk ledelse vil si at fra streiken begynte og frem til i dag, har det vært historisk løft på satsen. Nominelt er det riktig. Det er ingen tvil om at aksjonen hadde effekt. Likevel er det ikke noe å klappe for. Realiteten er at vi har fått en realnedgang – igjen – som følge av inflasjon.

- Dere må tenke på hva vi har, hva vi hadde og hva det er vi kan få, fortsatte Wessel-Aas.

– Da jeg ble leder, arvet jeg mantraet om at vi ønsket forhandlingsrett. Fort skjønte jeg at det ikke nødvendigvis fører til noe. Ytringsfriheten sikrer oss allerede rett til å forhandle. Det kommer aldri til å skje at vi kan tvinge regjeringen og Stortinget til å skrive under på en avtale om at de er bundet til å bli enige med oss hvert år.

Line Karlsvik satt i aksjonskomiteen under streiken. - Hvis politikerne fortsetter å underregulere satsen, så er det de som trenger det mest, som må betale prisen, ved at de ikke får den best kvalifiserte hjelpen, sa hun.

- Utopi med aksjon som rammer alle instanser

Før Salærrådet kom på plass, hadde Advokatforeningen et årlig møte med Justisdepartementet der foreningens synspunkter ble presentert. 

– Altså hadde vi egentlig ingenting, sa Wessel-Aas.

– Med Salærrådet har vi fått en objektiv standard for hva som er bærekraftig. Rådets anbefaling vil være offentlig tilgjengelig hvert år. Den vil minne alle om at så lenge satsen ikke er i tråd med rådets vurderinger, har politikerne akseptert at vi ikke har en bærekraftig rettshjelpsordning, sa han.

- Må gjøres så mye som mulig

Frode Sulland mener at en streikeaksjon ikke kan utelukkes på det nåværende tidspunktet.

- Det nytter ikke å si nå at vi ikke skal gjøre noe, men bare godta det som kommer. Det er det nye styret i Forsvarergruppen og Advokatforeningen som må avgjøre hva den skal gjøre når den ser hva som kommer ut av budsjettforhandlingene i Stortinget, sa han.

- Nå må det gjøres så mye som mulig for å presse frem et budsjett som ser annerledes ut. Vi kan i alle fall ikke utelukke en ny aksjon nå, sa Sulland.

LES OGSÅ: Mette Yvonne Larsen valgt til ny leder av Forsvarergruppen

-Vi har en plikt til å følge opp klienten på mange plan. Vi har hørt en dommer her i dag oppfordre oss til å bistå med for eksempel å hente klær til en som pågripes. Men vi får ikke annerkjennelse eller betalt for den biten. Det må vi også diskutere, sa Victoria Holmen i Matrix.
Om lag tre hundre advokater deltok på årets høstseminar på Sundvolden hotell.
Powered by Labrador CMS