Mette Yvonne Larsen.

Mette Yvonne Larsen er valgt til ny leder av Forsvarergruppen

Etter åtte år med Marius Dietrichson som leder av Forsvarergruppen, var det denne helgen duket for lederskifte. Valget stod mellom Mette Yvonne Larsen og Cecilie Nakstad. Med et flertall på 108 stemmer mot 88, gikk ledervervet til førstnevnte. 

Publisert Sist oppdatert

I åtte år har Marius Dietrichson vært leder for Forsvarergruppen. I år var tiden inne for lederskifte.

I forkant av gruppens årsmøte på Sundvolden denne helgen, delte valgkomiteen seg i et flertall og et mindretall. Flertallet ønsket Cecilie Nakstad som ny leder, mens mindretallet innstilte Mette Yvonne Larsen. 

På Sundvolden ble det hele avgjort med 199 skriftlige stemmer på grønne lapper: Mette Yvonne Larsen er valgt til ny leder av Forsvarergruppen med 108 stemmer mot 88. Tre stemte blankt. 

– Jeg mener at Cecilie også var en god kandidat, men synes selvfølgelig at det er veldig hyggelig å bli valgt. Advokatforeningen vet at jeg gønner på når jeg får et verv, så jeg tror nok jeg vil kunne gjøre en god jobb for Forsvarergruppen, sa Larsen til Advokatbladet da seieren var i boks.

Det første hun vil gjøre som nyvalgt leder er å avholde et styremøte for å planlegge arbeidet og veien videre.

– Vi må selvsagt snakke om rettshjelpssatsen og diskutere andre saker som er viktige for oss. Dette inkluderer også klientenes interesser, for det er jo derfor vi er forsvarere til lav timepris – fordi vi har et engasjement og fordi vi bryr oss.

– Valget var jevnt, så det var gøy. Jeg vil gratulere Mette Yvonne med seieren – jeg tror hun kommer til å bli en god leder, kommenterte Cecilie Nakstad.

Advokat Cecilie Nakstad stilte som kandidat til ledervervet.

- Vil støtte ethvert saklig forslag 

I forkant av høstseminaret ble det klart at det videre arbeidet for økt rettshjelpssats kom til å bli diskutert. 

Det ble uttrykt stor skuffelse fra forsvarerhold da forslaget til statsbudsjett ble lagt frem tidligere i oktober, og man innså at Justisdepartementets forslag til økning av rettshjelpssatsen var langt unna Salærrådets anbefaling

Før søndagens ledervalg, fikk hver av kandidatene sju minutter til å presentere seg. Nettopp rettshjelpssatsen var et sentralt poeng for dem begge. 

- Det gjøres masse arbeid med dette hele tiden, og vi må gjøre mer. Vi kan ikke sitte på rumpa og vente. Hva vi skal gjøre vet jeg ikke ennå, men vi må synliggjøre oss enda mer på rettshjelpskanten, sa Mette Yvonne Larsen. 

- Jeg vil støtte ethvert saklig forslag om ikke å sitte på rumpa i kampen for rettshelpssatsen. Det må styrebehandles og gjøres skikkelig.

Mette Yvonne Larsen på talerstolen.

- Ikke redd for å bruke balltre

Forsvarergruppen trenger en leder som tør å si fra hvis noe er feil, fortsatte Larsen. 

- Det være seg salær, hvordan våre klienter blir behandlet, spørsmål knyttet til bistandsadvokater og andre grupper. Jeg er opptatt av dialog, men vegrer meg heller ikke for å bruke balltre - i overført betydning, sa hun til latter fra salen. 

- Jeg er ikke redd for å snakke i mediene, og har et fjes folk er interessert i å høre på. Jeg mener Forsvarergruppen må profilere seg i større grad. Vi må være synlige i alle instanser, og der strafferetten debatteres. 

Den nyvalgte lederen trakk også frem at hun er opptatt av fagutvikling, forsvarerrollen og samhold blant forsvarere. 

- Advokatforeningen og Forsvarergruppen må ikke oppleves som Oslo-baserte foreninger. Vi må tenke medlemmer i det ganske land, og vi må utvikle et opplegg for fremtiden. Å være forsvarer er ensomt. Det er dere som er min flokk. Jeg mener flokken må samles oftere enn en gang i året. 

Avtroppende leder Marius Dietrichson takkes av til stående applaus fra salen.

Takket av til stående applaus

Marius Dietrichson ble søndag takket av som leder av Forsvarergruppen til stående applaus fra salen. 

- Marius har vært en fantastisk tydelig stemme på vegne av foreningens og medlemmenes interesser. Du har også vært en utrolig fin representant overfor samfunnet for øvrig. Ikke bare om rettshjelpssatsen, men også om strafferetten og forsvarernes rolle, sa Advokatforeningens leder, Jon Wessel-Aas.

- Det har vært en udelt glede å arbeide sammen med deg.

Også Espen Wangberg, som under årsmøte ble valgt til ny nestleder i Forsvarergruppen, rettet en takk til Dietrichson. 

– På vegne av styret vil jeg si tusen takk til Marius for innsatsen han har gjort som leder disse åtte årene. Vi i styret skal så godt vi kan forsøke å fylle dine sko, sa han.

I tillegg til Dietrichson, trer også Nakstad og Marit Lomundal Sæther ut av styret. Henriette Willix og Øivind Sterri ble valgt inn som nye medlemmer.

– Jeg vil også takke Marit og Cecilie som også gir seg i styret, og som har gjort en formidabel innsats de siste seks årene. Som styremedlem og nestleder har de vært veldig stødige, og de har virkelig stilt opp på vegne av Forsvarergruppen.

Espen Wangberg og Marius Dietrichson.
Powered by Labrador CMS